/Laser-ERFA-Gruppen og DMS inviterer til:

Laser og automatisering

Laser-ERFA-Møde, 10. maj 2011 i Herning


Den tekniske udvikling inden for lasermaskiner til pladebearbejdning løber hurtigt og Laser-ERFA-Gruppens styregruppe har derfor planlagt en temadag med en række indlæg, der fokuserer på mulighederne med nye lasertyper, automatisering, sikkerhedsaspekter samt en præsentation af Herningsholm Erhvervsskoles laseraktiviteter og efteruddannelsestilbud. Desuden afholdes generalforsamling i Laser-ERFA-Gruppen.
Mød op og få ny viden, inspiration til effektivisering og udvidet netværk.

Fotos

 

PROGRAM

09:15-09:40
Ankomst, kaffe + brød

09:40-09:45
Velkomst

09.45-10:15

Aage Søndergaard
Udviklingen inden for højhastighedsskæring i tyndplade med fiberlaser og CO2 laser
Aage Søndergaard, jpbc A/S
Et indlæg med udgangspunkt i praktiske erfaringer med læserskårne emner.
Hvor det er muligt sammenlignes skærekvaliteter og andre driftsparametre.

Flemming O. Olsen, IPU, har for nyligt besøgt firmaet Proway AB, Hyltebruk, Sverige. Firmaet har 1½ års erfaring med et 1. generations fiber-laser Salvagnini skæremaskine anlæg med en 2kW multi mode laser, og Flemming kan, sammen med Bernhard Jessen fra Salvagnini Scandinavia AB, dels under denne præsentation og dels under erfaringsudvekslingen sidst på dagen supplere med oplysninger om anlægget, indtryk fra at have set maskinen i drift samt firmaets oplysninger om driftserfaringer, herunder sammenligning med firmaets 3,6 kW FinnPower CO2-laser skæremaskine.

10:15-10:45
Laser Welding Automation
Hubert Wilbs, Trumpf maskin AB, Alingsås, Sverige
Laser

Hubert Wilbs is verkst dir of Trumpf maskin ab.

TRUMPF maskin ab (45 km norr om Göteborg) är ett helägt dotterbolag inom TRUMPF gruppen.
"Vår huvudsakliga uppgift är försäljning, marknadsföring och service på den svenska och norska marknaden. Vi erbjuder Er den senaste tekniken inom plåtbearbetning, sätter våra kunder främst och lägger största vikt på att tillhandahålla bra utbildning, service och support".


10:45-11:00
Kaffe

11:00-11:30

Björn Lekander

Implementering af laserbearbejdning
- i masseproduktion/til bildele
Björn Lekander, M.Sc. Sales, Laser Systems and Process Tools,
Permanova Lasersystem AB
Laser

Permanova Lasersystem AB offer laser materials processing production equipment to sheet metal using manufacturing industries. 
The business is based on a deep knowledge of the technology and a thorough understanding of our customers' needs. Read more.

11:30-12:00

John R. Sommer

Herningsholm Erhvervsskoles placering i forhold til industrien
John R. Sommer og René Thomassen, Herningsholms Erhvervsskole
Laser

Foredraget vil omhandle en kort historik omkring skolens udvikling fra lavteknologisk- til højteknologisk skole. Vi vil komme med vores bud på hvordan vi gennem uddannelse, kan være med til at bibeholde fremstillingsprocessen i Danmark. Der vil blive en kort gennemgang af uddannelsesstruktur, nye uddannelser og tiltag i retning af talentklasser, herunder Centres Of Excellence.
Slutlig vil der blive en præsentation af det nye kursus "Laserskæring for operatør".
Foredraget afsluttes med en rundvisning, hvor vi viser vores smede og maskin afdeling. Der vil være mulighed for at se vores maskinpark, samt se hvad elever laver på en erhvervsskole.


John R. Sommer har været ansat på Herningsholms Erhvervsskole side 1979. Er uddannet maskinmester og her tidligere været i søværnet som officer. Har været uddannelsesleder for Produktion og Design indtil februar 2011, er du Senior konsulent for Herningsholms Erhvervsskole.

René Thomassen har været ansat siden 2007 på Herningsholmserhvervsskole. Er uddannet Klejnsmed, og har inden sin ansættelse på Herningsholm Erhvervsskole været værkfører, senest inden for laserskæring.
René Thomassen har arbejdet med udvikling af kurset "Laserskæring for operatør".

12:00-12:45
Frokost

12:45-13:00
Generalforsamling i Laser-ERFA-Gruppen

13:00-13:30
Rundvisning

13:30-14:00

Maskinbygning og automatisering
Lars Hansen, Managing Director, SVM Automatik A/S
Anvendelse af lasergravering i automatiseringsudstyr:
Foredraget vil omhandle en kort præsentation af SVM Automatik.
Dernæst vil vi præsentere forskellige løsnings eksempler på hvordan
SVM har anvendt lasergraveringsteknologien i vores automatiseringsudstyr.
Slutlig vil vi opveje fordele og ulemper ved anvendelse af laserteknologi kontra traditionelle mærknings principper.

Lars Hansen, M.Sc.E, har været ansat hos SVM Automatik A/S siden 1993 og er i dag medejer og direktør hos SVM.
Har tidligere haft job hos SVM som konstruktør og projektleder.


14:00-14:30

Michel Honoré
Sikkerhed ved laserbearbejdning - fokus på nye lasertyper
Michel Honoré, M.Sc.E., FORCE Technology, Brøndby.
Se øjenskade
Link til øjenskade
(nature.com)
Nye faststof-baserede lasertyper som disc- og fiber-lasere vinder frem, og med dem introduceres nye og skærpede krav til lasersikkerheden: De velkendte sikkerhedsforanstaltninger fra CO2-lasere er ofte ikke tilstrækkelige, og kan skabe potentielt farlig falsk tryghed. Bølgelængden fra fiber- og disc-lasere ligger så tæt på det synlige spektrum, at øjets fysiognomi er i stand til at fokusere lyset, så irradiansen på regnbuehinden kan i visse tilfælde forstærkes med op mod 100.000 gange, med permanente øjenskader til følge. Moderne faststoflasere har således særlige skadesmekanismer og -virkninger og kræver derfor særlige sikkerhedsmæssige tiltag i forhold til den etablerede CO2-laser.
Michel Honoré, M.Sc.E., med speciale i optik og laserfysik fra DTU. Projektleder for lasersvejseaktiviteter med fasstoflaser og lasersikkerhed på FORCE Technology, Brøndby.

14:30-14:45 Pause

14:45-15:30

Flemming O. Olsen

Erfaringsudveksling
Flemming Olsen, senioringeniør, IPU

Et åbent forum hvor deltagerne har mulighed for at få aktuelle problemstillinger belyst.


15:30-16:00 Evaluering og afslutning

Artikel om fiberlaserskæremaskiner 2011 HER.

Arrangør:
Laser-ERFA-Styregruppen i ATV-SEMAPP.

Sted:
Herningsholm Erhvervsskole, Lillelundvej 21, DK-7400 Herning
Bygningsoversigt Her. Vi mødes i bygning 17.

Pris:
Medlemmer af ATV-SEMAPP og Dansk Maskinteknisk Selskab, DMS (IDA):  DKK: 2050,- Øvrige:  DKK: 2550,-
Ved tilmelding inden 1. maj reduceres ovennævnte priser med 200 kr.
Pris for B.Sc. og M.Sc.-studerende medlemmer : DKK 100,- 
Prisen dækker gebyr og fortæring samt evt. udleveret materiale. 
Priserne er excl. moms.

Tilmelding:
Udfyld online tilmeldingsformular HER. Bekræftelse modtages på pc-skærm umiddelbart efter afsendelse samt kort tid efter som E-mail.
Du kan også tilmelde dig til Anette Kaltoft, tlf. 4525 4717 (09:00-12:30) eller til Erling D. Mortensen, tlf. nr. +45 4525 4630 eller ved at sende en e-mail til semapp@atv-semapp.dk.
Ved tilmelding pr. e-mail, oplys venligst navn, stilling, virksomhed, adresse, postnr./by, tlf.nr. på virksomhed, EAN-nr. hvis der ønskes elektronisk faktura, samt faktura-adresse hvis denne er forskellig fra førnævnte.

Deltagere i Temadagen kan efter temadagen, indtil 25. maj 2011, se og downloade udleveret dokumentation fra foredragsholderne. Deltagerne vil modtage nærmere oplysning på mødedagen. Link til eventuelle dokumenter fra dagen kommer her.

Laser-logo

Til forside