LETMETAL > Letmetalgruppen

Letmetalgruppen

Fokusområde

Profil til køling

Alu-Konstruktion til køling
- Sapa Profiler A/S.

Letmetaller (aluminium, magnesium og titan) har en lang række fremragende egenskaber, både ved fremstilling, brug og genbrug (recycling). Det betyder, at metallerne er meget anvendelige, når der skal designes og fremstilles nye produkter med f. eks. dekorative og i mange miljøer korrosionsbestandigeoverflader, gode styrke/vægt forhold, gode termiske og elektriske egenskaberegenskaber etc.

Udfordringen er at forstå og udnytte metallernes særlige egenskaber, der i specifikke designs med tilhørende fremstillingsprocesser gør metallet til det optimale og foretrukne konstruktionsmateriale. Men der skal hele tiden tilføres ny inspiration og viden om de mange fremstillings- og designmuligheder, for at holde den industrielle kreativitet på omgangshøjde med internationale miljøer.

Profil til køling

Bagagehylde til S-toge
- Hydro Aluminium Tønder.

Letmetal-Styregruppen ser det derfor som sin opgave, at planlægge, kvalitetssikre og gennemføre målrettede aktiviteter, f.eks. temamøder, workshops og konferencer for en bredere kreds af industriens og undervisningsmiljøets beslutningstagere. I praksis gøres dette p.t. ved at arrangere en årlig letmetaldag med highlights fra letmetalområdet samt en årlig temadag, ofte med et virksomhedsbesøg inkluderet i dagen og med teknologiorienterede indlæg, case stories m.v. Desuden har gruppen et tæt samarbejde med andre aktører på letmetalområdet.

Nye møder annonceres direkte til medlemmerne samt via hjemmesiden.

Baggrund for Letmetalgruppen

Letmetaller (aluminium, magnesium og titan) har en lang række fremragende egenskaber, der gør dem meget anvendelige, når der skal designes og fremstilles nye produkter med f. eks. dekorative overflader, lav vægt og god styrke etc., og de enkelte letmetaller har hver især en række særlige egenskaber, der i mange situationer gør dem velegnede.

For at udnytte dette potentiale er der behov for at fremme og opdatere videnudbredelsen om metallernes mange iboende egenskaber, teknologiske og konstruktive muligheder samt for at tilføre ny viden og inspiration.

    En række personer fra førende produktionsvirksomheder samt forsknings- og videncentre stiftede derfor den 1. september 1998 Letmetal-Gruppen. ATV-SEMAPP fik til opgave at danne rammerne omkring netværket, medens industrien og forskningsmiljøerne engagerede sig direkte i samarbejdet, gennem sine deltagere i den valgte styregruppe.

Foto fra pause under letmetalmøde i Tønder

Pause under letmetalmøde i Tønder.

Letmetalgruppens formål er generelt at danne netværk mellem personer, virksomheder og institutter inden for letmetalområdet og at styrke den industrielle anvendelse af letmetal i dansk industri gennem udbredelse af viden, stimulering af forskning, udvikling og uddannelse.

    Dette formål realiseres ved, at styregruppen planlægger og gennemfører målrettede aktiviteter. I praksis har dette ført til, at der arrangereres en årlig letmetaldag (om foråret) med highlights fra letmetalområdet samt en årlig temadag (om efteråret), ofte med et virksomhedsbesøg inkluderet i dagen og med teknologiorienterede indlæg, case stories m.v.

Som medlemmer kan optages brugere af letmetalteknologier, leverandører af materialer, maskiner og udstyr og personer og virksomheder med særlig interesse i området.

Medlemmerne optages som medlemmer af ATV-SEMAPP, hvor de registreres i en letmetalgruppe.

 

Samvær under mødepause