TRYKSTØBNING> ERFA-Gruppen

Trykstøbe-ERFA-Gruppen - er pt. ikke aktiv

Baggrund

Fremstilling af trykstøbte emner i en høj kvalitet og med god økonomi i en international konkurrence-situation kræver en omfattende teknologisk viden og erfaring.

Trykstøbe-ERFA-Gruppen (TEG) blev derfor etableret i 1988 med det formål, at styrke den industrielle anvendelse af metaltrykstøbe-teknologien i dansk industri gennem udbredelse af viden, stimulering af forskning, udvikling og uddannelse.

Eksempel på støbt emne.

Fokusområdet

for Trykstøbe-ERFA-Gruppens aktiviteter omfatter forhold, der relaterer sig til Innovation/udvikling, design og fremstilling af trykstøbte komponenter, værktøjsfremstilling samt forhold, der i øvrigt har indflydelse på produktivitet, kvalitet og leveringsevne, miljø og energi m.v.

Et meget væsentligt aspekt ved fremstilling af trykstøbte komponenter er tidlig kontakt til personer og virksomheder med viden om design, værktøjer og støbning m.v., således at emneudformningen bringes til at matche støbeprocessen, materialet og værktøjsfremstilling.

Processen

Danske virksomheder med trykstøbning

Trykstøbning er en proces til fremstilling af støbegods i aluminium-, zink- og magnesiumlegeringer samt i mindre grad kobberlegeringer. Under støbningen, som forløber under højt tryk indenfor et meget kort tidsinterval, presses smelten ind i en stålform med et hulrum, der modsvarer det ønskede produkts ydre form. Så snart metallet er størknet, åbnes stålformen, og det støbte emne tages ud.

Processen åbner mulighed for i store styktal og med en høj grad af automatisering at støbe komplekse metalemner i èn støbeproces, således at efterbearbejdning og montage minimeres. Rigtigt gennemført kan der støbes gods med meget fine og glatte overflader, lille godstykkelse og små tolerancer. Yderligere kan gevindstykker, bøsninger og lignende istøbes.

Applikationer

Typiske applikationer er pumpe-, regulator- og ventilhuse, statorhuse og andre strukturelle og funktionelle dele til motorer, computere, dele til husholdningsapparater, teleindustri, apparater til hus og have, lamper, instrumenter, møbler, legetøj og ikke mindst til komponenter i cykler, motorcykler og biler etc.

Aktiviteter

Siden gruppens etablering er der afholdt en række møder med temaer i tilknytning til trykstøbning. Temaerne kan ses i oversigt over nye og tidligere møder.

Medlemskab

Medlemmerne optages som medlemmer af ATV-SEMAPP og noteres i en særlig Trykstøbe-ERFA-Gruppe.

Ledelse

Ledelsen af Trykstøbe-ERFA-Gruppen udgøres af en styregruppe på 5-7 personer, og heraf skal mindst 50% skal være industrielle brugere af trykstøbeteknologien.

Navne på medlemmer af styregruppen kan ses via linket "Kontakt" på denne sides venstre kolonne.

 

Samvær under mødepause