Logo SEMAPP                                  Produktionsgruppen inviterer til:  


Fleksibel OG effektiv produktion
                                      - udfordring eller dilemma?Konference, tirsdag 21. april 2015 på Teknologisk Institut i Aarhus

Sted: 5. sal i konferencebygningen på venstre side lige ved hovedindgangen


Fremtidens konkurrenceevne i danske produktionsvirksomheder vil uden tvivl kræve såvel fleksibilitet som effektivitet. Det vil gælde for hele forsyningskæden - fra leverandører over produktion til distribution og kunder.

De vigtigste elementer for konkurrencekraften i forsyningskæden kan beskrives grafisk:

grafisk fremstilling

Konferencen vil adressere elementerne i figuren med en blanding af indlæg om udviklingstiltag og konkrete virksomhedscases.

Arrangementet er relevant for alle, der interesserer sig for produktion i bred forstand i teori og praksis.

Deltagerliste
PROGRAM


8:30 - 9:00Registrering og morgenkaffeSession 1: Introduktion og perspektiver


9:00 - 9:15
Jørgen Jørgensen
Velkomst og introduktion til temaet
Jørgen Jørgensen, ATV-SEMAPP Produktionsgruppen

9:15 - 10:00
Carl Christian Lassen
Industriens udfordringer OG behov for ingeniørmæssige kompetencer
Carl Christian Lassen, Lektor, DTU Management Engineering
Udfordringen er at bevare momentum ved hurtig produktudvikling og levering og ”timet” produktlanceringer.
Det styres ved 2 parametre: At man forstår kundens behov for funktionalitet, kvalitet, image mm., og at man ved, hvad man kan levere med sikkerhed i samarbejde med globalt placerede leverandører.
For at kunne det er der behov for både faglige spidskompetencer og for evner til at se, fange og løse alskens problemer i organisationen og i samspil med kunder og leverandører, hvilket kræver at nogle ingeniører har øjne på stilke og evnen til at sætte ind.

Carl Christian Lassen er civilingeniør og har i 20 år været konsulent i rationalisering, design og forbedringer i handel, industri og IT virksomheder. Desuden arbejdet i 24 år som selvstændig konsulent og distributør af videndatabaser for industrien. I begge perioder har han deltaget i internationale projekter og i standardiseringsarbejde i Advanced Manufacturing Technologies. Han har været ekstern lektor på DTU i 23 år.

10:00 - 10:45
Arne Bilberg
Den Smarte Fabrik – samarbejde og Lean-automatisering
Arne Bilberg, Lektor PhD, Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet
Mange virksomheder i Danmark er Mindre og Mellemstore Virksomheder - MMVer, der ofte er underleverandører indenfor meget dynamiske og varierende forretningsområder.
smartFactory
I projektet den Smarte Fabrik vil blive præsenteret eksempler på samarbejde og brug af Lean-automationsløsninger, som kan hjælpe MMVer til at blive mere konkurrencedygtige gennem øget fleksibilitet og effektivitet. Lean-automatisering har fokus på at skabe mest mulig værdi gennem adaptive og rekonfigurerbare løsninger, hvor teknologi og medarbejdere sameksisterer.
Resultaterne er baseret på den nyeste teori indenfor produktionssystemer plus mere end 30 cases fra Region Syddanmark med projekter støttet af Industriens Fond og Syddansk Vækstforum.

Arne Bilberg er civilingeniør Maskin og Produktion fra DTU 1985 og blev PhD i “Computer Integrated Manufacturing” 1989. Han var gæsteprofessor State University of New York 1990-91, konsulent på IPU indenfor produktivitetsudvikling og automatisering 1992-98 og teknologiarkitekt hos Linak 1998-2004. Arne har siden 2004 været leder af Mekatronik og Produktions Innovation på Mads Clausen Instituttet.


10:45 - 11:00


Netværk og kaffeSession 2: Forsknings- og udviklingsprogrammer


11:00 - 11:45
Henrik Gordon Petersen
MADE programmet: Fremtidens hyper-fleksible produktion
Henrik Gordon Pedersen, Professor, Ph.d., Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU
MicroMatic
Indlægget giver et indblik i, hvordan standardrobotter inden for få år forventes at blive hyperfleksible.

Denne hyperfleksibilitet åbner mulighed for, at robotterne kan flyttes rundt i produktionen og udføre meget forskelligartede opgaver.

Professor Henrik Gordon Petersen har arbejdet med at udvikle metoder til at modellere og styre industrielle robotplatforme i over 20 år. Han er leder af MADE arbejdspakken omkring hyperfleksibel automation, og har været tovholder på en lang række nationale og internationale forsknings og udviklingsprojekter.

11:45 - 12:30
Matt Rayment
Flexible and Effective Manufacturing
Matt Rayment, Senior Programme Manager, The Manufacturing Technology Centre Ltd, Coventry, UK
“You can have any colour so long as it’s black.” As Henry Ford famously said manufacturing systems have had inflexibility and effectiveness built-in from the start and, as consumers, we have been pushed to purchase products that can be manufactured rather than those that we want. While we are offered degrees of flexibility we rarely encounter a production line that can quickly switch between completely different products.

This presentation discusses the future of ‘Flexibility and Effective Manufacture’ and the role a Research Technology Organisation like the MTC plays in developing British manufacturing to be ready for this challenge.

Matt Rayment is a Chartered Engineer and has worked in production automation for 15 years across all business sectors. He has guided customers from the concept phase through to final installation and commissioning and over these years he has developed a wealth of skills and understanding of traditional and advanced technologies and how they can apply now and in the future.


12:30 - 13:30Netværk og frokost

Session 3: Virksomhedscases

13:30 - 14:00
Jørn Jensen
Konkurrencedygtig produktion i Danmark - en succeshistorie fra Micro Matic
Jørn Jensen, Director Supply Chain, Micro Matic
MicroMatic
Gennem de sidste tre år har Micro Matic arbejdet med et projekt, der skal sikre en forsat eksistens af produktion i Danmark. Projektet kaldes ”Sustainable factory” og har fokus mod bæredygtighed på to planer; økonomi og miljøbevidsthed.

Vi har fokuseret på kernekompetencer og trimmet fabrikken gennem et lean projekt og er nu i gang med et investeringsprogram i fuldautomatiske produktionsanlæg, et projekt med en ramme på 50 mio. kr.

Projektet har blandt andet resulteret i, at det har været muligt at trække en del af produktionen, svejsning/bearbejdning af 1 mio. emner retur fra Kina, efter de blev outsourcet dertil for omkring 7-8 år siden. Resultaterne har indtil videre udmøntet sig i, at virksomheden er styrket på både konkurrenceevne, kvalitetsniveau og leveringsevne.

Jørn Jensen er ansvarlig for Micro Matics Supply Chain med fabrikker i Danmark, Litauen, England og Kina. Han er desuden ansvarlig for produkt og teknologiudvikling i virksomheden.

14:00 - 14:30
Martin Middelboe Frederiksen
Case: Polering – fra manuel til automatiseret proces
Mogens Arentoft, New Business Manager, Director of IPU Process Technilogy, Innovationsfabrikken IPU
Polering er ofte sidste trin i en lang række processer for at skabe ultra-fine overflader til f.eks. værktøjer til sprøjtestøbning og metalformgivning.

Polering har traditionelt været en manuel proces, som har været afhængig af de håndværksmæssige talenter hos medarbejderne.

Med udviklingen af en robot-assisteret poleringsproces og en dertil hørende maskine har Strecon A/S lanceret en løsning, der kan effektivisere og industrialisere denne proces samtidig med at man bibeholder en stor geometrisk fleksibilitet gennem robottens bevægelsesmønster.

Indlægget introducerer principperne bag maskinen og processen samt viser eksempler på anvendelsen.

Mogens Arentoft er divisionschef for IPU Teknologiudvikling og har i mere end 20 år arbejdet med innovation med fokus på det procestekniske område.


14:30 - 15:00


Netværk og kaffe

15:00 - 15:45
Dorthe Zacho Martinsen
Arne Kolze
Omstilling til fleksibel produktion til glæde for kunderne
Arne Kolze, Konsulent, Center for Robotteknologi, Teknologisk Institut og Dorthe Zacho Martinsen, Direktør for BM Silo
Oplægget beskriver den omstilling, som BM Silo har gennemført - fra et eksisterende automatiseret ikke-fleksibelt produktions setup til en fleksibel produktion, der imødekommer kundernes ønsker.

Efter denne omlægning står BM Silofabrik i dag med et solidt forretningsgrundlag og forbereder igen automation, men denne gang ud fra en princip om fleksibel produktion.15:45 - 16:15
Ole Madsen
Digital manufacturing - uddannelse og træning
Ole Madsen, Professor, Institut for Mekanik og Produktion, Aalborg Universitet
På Aalborg Universitet har vi igennem en række år inddraget Digital Manufacturing i vores undervisning. Vi har valgt ikke at give et egenligt kursus i Digital Manufacturing.
I stedet indgår digital manufacturing som et naturligt element i en række af vores kurser samt i studenterprojekter, som vi kører internt eller sammen med virksomheder.

Dette indlæg vil præsentere nogle af vores erfaringer med at undervise i Digital Manufacturing.

Ole Madsen er professor ved Institut for Mekanik og Produktion på Aalborg Universitet, Danmark. Her er han underviser og forsker inden for produktionsteknologi og industriel automatisering. Ole Madsen har tidligere arbejdet på Aalborg Universitet som adjunkt og lektor. Han har også arbejdet for Odense Staalskibsværft, IWA (Intelligent Welding Automation) og Grundfos. Ole Madsen har mere end 80 internationale publikationer og har deltaget i en række nationale projekter (f.eks IPS , BinPicker , ROBOCUT ) samt internationale EU-finansierede forskningsprojekter (f.eks RobVision, Flexpaint, Docklaser, SLAPS, Eco2painter, Tapas, GISA ).

16:15 - 16:30
Anne-Lise Høg Lejre
Opsummering og diskussion
            - hvad ved vi nu? Hvad gør vi anderledes når vi kommer hjem?

Anne-Lise Høg Lejre, Direktør, Division for Produktion, Teknologisk Institut


Seminar koncept:
Styregruppen for Produktion, ATV-SEMAPP.

Promoveret af:
Teknologisk Institut, IDA Operations Management, IDA Automation, IDA Mechanical, Produktion i Danmark og magasinet Teknovation.

Logo Teknologisk Institut IDA Operations Management IDA Operations Management IDA Automation

Produktion Danmark Logo Teknovation    

Tid og sted:
Torsdag 21. april på Teknologisk Institut, Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C.

Pris for deltagelse:
Medlemmer af ATV-SEMAPP, IDA Mechanical, IDA Operations Management eller IDA Automation: 
DKK 2.050,-
Andre:  DKK 2575,-
Ph.D. studerende ansat ved institutioner, som er medlemmer af ATV-SEMAPP: DKK 975,-
Bachelor- og masterstuderende, som er medlemmer af ATV-SEMAPP: DKK 200,-
(studentermedlemsskab er gratis).
Alle priser er uden moms. Se mere om medlemsskab af ATV-SEMAPP her.


Meld dig til HER
Udfyld skemaet og tryk send. Umiddelbart derefter får du bekræftelse pr. mail. Hvis du ikke modtager mailen, er den måske havnet i dit spamfilter. Ellers kontakt sekretariatet.

Hvis du alligevel ikke kan deltage
Hvis du melder fra mindst 8 dage før arrangementet, får du ingen regning
7 – 4 dage før arrangement: 50% reduktion i pris
3 – 0 dage før arrangementet (eller no-show): Fuld pris
Meld fra ved at sende en mail til semapp@atv-semapp.dk.

Du er velkommen til at sende en kollega, hvis du selv bliver forhindret i at komme. Send venligst vedkommendes navn og titel, så vi kan ændre deltagerliste, navneskilt og faktura.

Spørgsmål?
Du kan altid kontakte sekretariatet med spørgsmål eller hvis du har problemer med tilmeldingen:
semapp@atv-semapp.dk,
eller ring til Anette Kaltoft, +45 4525 4717 (09:00-12:30) / Ulla Knudsen, +45 4525 4894.

Adgang til oplægsholdernes præsentationer HER
ATV-SEMAPP logo