Logo SEMAPP                                  Overfladegruppen inviterer til:  


Hygiejniske overflader
                      – karakteristika, metoder og materialerTemadag, torsdag 7. maj 2015 i Odense


Kontaminering af overflader giver stigende grund til bekymring.

Det gælder for både sundhedsvæsenet, fødevareindustrien og den biologiske industri.

De fleste problemer er relateret til utilstrækkelig fjernelse af mikroorganismer fra overflader og udstyr, fordi der ikke er tænkt på hygiejnen i design af udstyret og/eller fordi overfladerne er vanskelige at gøre rene. Utilstrækkelig sanitet er også en mulig grund.

Denne temadag sætter fokus på de muligheder der er, for at opnå forbedrede hygiejniske overflader og på forbedrede rengøringsmetoder - og på hvordan du tester, om en given overflade faktisk er ren.

Deltagerliste
PROGRAM


8:30 - 9:00


Registrering og morgenkaffe

9:00 - 9:10
Anette Alsted Rasmussen
Velkomst og introduktion til temaet
Anette Alsted Rasmussen, Director of IPU MaterialsAnette Alsted Rasmussen er uddannet civilingeniør og Ph.D. med stor erfaring inden for materiale- og overfladeteknologi anvendt til tværfaglige udviklingsprojekter, forskning og teknologioverførsel til industrien. Har inden for de sidste 10 år været involveret i danske og internationale samarbejder med udvikling og test af hygiejniske overflader.


Session 1: Hvad er en ren overflade?

9:10 - 9:45
Per Møller
Hvilke typer snavs sætter sig på overflader og hvad er deres karakteristika?
Per Møller, Professor, DTU Mechanical
Indlægget giver svar på disse spørgsmål:
- Hvad er en ren overflade?
- Hvilke typer af snavs (uorganisk, organisk) findes på overflader?
- Hvordan karakteriseres en overflade der er kontamineret med en forurening?
Session 2: Kan man gøre overflader rene?

9:45 - 10:20
Henrik Fallesen
Rengøring på mikrobiologisk niveau
Henrik Fallesen, testmanager, DTU Center for hygiejnisk design
Hvordan sikrer man, at en synlig ren overflade også er fri for skadelige mikroorganismer?
Der vil blive præsenteret et bredt udsnit af metoder, som kan bekæmpe skadevoldende mikroorganismer og hæmme dem i at vokse frem, herunder UV-lys, ozon og dampbehandling.

Henrik Fallesen er konsulent hos IPU og fungerer som test manager hos DTU Center for Hygiejnisk Design. Han har de seneste 5 år været involveret i danske og internationale projekter med udvikling og test af hygiejniske overflader.


10:20 - 10:50


Netværk ved formiddagskaffen

10:50 - 11:30
Kasper Klein
Hygiejniske overflader i sundhedssektoren
                                        - anvendelse og test af nye produkter

1. reservelæge og Ph.D.-studerende Kasper Klein, Klinisk Mikrobiologi, Syddansk Universitet
  • Hvem er jeg og hvad laver man på en klinisk mikrobiologisk afdeling?
  • Hvad forstår vi ved en hygiejnisk overflade?
  • WHO’s five moments of hand hygiene
  • Hvilke overflader er mest interessante i sundhedssektoren?
  • Test af hygiejniske overflader til sundhedssektoren

  • Kasper Klein blev cand. med. i 2005 fra Syddansk Universitet. I 2008 begyndte han speciallægeuddannelsen i klinisk mikrobiologi. Fra 2012 har han arbejdet på Ph.D. projektet: Behandling af fremmedlegemeinfektioner med nye antimikrobielle stoffer: Effekten af thioridizin, plectasin og novicidin på bakteriel adhæsion og biofilmdannelse ved forskningsenheden for klinisk mikrobiologi, SDU, med professor Hans Jørn Kolmos som hovedvejleder.

11:30 - 12:00
Kim Petersen
Rengøring i praksis - hvad er udfordringerne?
Kim Petersen, Teknisk direktør, FoodSafe
Hvordan arbejder FoodSafe med forbedringer i procesudstyr og rengøring i fødevarer virksomheder?
FoodSafe leverer mere end bare rengøring, og er ofte en aktiv sparringspartner, når fødevarer virksomhederne skal købe nyt udstyr.

Kim Petersen vil fortælle om FoodSafe's erfareringer, når udstyr skal holdes rent, og hvordan FoodSafe bruger HACCP-principperne til systematisk analyse, planlægning og udførelse af rengøring af udstyret i fødevarevirksomhederne.

Session 3: Fremtiden

12:00 - 12:30
Frances Helen Blaikie
CLEANSURF - developing biofilm-restricting coatings
Frances Helen Blaikie, Senior Consulent, Functional Coating, Division for Materialer, Teknologisk Institut
The CLEANSURF project will attack the biofouling through the development of new durable surface coatings to reduce biofilm build-up and facilitate the removal of biofilm and through fine-tuning of the cleaning process to suit the new surfaces.

The food industry needs to improve anti-fouling strategies and to effective implement them into the production process. The innovative aspect of CLEANSURF project is:
  • The focus on weakening of adhesion forces of a biofilm
  • The design of surface-bound anti-fouling coatings
  • The intelligent application of shear forces for cleaning
This presentation will outline the project - intermediate results and visions.
CLEANSURF is a FP7 EU-projekt with partners from Denmark, Italy, France, Poland and Germany.

Frances completed her MSc and PhD at Otago University, (Dunedin, New Zealand, 2007) studying drug design and synthesis based on phosphonium salts for mitochondrial diseases. Since then she has held positions investigating porphyrin synthesis and applications (Trinity College Dublin, Ireland), photoreactive compound synthesis and surface modification (Aarhus University), electrochemical surface modification and applications (Aarhus University/Kamstrup/Grundfos), and now functional coatings and surface modification at DTI.


12:30 - 13:30


Netværk og frokostSession 4: Testmetoder

13:30 - 14:05
Henrik Fallesen
Test af hygiejniske overflader
Henrik Fallesen, testmanager, DTU Center for hygiejnisk design
Hos DTU Center for Hygiejnisk Design arbejdes der med test og certificering af udstyr til fødevare- og biotekindustrien.
Der benyttes både standardiserede og tilpassede metoder til at påvise, hvorvidt hygiejniske overflader reelt er rengørlige.

Henrik Fallesen er konsulent hos IPU og fungerer som test manager hos DTU Center for Hygiejnisk Design. Han har de seneste 5 år været involveret i danske og internationale projekter med udvikling og test af hygiejniske overflader.


Session 5: Overflader med hygiejniske egenskaber

14:05 - 14:40
Per Møller
Bakteriedræbende overflader
Per Møller, Professor, DTU Mechanical
Indlægget giver en gennemgang af principperne bag bakterierdræbende overflader byggende på såvel fotokatalytiske principper som release af bakteriedræbende/ hæmmende stoffer.
14:40 - 15:10


Netværk og kaffe

15:10 - 15:45
Claus Barholm-Hansen
Mulige anvendelser for fotokatalytiske materialer til hygiejneforbedring
Claus Barholm-Hansen, senioringeniør, Materiale- og overfladeteknologi, Innovationsfabrikken IPU
Indlægget gennemgår mulige eksempler og konkrete anvendelser med fotokatalytiske materialer hvor fokus er på hygiejne i bred forstand.

Indledningsvis beskrives den fotokatalytiske effekt, og hvilke mekanismer man udnytter for at opnå forbedret hygiejne. Der gives eksempler på metoder til screening af fotokatalytiske materialers effektivitet og i forlængelse heraf omtales forhold som er vigtige for effektiviteten.

Claus Barholm-Hansen er uddannet civilingeniør 1989 (E), og fik i 1992 tildelt en erhvervsforskergrad på arbejde udført ved Københavns Universitet for Topsil Semiconductor Materials A/S. Han har arbejdet som udviklingsingeniør hos NKT Research Center A/S, Scandinavian Micro Biodevices A/S og PhotoSolar Aps inden han kom til IPU, hvor han er konsulent i materialegruppen. Claus er aktivt medlem af bestyrelsen i IDA Materialeteknologi.

15:45 - 16:05
Claus Quist Damgaard
Rustfrit stål til hygiejnisk udstyr i food/pharma - typer, korrosionsrisici og overflader
Claus Qvist Jessen, kemiingeniør, ph.d, Damstahl
Rustfrit stål er ikke bare rustfrit stål. Det er en enorm gruppe af kromholdige stållegeringer fordelt på fem hovedgrupper, og afhængig af formålet gælder det om at vælge den optimale kvalitet.

Normalt styres valget af stål af korrosionsforholdene, og det er ikke altid lige enkelt at holde det rustfri stål rustfrit. Der er masser af korrosionsfjender i omløb. Oveni har stålets overflade en enorm betydning, både på korrosionsbestandigheden og rengørligheden, så hvordan beskriver vi egentlig en overflade?
Hvad er bedst, og hvorfor er det ikke altid genialt at slibe?

Claus Qvist Jessen er kemiingeniør, PhD og specialist i rustfrit stål og korrosion. Han har tidligere arbejdet som rådgivende ingeniør for bl.a. FORCE og sidder nu hos Damstahl a/s i Skanderborg - stadig som rådgiver og stadig som specialist i rustfrit stål. Undervejs har han forfattet (helt eller delvist) fem bøger om emnet.

16:05 - 16:15
Anette Alsted Rasmussen
Opsummering og diskussion
            - hvad ved vi nu? Hvad gør vi anderledes når vi kommer hjem?

Anette Alsted Rasmussen, Director of IPU Materials


Anette Alsted Rasmussen er uddannet civilingeniør og Ph.D. med stor erfaring inden for materiale- og overfladeteknologi anvendt til tværfaglige udviklingsprojekter, forskning og teknologioverførsel til industrien. Har inden for de sidste 10 år æret involveret i danske og internationale samarbejder med udvikling og test af hygiejniske overflader.

Seminar Concept:
Styregruppen for Overflader, ATV-SEMAPP og Innovationsfabrikken IPU.

Arrangeret af:
ATV-SEMAPP i samarbejde med styregruppen.

Temadagen bliver promoveret af IDA Food Network, IDA Levnedsmiddelselskabet, IDA Mechanical og tidsskriftet Teknovation.

       IDA Food Network         IDA Levs         IDA Mechanical

Logo Teknovation          

Tid og sted:
Torsdag 7. maj 2015 på Hotel Scandic Odense, Hvidkærsvej 25, 5250 Odense.

Pris for deltagelse:
Medlemmer af ATV-SEMAPP, IDA Food Network, Levnedsmiddelselskabet eller IDA Mechanical:  DKK 2.050,-
Andre:  DKK 2575,-
Ph.D. studerende ansat ved institutioner, som er medlemmer af ATV-SEMAPP: DKK 975,-
Bachelor- og masterstuderende, som er medlemmer af ATV-SEMAPP: DKK 200,-
(studentermedlemsskab er gratis).

Alle priser er uden moms. Se mere om medlemsskab af ATV-SEMAPP her.


Meld dig til HER
Udfyld skemaet og tryk send. Umiddelbart derefter får du bekræftelse pr. mail. Hvis du ikke modtager mailen, er den måske havnet i dit spamfilter. Ellers kontakt sekretariatet.

Hvis du alligevel ikke kan deltage
Hvis du melder fra mindst 8 dage før arrangementet, får du ingen regning
7 – 4 dage før arrangement: 50% reduktion i pris
3 – 0 dage før arrangementet (eller no-show): Fuld pris
Du kan melde fra ved at sende en mail til semapp@atv-semapp.dk.

Du er velkommen til at sende en kollega, hvis du selv bliver forhindret i at komme. Send venligst vedkommendes navn og titel, så vi kan ændre deltagerliste, navneskilt og faktura.

Spørgsmål?
Du kan altid kontakte sekretariatet med spørgsmål eller hvis du har problemer med tilmeldingen:
semapp@atv-semapp.dk,
eller ring til Anette Kaltoft, +45 4525 4717 (09:00-12:30) / Ulla Knudsen, +45 4525 4894.

Deltagere har adgang til oplægsholdernes præsentationer HER med et login, som er oplyst på dagen.
ATV-SEMAPP logo