Logo SEMAPP                                  Polymergruppen inviterer:  


Plast og plastkompositter til bygge- og anlægsindustrien
                  - funktion, vægt, pris og krav til produkterne


Konference 7. oktober 2015 hos Fiberline Composites

   Barmstedt Allé 5, 5500 Middelfart


Nyere plastmaterialer med bedre egenskaber, plastkompositter og kravene om øget genbrug af plast udfordrer bygge-og anlægsindustrien. Der er ingen tvivl om, at vi i fremtiden vil se større anvendelse af plast indenfor disse – og beslægtede industrier.

Det udfordrer alle med kontakt til bygge/anlæg: Ingeniører, arkitekter og designere samt producenter af plastprodukter.

På denne dag kan du høre om både kendte og nyere plastmuligheder samt om de materialer som fremtiden vil bringe.

Da vi holder mødet hos den avancerede kompositproducent Fiberline i Middelfart, får du i tilgift mulighed for at se den spændende pultrudering af plastprofiler til krævende plastkonstruktioner.

Vi får en spændende dag, hvor både danske og udenlandske indlægsholdere fortæller om plastmaterialernes muligheder inde og ude samt om de krav, der stilles til produkterne.

Deltagere
PROGRAM

8:30 – 9:00

Registrering og morgenkaffe

9:00 – 9:05

Velkommen og introduktion til dagen
Flemming Christiansen, Manager Market Development, SP Moulding
9:05 – 9:50

Morten Lund

Fremtidens byggematerialer indenfor plast og plastkompositter
Morten N. Lund, Design udviklingsingeniør, GXN/3XN
Indlægget vil demonstrere, hvordan arkitekter og designere i dag og i fremtiden kan være med til at udvikle nye materialer til byggeriet.

Igennem cases og projekter fra både GXN innovation og 3XN arkitekter vil indlægget fokusere på bæredygtighed og brugen af byggematerialer i plast og plastkompositter i cirkulært design af bygninger.

Morten Norman Lund er ingeniør og specialist integreringen af bæredygtige løsninger og teknologier i den tidlige fase af designudvikling.

9:50 – 10:20

Jonas Ejlertsen

PUR i byggeriet
Jonas Ejlertsen, Account Manager, Bayer MaterialScience, BAYER
Dette indlæg kommer rundt om brugen af PUR/PIR i byggeri, samt design af nyt byggeri med fokus på de løsninger, som giver størst økonomisk benefit, bedst indeklima og flest netto m2.

Med udgangspunkt i egne erfaringer med at bygge parcelhus med PUR i 2013 giver Jonas Ejlertsen sit bud på, hvordan man kan bygge lavenergi/passivbyggeri. Han viser desuden, hvordan man kan gøre det traditionelle paracelhus mere specielt og endnu mere indbydende.

Indlægget vil også handle om de erfaringer, som familien har fået gennem de to år de har boet i huset og om der er valgt de rigtige materialer.

Utraditionelle materialer kan give udfordringer med håndværker, myndigheder, rådgiver og byggefirma.

Der vil desuden være eksempler på andre byggerier med brug af PUR.

Jonas Ejlertsen har en handelsuddannelse fra DLG, NLP, samr merkonom i ledelse. I 2004-2015 arbejdede han med salg på flere niveauer fra sælger til produktchef i alt fra grovvare branchen til sikkerhedssko, el og fiber til salg af polyurethan systemer på det nordiske marked.

10:20 – 10:40


Netværk og kaffepause
10:40 – 11:20

Per Nørgaard

PC i byggeriet
Per Nørgaard, projektkonsulent, Vink Plast ApS

Per Nørgaard viser et bredt udpluk af nogle af de projekter, hvor Vink Plast har anvendt PC gennem årenes løb.

Ved hjælp af de foto, illustrationer, tegninger og info m.m. som ligger bag disse projekter vil vi give inspiration til, hvordan PC kan anvendes i byggeriet.

Per Nørgaard har været projektkonsulent hos Vink Plast ApS i 10 år, hvor han har arbejdet med plastbaserende løsninger til facader, konstruktioner, overdækninger, afskærmning og interiør.

11:20 – 11:50

Ole Grondahl
PVC i byggeriet
Ole Grøndahl, direktør, PVC Informationsrådet

Præsentationen fortæller den spændende historie om, hvordan den europæiske PVC-industri gennem de seneste 20 år har formået at bevæge sig fra at være stærkt udskældt til - ifølge FN - at blive rollemodel for bæredygtig udvikling.

Der informeres om PVC-industriens miljøprogram, VinylPlus, og om, hvorfor det langtidsholdbare, fuldt genanvendelige og relativt klimavenlige PVC må betragtes som et miljørigtigt valg til byggeriet.

Ole Grøndahl Hansen, mag. art, har beskæftiget sig med PVC-relaterede problemstillinger i et kvart århundrede. Han er direktør i PVC Informationsrådet, bestyrelsesmedlem i PVC-genanvendelsesvirksomheden WUPPI og medlem af kommunikationsudvalget hos VinylPlus. Han er også projektleder i den globale PVCMed Alliance, der informerer om PVC i sundhedssektoren.

11:50 – 12:15

Flemming Christiansen
Genbrugsplast i bygge-og anlægsindustrien
Flemming Christiansen, SP Moulding og Erik Kjellner, SP Extrusion
I takt med de øgede krav om at genbruge plast arbejder SP Group, sammen med forskellige samarbejdspartnere, på at opfylde disse krav.

Oplægget giver praktiske eksempler på genbrug i både termoformede, sprøjtestøbte og ekstruderede emner. Ligeledes vises eksempler på forskellige applikationer fra det danske og udenlandske marked indenfor bygge- og anlægsindustrien.

Flemming Christiansen er plastingeniør fra 1971 på Helsingør Teknikum og arbejder i dag hos SP- Moulding A/S som markedsudviklingschef. Derudover underviser han i plast på div. universiteter, ingeniørskoler og designskole.

Erik Kjellner er direktør for SP Extrusion A/S, der udvikler produkter af ny og genanvendt plast. Han har tidl. arbejdet 8 år i Sverige for Vida Woodcomp AB.

12:15 – 13:15


Netværk og frokost
13:15 – 13:30

Henrik Thorning

Introduktion til Fiberline Composites, produkterne og processen
Henrik Thorning, Grundlægger, Fiberline Composites A/S
Henrik Thorning giver en introduktion til Fiberline Composites, produkterne og processen.

Fiberline producerer kompositprofiler i glas- og kulfiber i en kontinuerlig proces – pultrudering.

Produkterne finder anvendelse inden for tre hovedområder: Vindindustrien, vindues- og facadebranchen samt bærende konstruktioner som f.eks. broer.

Henrik Thorning er indehaver af Fiberline Composites A/S, som han stiftede sammen med sin hustru Dorthe Thorning i Kolding i 1979.

13:30 – 14:00

Jan Søndergaard

Cases med Fiberlines produkter
Jan Søndergaard, Professor på Arkiteksskolen og partner i KHR arkitekter A/S

 

Jan Søndergaard præsenterer forskellige cases med Fiberlines produkter.


14:00 – 14:30

AminulIslam

Sundolitt Climate House – et lavteknisk, lavenergibyggeri til lav pris
Claus Jørgensen, Teknisk chef, Sundolitt A/S
lavenergihus
Claus Jørgensen fortæller om opførelsen af og resultaterne fra Sundolitt Climate House. Sundolitt Climate House er et parcelhus opført i Ekspanderet Polystyren (EPS) i hele klimaskærmen. Målet med opførelsen var  et lavteknisk, lavenergi byggeri til lav pris. Korrekt indbygget isolering bidrager til energibesparelse i hele byggeriets levetid, uden drift og vedligehold.

Claus Jørgensen er Bygningsingeniør og Teknisk chef ansat hos Sundolitt A/S.


14:30 – 14:50


Netværk og kaffepause
14:50 – 15:20

AminulIslam

Plast og brand – krav og eksempler på løsninger
Anders Dragsted, Brandrådgiver, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Anvendelsen af plastbaserede byggematerialer møder ofte en barriere når de brandtekniske egenskaber skal dokumenteres.

Men hvilke krav er der formelt i den danske byggelovgivning? Og findes der alternative metoder til at dokumentere sikkerhedsniveauet for brand? Disse spørgsmål vil blive besvaret i præsentation og der vil blive give eksempler på plastbaserede byggesystemer der har dokumentation for at byggesystemerne opfylder brandkravene.

Anders Dragsted har i 10 år arbejdet som brandrådgiver hos DBI. Desuden er han en ledende kraft i DBI’s forsknings og udviklingsprojekter

15:20 – 16:00

Jeffrey A. Quill

Plastic materials for outdoor exposure, test methods and lifetime estimation
Jeffrey A. Quill, Director of Technical Applications, Q-Lab, Cleveland, USA,
Trying to determine how well a product will survive in the service environment can be a daunting task to the modern material specifier. This presentation will review the forces in the environment that may cause a material to fail, and why using outdoor natural weathering is the linchpin to a comprehensive testing program.

We will then discuss the different types of accelerated lab weathering testers available. Concluding with a few of the most common test cycles used in accelerated laboratory weathering and how they correlate to the natural service environment.

Jeffrey A. Quill has been Q-Lab’s Director of Products and Applications since 2000. He has a Bachelor of Science degree from Ohio State University.
16:00 – 17:00


Rundvisning på FiberlinePlanlægning af dagen:
Flemming Christiansen, Rasmus Grusgaard og Erik Hastrup Müller i samarbejde med resten af Polymergruppen i ATV-SEMAPP.

Konferencen markedsføres af IDA Byg, IDA Mechanical, IDA Polymer, IDA Materialeteknologi, Design denmark, Arkitektforeningen, Konstruktørforeningen og fagbladet Teknovation.

        Logo Fiberline Composites          

IDA Byg IDA Mechanical IDA Polymer IDA Materialeteknologi

Design denmark Arkitektforeningen

Logo Teknovation Logo Teknovation

Logo Teknovation

Tid og sted:
Onsdag 7. oktober 2015 hos Fiberline Composites, Barmstedt Allé, 5500 Middelfart.

Pris for at deltage:
Medlemmer af ATV-SEMAPP eller en af de markedsførende organisationer :  kr. 2.050,-
Andre:  kr. 2.575,-
Pris for Ph.D. studerende ved ATV-SEMAPP medlemsorganisationer: kr. 975,-
B.Sc. og M.Sc.-studerende medlemmer kan deltage for kr. 200,- (studentermedlemsskab er gratis).
Prisnedslag på kr. 200,- ved tilmelding før 26. september 2015 (gælder ikke for studentermedlemmer).

Prisen dækker deltagelse, pauseforplejning, frokost og efterfølgende adgang til oplægsholdernes præsentationer.
Priserne er uden moms. Se mere om medlemsskab af ATV-SEMAPP HER.

Tilmelding HER
Udfyld formularen og send den. Din tilmelding bliver indenfor et par minutter bekræftet
NB. Hos nogle virksomheder havner bekræftelsen i spam-filtret - husk at tjekke der, hvis du ikke modtager en mail fra ATV-SEMAPP.

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis din tilmelding volder dig problemer.
Enten på mail semapp@atv-semapp.dk,
eller ring til Ulla Knudsen, +45 4525 4894, Anette Kaltoft, +45 4525 4717 (09:00-12:30) eller Jytte Laursen , +45 4525 4898.

Oplægsholdernes præsentationer vil være tilgængelige for deltagerne HER efter konferencen via en lukket side med login.
ATV-SEMAPP logo