Logo SEMAPP                                   


Korrosion og nedbrydning af materialer i kraftværker

1. marts 2016
Møderum 1, Bygning 101
Danmarks Tekniske Universitet
Anker Engelundsvej 1
Kgs. Lyngby


De store elselskaber har i de senere år solgt deres centrale og decentrale kraftværker fra. Flere kommuner har overtaget driften af værkerne, og den viden om kraftværkerne, som før var forankret i de store selskaber, ligger nu spredt ud blandt flere aktører.


Den voksende mængde vindenergi i el-nettet gør, at det er vigtigt fortsat at have pålidelige kraftværker, der hurtigt kan startes og køres stabilt i en ukendt periode. Disse opstarter og nedlukninger af kraftværkerne, som følge af den fluktuerende vindenergiproduktion, belaster kraftværkerne og reducerer levetiden af materialerne i f.eks. kedler, turbiner og miljøanlæg.

Derudover møder kraftværkerne stadig udfordringer i forhold til materialer, der udsættes for høje temperaturer og tryk, og i særdeleshed i forhold til den grønne omstilling og udfasingen af fossile brændstoffer. Kraftværkerne bliver desuden mere vedligeholdelseskrævende i takt med, at de ældes.

Denne temadag fokuserer på

  • brændselsudfordringen
  • den øgede fleksibilitet
  • værktøjer til at vurdere nedbrydningen af værkerne

Dagen er relevant for hele kraftværkebranchen: medarbejdere fra store og små kraftværker, affaldsforbrændinger og kedelleverandører.


Deltagerliste

08:30 – 09:00
REGISTRERING OG KAFFE
09:00 – 09:15


VELKOMST
Jens Kromann Nielsen, R&D Product Manager, Teknologisk Institut & Melanie Montgomery, Senior Reseacher, DTU MEK
09:15 – 09:45

Søren Aakjær Jensen

HVERDAGENS UDFORDRINGER MED MATERIALER I KRAFTVÆRKER
Søren Aakjær Jensen, Senior Concept Manager Dong Energy

DONG Energys mission er at udvikle og tilbyde energisystemer, der er grønne og uafhængige og økonomisk bæredygtige. Med en anlægsportefølge på ti termiske kraftværker, der løbende skal tilpasses firmaets mission og markedsvilkår, er der masser af udfordringer i hverdagen. Disse udfordringer viser sig i høj grad også at have materialeteknisk karakter. Anvendelse af biomasse som brændsel giver korrosionsmæssige udfordringer, fleksibel drift giver udfordringer med udmattelse og udfordringer med krybning følger ønsket om drift udover anlæggenes design levetid.

Søren Aakjær Jensen er Senior Concept Manager hos DONG Energy Thermal Power og arbejder hovedsageligt med materialetekniske udfordringer i forbindelse med opførelse, konvertering, vedligehold og levetidsforlængelse af termiske kraftværker.
09:45 – 10:15

Michael Berggreen

ON-LINE CORROSION MEASUREMENTS IN TAIL END OF POWER PLANTS
Michael Berggreen Petersen, Project Manager, Metricorr

Corrosion in flue gas ducts is highly dependent on fuel, operation and shutdown / start-up procedures. Bio fuels and waste in power industry poses challenges to materials. The cause of corrosion cannot always be revealed by periodic inspection of corroded surfaces. However, corrosion measured online enables coupling with operational events and every other measurement. This presentation demonstrates how conditions causing corrosion can be identified and eliminated.

Michael Berggreen Petersen er Civ.Ing. Erhvervsforsker, og har 10 års erfaring med ER metoder til monitorering af korrosion i luft, vand og jord. Han har tidligere arbejdet med undersøgelser af korrosion i halmfyrede kedler, i fjernvarmevand og i råolie samt katodisk beskyttelse og vandbehandling.
10:15 – 10:45


PAUSE

10:45 – 11:15

Anders Brække

CORROSION AND SOLUTIONS FOR THERMAL POWER PLANTS
Anders Brække, Global Concept Director, Jotun

This talk focuses on coatings relevant to today's modern power plants in addition to coating technologies and the current challenges for the thermal industry. Electricity prices are under pressure and owners of themal power plants are always looking to decrease the cost of maintenance. The talk will also give an insight into the future of environmental coating solutions.

Anders Brække is Global Concept Director for Energy Customers at Jotun, Sandefjort, Norwary. During his 20-year career at Jotun, he has worked in the Middle East and Asia. He is especially interested in innovation, new technology and customer solutions in the power generation industry.
11:15 – 11:45

Søren Klinggaard

HØJTEMPERATUR KORROSIONSMÅLING I HALMFYRET ANLÆG
Søren Klinggaard, Engineer, FORCE Technology

Dette indlæg præsenterer udviklingen af ny korrosionssonde til højtemperatur korrosionsmåling, resultater fra målinger på et halmfyret anlæg med alternerende drift samt de målte korrosionshastigheder på tre almindeligt anvendte overhedermaterialer. Disse vil blive sammenholdt med bl.a. driften af anlægget og sammensætningen af flyveasken.

Søren Klinggaard er uddannet kemiingeniør og har over 20 års erfaring med kedler og korrosion i kedler. Han har de sidste fem år beskæftiget sig med røggasidig korrosion i biofyrrede anlæg.
11:50 – 13:00


FROKOST I GLASSALEN
13:00 – 13:30

Anders Brække

PAST EXPERIENCES IN HIGH TEMPERATURE CORROSION FOR BIOMASS PLANTS AND THE WAY FORWARD
Kristian Vinter Dahl, Senior Researcher, Institut for Mekanisk Teknologi, DTU

The long experience with biomass power plants in Denmark has resulted in an accumulation of knowledge from corrosion testing and assessment of failures, which has given understanding with respect to alloy selection and corrosion rates at various temperatures. This has resulted in the use of lean austenitic steels such as TP347H and the recommendation that the steam outlet temperature be held below 540°C. The present research focuses on the following areas a) Comparison of TP347H with other lean alloys and understanding corrosion mechanisms on these alloys b) Laboratory testing of new alloys and based on this finding the optimal composition of an alloy/coating to give better corrosion resistance c) assessment of superheater temperature profiles and their correlation to corrosion rates.

Kristian Vinter Dahl is Senior Researcher at DTU since 2013. Before that, he was employed at the Danish power company DONG Energy. His research areas include biomass corrosion, failures in wind turbines and wear resistant surfaces.
13:30 – 14:00

Lars Mikkelsen

KORROSION I AFFALDSFORBRÆNDING
Lars Mikkelsen, R&D Ingeniør, B & W Vølund

Korrosion af overhedere begrænser damptemperaturen på affaldsfyrede anlæg til ca. 440°C. Korrosionsraten af overhederrør er høj, da salte indeholdende krom kondenserer på overhederrørerne. B & W Vølund har gennemført tests med en overheder placeret i fyrrummet - en såkaldt SteamBoost overheder, hvor dampen har været overhedet til 480°C. Denne præsentation vil opsummere vores erfaringer med SteamBoost overhederen med hensyn til korrosion samt varmeoverførsel.

Lars Mikkelsen er R&D Ingeniør hos B & W Vølund siden 2012. Han arbejder med forskning og udvikling indenfor korrosion og materialer. Derudover deltager han i udviklingssamarbejde med affaldsfyrede anlæg med danske og udenlandske universiteter omkring korrosion og materialer
14:00 – 14:30


PAUSE
14:30 – 15:00

Lea Korcakova

INVESTIGATIONS OF THE INFLUENCE OF SIGMA PHASE ON MECHANICAL PROPERTIES OF TP347HFG USING SMALL PUNCH TEST
Lea Korcakova, Material Specialist, Cowi A/S

Nordjyllandsværket is the first Danish coal fired Ultra Super Critical (USC) (290 bar, 580ºC/580ºC) power plant that was commissioned in 1998. Taking advantage of the boiler maintenance programme, tube sections were removed from more than 20 different locations in the boiler during the 2012 summer shutdown. The tubes have been investigated to document wall thickness, fireside corrosion and steamside oxidation rates and morphology and microstructure evolution after 100,000 hours exposure. The mechanical and fracture properties were obtained using small punch test technique (SPT) as well as using miniaturized tensile test specimens. Obtained results show that even very small amounts of sigma phase affects fracture behaviour significantly. Drop in fracture properties can be clearly identified using miniaturized test specimens or SPT.

Lea Korcakova works at COWI A/S as a Material and Boiler Specialist. Leas has gained knowledge of the power plant industry partly through her PhD degree and partly through her last work experience at Vattenfall A/S. Her key qualifications are in the field of high temperature corrosion, creep, fatique, metal dusting, coatings and thermodynamic and kinetic modelling.
15:00 – 15:30

John Hald

MATERIAL CHALLENGES FOR EFFICIENT POWER PLANTS
John Hald, Professor, DTU

Intermittent renewable energy technologies such as wind and PV are introduced in large scale in Denmark, which means that existing thermal power have to face highly flexible operation modes.
On the global scale, Thermal power from coal and gas still provide 65 % of electricity production, and many scenarios predict that this share could remain almost constant in the next 25 years. Efficiency increases of thermal power can thus lead to savings in the order of Gigatonnes of CO2 emissions.
The lecture describes research to develop and introduce stronger high temperature materials for critical components in thermal power plants. Such materials can lead to improved efficiency and flexibility, longer lifetimes and reduced emissions.

John Hald is Professor in high temperature materials at DTU Mechanical Engineering since 2013. Before that he worked more than 25 years as a materials researcher for the Danish power companies Elsam, Elkraft and DONG Energy.
Pris:
Medlemmer af ATV-SEMAPP eller en af vores markedsførende organisationer: kr. 2.050,-
Ikke-medlemmer: kr. 2575,-
Early-bird rabat på kr. 200,- ved registrering før den 19. februar 2016.
Pris for PhD studerende ved ATV-SEMAPP medlemsorganisationer: kr. 975,-
B.Sc. og M.Sc. studerende medlemmer kan deltage for kr. 200,- (Studentermedlemskab er gratis. Læs evt. mere om medlemskab af ATV-SEMAPP her.)
Early-bird rabatten på 200 gælder ikke for Ph.D.-studerende og studentermedlemmer.

Alle priser er uden moms.

Prisen includerer deltagelse, frokost, pauselækkerier og efterfølgende adgang til oplægsholdernes præsentationer.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde denne formular. Vi bekræfter din tilmelding indenfor et par minutter. Husk at tjekke dit spam-filter, hvis den ikke havner i din indbakke.

Hvis du alligevel ikke kan deltage 
Hvis du melder fra mindst 8 dage før arrangementet, får du ingen regning 
7 – 4 dage før arrangement: 50% reduktion i pris
3 – 0 dage før arrangementet (eller no-show): Fuld pris
Du kan melde fra ved at sende en mail til semapp@atv-semapp.dk

Du er velkommen til at sende en kollega, hvis du selv bliver forhindret i at komme. Send venligst vedkommendes navn og titel, så vi kan ændre deltagerliste, navneskilt og faktura.

Spørgsmål? 
Har du spørgsmål til konferencen eller problemer med din tilmelding, kan du kontakte ATV-SEMAPP ved at maile semapp@atv-semapp.dk eller ringe til Jytte Laursen, +45 4525 4898, Anette Kaltoft, +45 4525 4717 (09:00-12:30) or Ulla Knudsen, +45 4525 4898.


Oplægsholdernes præsentationer vil være tilgængelige for deltagerne HER efter konferencen via en lukket side med login.
        Logo Teknovation

IDA Mechanical          IDA Materialeteknologi          IDA Materialeteknologi
ATV-SEMAPP logo