Logo SEMAPP                                   


Værktøjsdag

- hvordan reduceres risikoen i sprøjtestøbeværktøjets produktivitet


8. september 2016
Hotel Scandic Odense
Hvidkærvej 25
5250 OdenseEt sprøjtestøbeværktøj er en stor investering. For de fleste sprøjtestøbte emner bliver der desuden typisk kun fremstillet ét værktøj. Derfor er fremstillingen af et sprøjtestøbeværktøj næsten altid forbundet med større eller mindre grad af usikkerhed med hensyn til opnåelig støbeproces, cyklustid og dimensioner af det færdige emne.

Usikkerheden kan reduceres ved at benytte moderne materialer, fremstillingsmetoder og analyseværktøjer. Derfor præsenteres en del af disse muligheder på denne dag.

Deltagerliste

09:00 – 09:30
REGISTRERING OG MORGENMAD
09:30 – 09:45
VELKOMST
Michael Døssing, CEO, Actura A/S
09:45 – 10:20

Ole Gert Johansen

TRADITIONELLE INDLØB KONTRA HOT-RUNNER SYSTEM
Ole Gert Johansen, Adm. direktør, A.Bold Partner

Hvordan sikrer vi det perfekte indløbsforhold i et værktøj, og hvornår vil det være en fordel at benytte et hot-runner system? Vi kommer desuden rundt omkring typiske problemstillinger som ofte opstår i dimensioneringen og selve opbygningen af indløbet, samt jeg vil vise nogle praktiske eksempler på disse. Hvornår er det en fordel at benytte traditionelt indløb og hvornår giver det mening at investere i et Hot-runner system? Indlægget vil også komme rundt om de økonomiske forhold, der ved produktionen af emnet samt i udstyr.

Ole Gert Johansen driver virksomheden A.Bold Partner, som hjælpere kunder med rådgivning og optimering af produkter i udviklingsfasen, samt optimering af nye tekniske produktionsmæssige løsninger. Han har tidligere været ansat som værktøjsmager hos Zeuthen & Aagaard og har en efteruddannelse som Maskinteknikker med formkonstruktion i speciale, og har 25 års erfaring som Projektingeniør og Salgschef.
10:20 – 10:55

Peer Guldbrandsen

LAD VÆRKTØJET KORRIGERE FOR EMNETS KAST - MULIGHEDER OG UDFORDRINGER
Peer Guldbrandsen, Adm. direktør, FlowHow Aps

Med komposit materialer tilfører man en yderligere problematik til emnets dimensioner, da disse materialer har forskelligt svind, alt efter retningen på fibrene. Det kan være særdeles vanskeligt og nogen gang umuligt, at ændre fiberorienteringen, så emnet opnår de ønskede dimensioner. I disse tilfælde kan det komme på tale at kompensere værktøjet, så det tager højde for emnets skævheder – man laver så at sige et skævt værktøj, for at opnå et lige emne. Dette lyder måske relativt enkelt, men byder ofte på andre udfordringer og risici. Indlægget kommer til at handle om hvordan man i praksis kan korrigere værktøjer for at opnå rette emner, hvilke udfordringer det byder på og hvilke andre overvejelser man bør gøre sig, inden man kaster sig ud i at lave skæve værktøjer.

Peer Guldbrandsen har gennem hele sin karriere arbejdet indenfor plast- og værktøjsbranchen. Peer har gennem de sidste 14 år drevet firmaet FlowHow, som beskæftiger sig med simulering, rådgivning og problemløsning indenfor udformning af plastemner og værktøjer.
10:55 – 11:30
PAUSE
11:30 – 12:05

Jørgen W. Rasmussen

CONFORMAL COOLING, EN "HYLDEVARE" TIL VÆRKTØJSFREMSTILLING, FRA PROJEKT TIL DRIFT
Jørgen W. Rasmussen, Senior Engineer Prototyping, Lego A/S

The talk reports about how Lego has investigated the potential of direct metal AM (Additive Manufacturing) technologies for producing injection mould inserts for production tooling for high-volume parts with high accuracy demands. Some advantages and disadvantages are included as well some topic (surprises or challenge) coming from the real manufacturing environment. The LEGO AM status currently and the focus for the future, what is the right AM technology that can support the requirement from our side.

Jørgen W. Rasmussen has been with Lego since 1986 and is part of a new E&M R&D department responsible for making AM as well as laser engraving/marking platform.
12:05 – 12:40

Konrad Bienk

"STANDARD" ANVENDELSE AF AVANCERET OVERFLADETEKNOLOGI PÅ IKKE-SKÆRENDE VÆRKTØJER)
Konrad Bienk, R&D/AQ Manager, CemeCon Scandinavia A/S

For 25–30 år siden blev PVD (Physical Vapour Deposition) kun anvendt til meget krævende bearbejdningsopgaver. I dag er det at anvende ubelagte bor, fræsere o. lign. utænkeligt, og PVD og Ionimplantering af formværktøjer og komponenter følger langsomt men sikkert i de skærende værktøjers spor mht. overfladebehandling – men der er 10–15 års efterslæb. Her præsenteres en række ”standard” anvendelser udenfor bear-bejdningsområdet. Med ”standard” menes en række løsninger, som er veldokumenterede og som med sikkerhed fungerer og afhjælper relevante problemstillinger, men hvor udbredelsen endnu langt fra er komplet.

Konrad Bienk er R&D/QA manager hos CemeCon Scandinavia A/S, dette inkluderer deltagelse i en række danske og internationale forsknings- og udviklingsprojekter. Konrad har en Ph.D. i Nanostrukturer, og har i en række år været tilknyttet produktion og udviklingsarbejde hos CemeCon.
12:40 – 13:15

Rene Hansen

VÆRKTØJSINDUSTRIEN I INTERNATIONALE OG NATIONALE UDVIKLINGSPROJEKTER
René Hansen, Projektleder / Måleteknik, Michael Lundbech A/S

For at øge markedsandele og konkurrencefordele er det vigtigt, at værktøjsindustrien hele tiden er på forkant med udviklingen. En metode hertil kan bl.a. være at deltage i internationale og nationale udviklingsprojekter. Som SMV deltager Michael Lundbech A/S i flere nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter. Foredraget vil inspirere flere danske virksomheder til at søge forskningsmidler og samtidig dele Michael Lundbech A/S’ erfaringer, resultater og udbytte af disse udviklingsprojekter. Deltagerne vil bl.a. høre om vores erfaringer med kompetence-, forsknings- og teknologisamarbejder. Økonomisk støtte, networking, adgang til nye markeder, samt teknologi- og videnstilførsel er nogle af de udbytter Michael Lundbech A/S har opnået ved disse udviklingsprojekter.

René Hansen er projektleder og konstruktør hos Michael Lundbech A/S. René Hansen har gennem de seneste 25 år arbejdet med produktion og udvikling af sprøjtestøbeværktøjer. Dette inkluderer deltagelse i en række danske og internationale forsknings- og udviklingsprojekter.
13:15 – 14:15
FROKOST
14:15 – 14:50

Lena Rahlen

HOW DOES UDDEHOLMs AB MEET NEW DEMANDS PUT ON MOULDS FOR PLASTIC APPLICATIONS WITH EXISTING AND NEW DEVELOPED MOULD MATERIALS
Lena Råhlén, Product Manager - Plastic Mould Materials Marketing & Sales, Uddeholms AB

With new demands on moulds it is needed to develop new material that can meet new requirements. New engineering plastics put demand on wear resistance, hardness and corrosion resistance of mould material. Higher demands on optical properties of the plastic product put demand on achieved surface finish of the moulds. Bigger parts, thus also moulds, put demands on heat treatment and machining properties. How Uddeholms AB can meet the demands with existing and new developed materials is shortly presented

Lena Råhlén has a Master of Science degree in Material Technology from KTH Royal Institute of Technology in Stockholm. She has been Product Manager for Plastic Mould Materials in Marketing Department at Uddeholm AB for last 16 years.
14:50 – 15:25

Ion Marius Sivebæk

IN SITU MÅLING AF SLIPEFFEKTER I SPRØJTESTØBNING
Lars Pleth Nielsen, Tribologicenter, Teknologisk Institut Aarhus

Foredraget vil sammenfatte resultaterne af et Eurostars projekt, der har muliggjort in situ måling af afformningskræfterne i en sprøjtestøbningsform. Den udviklede metode er så præcis og reproducerbar, at det endda er muligt at se forskel på nominelt ens fremstillede kerner. Resultaterne viser, at det med Tribologicentrets optimerede kromnitridbelægninger (CrN-SD) og SuperSlip belægning (CrN-SS) er muligt at formindske afformningskræfterne signifikant. Der vil blive vist resultater for forskellige plasttyper (PP, POM, ABS og TPU) samt for en række forskellige belægningsfamilier, herunder også den nyudviklede HiPIMS CrN-belægning.

Lars Pleth Nielsen har en Ph.d. i overfladefysik fra Aarhus Universitet og en HD(O) i innovation og ledelse fra CBS. Han er centerchef i Tribologicentret ved Teknologisk Institut i Aarhus. Har arbejdet med overflader i mere end 30 år både hos Haldor Topsøe A/S’ forskningsafdeling og hos NKT Research og Innovation.
15:25 – 15:35


AFRUNDING
Pris:
Medlemmer af ATV-SEMAPP eller en af vores markedsførende organisationer: kr. 2.150,-
Ikke-medlemmer: kr. 2775,-
Early-bird rabat på kr. 200,- ved registrering før den 25. august 2016.
Pris for PhD studerende ved ATV-SEMAPP medlemsorganisationer: kr. 975,-
B.Sc. og M.Sc. studerende medlemmer kan deltage for kr. 200,- (Studentermedlemskab er gratis. Læs evt. mere om medlemskab af ATV-SEMAPP her.)
Early-bird rabatten på 200 gælder ikke for Ph.D.-studerende og studentermedlemmer.

Alle priser er uden moms.

Prisen includerer deltagelse, frokost, pauselækkerier og efterfølgende adgang til oplægsholdernes præsentationer.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde denne formular. Vi bekræfter din tilmelding indenfor et par minutter. Husk at tjekke dit spam-filter, hvis den ikke havner i din indbakke.

Hvis du alligevel ikke kan deltage 
Hvis du melder fra mindst 8 dage før arrangementet, får du ingen regning 
7 – 4 dage før arrangement: 50% reduktion i pris
3 – 0 dage før arrangementet (eller no-show): Fuld pris
Du kan melde fra ved at sende en mail til semapp@atv-semapp.dk

Du er velkommen til at sende en kollega, hvis du selv bliver forhindret i at komme. Send venligst vedkommendes navn og titel, så vi kan ændre deltagerliste, navneskilt og faktura.

Spørgsmål? 
Har du spørgsmål til konferencen eller problemer med din tilmelding, kan du kontakte ATV-SEMAPP ved at maile semapp@atv-semapp.dk eller ringe til Jytte Laursen, +45 4525 4898 eller Anette Kaltoft, +45 4525 4717 (09:00-12:30).


Oplægsholdernes præsentationer vil være tilgængelige for deltagerne efter konferencen via en lukket side med login her.

        Plastindustrien

IDA Mechanical                   IDA Materialeteknologi
ATV-SEMAPP logo