Logo SEMAPP                                   


Plast & Tribologi

- friktion og smøring i polymer


11. oktober 2016
Hotel Scandic Odense
Hvidkærvej 25
5250 Odense


Mange plastemner bruges i sammenhænge hvor de udsættes for bevægelse i kontakt med andre emner. Det kan være plast mod plast, plast mod metal eller andet. Disse tribologiske design kan føre til stort slid, knirkelyde eller andre utilsigtede egenskaber. Desuden kan der være ønske om lav eller høj friktion i en given konstruktion.

Denne dag vil der være indlæg om hvorledes disse udfordringer kan mødes gennem valg af materialer og konstruktion.

Dagen er relevant for alle der laver tribologiske konstruktioner hvor plast indgår, fx designere, konstruktører, ingeniører og plastproducenter.

Deltagerliste

08:00 – 08:30
REGISTRERING OG MORGENMAD
08:30 – 08:40
VELKOMST
08:40 – 09:15

Ion Marius Sivebæk

GRUNDLÆGGENDE POLYMERTRIBOLOGI
Ion Marius Sivebæk, Medical Device Tribolog, Novo Nordisk

Polymerer opfører sig ikke som metaller i tribologien. Polymer friktion kan som regel ikke beskrives med Amontons lov som forudsiger en konstant friktionskoefficient. Polymererne er præget af adhæsion og vil som regel vise en ”våd friktion” hvilket også betyder at friktionen bliver afhængig af glidehastigheden. Disse forhold er vigtige for konstruktørindustrien som ellers regner polymerer for at være bløde metaller. Polymertribologien tager anden drejning når man parrer to polymerer. I situationen polymer mod metal vil der næsten altid være afsmitning på metallet, hvilket styrer friktionen og sliddet. I polymer mod polymer vil det ofte ikke være tilfældet, hvilket bl.a. medfører at Teflon som additiv er virkningsløst. Der vil i oplægget også være små hints til do’s and don’s i polymer tribologi, bl.a. hvorfor det altid er uheldigt at parre to ens materialer.

Ion Marius Sivebæk blev PhD i 2003 og har siden delt sit arbejdsliv mellem DTU, som lektor i NanoTribologi , og Novo Nordisk Device R&D, som medical device tribolog. På Universitet beskæftiger han sig med tribologien i alternative brændstoffer, off-shore og i cementfremstilling. I industrien er det primært polymer tribologi. Derudover regnes der på fundamentale simuleringer i nanotribologi i samarbejde med Research Juelich i Tyskland.
09:15 – 09:50

Klaus Reinartz

LOW WEAR AND FRICTION – DuPont® ENGINEERING POLYMERS
Benjamin Traut, Product Technical Specialist Delrin(R) EMEA - DuPont Performance Materials, DuPont Switzerland

DuPont® offers a broad portfolio of specially compounded, internally lubricated engineering polymers that can help to improve tribological performance i.e. wear, friction and noise. This presentation will focus on the Delrin® product line, laying out the benefits and limitations of different lubrication systems like wax, chemical lubricants, Teflon® fibers etc. It will be described how the tribological data is generated and what machine types are used. Processing aspects will be explained and the presentation will finish with some application examples in healthcare, conveyors and gears to provide an overview of the benefits using specially modified low wear and friction Delrin® grades.

Benjamin Traut, M.Sc.: Studied mechanical engineering at the RWTH university of Aachen, Germany, with the specialization in plastics processing (IKV Aachen) from 2007 to 2014. He joined DuPont in September 2014 as Product Technical Specialist for Hytrel® thermoplastic elastomer. In February 2016 I joined the Delrin® POM homopolymer team as Product Technical Specialist.
09:50 – 10:25

Lars Butenschon

iglidur® expert system - HOW TO DETERMINE POLYMER BEARING SERVICE LIFE
Lars Butenschön, Product Manager, igus

iglidur® bearings are made from tribologically enhanced compounds, created by igus®. In order to aid the user in finding the right bearing material, igus® maintains the largest tribological test facility in the industry. How does this help to determine the service life of the bearing in customer applications? The answer is: the iglidur® expert system. Learn more about the performance of iglidur® bearings and how the iglidur® expert system can determine their service life.

Lars Butenschön has been working with thermoplastics and thermosets for 10 years. Being with igus® since 2012, he is now a product manager for the business unit iglidur® bearings.
10:25 – 10:45
PAUSE
10:45 – 11:20

Nikolaos Hettler

NEW SLIDING POSSIBILITIES IN ENGINEERING POLYMERS
Magnus Lundh, Polymer Engineer, KD Feddersen

  • Material for sliding plastics parts requires extra properties in the polymer
  • Traditional tribological grades such as POM (Hostaform) and PA4.6 (Stanyl) and “new” material as Polyketon (Akrotek PK).
  • New developed polymer grades in Polyketon with carbon fibre makes further possibilities for friction and wear applications
Magnus Lundh is Polymer Engineer and Technical Manager & Business Developer at K.D. Feddersen Norden AB, Sweden.
11:20 – 11:55

Matthias Pfadt

INFLUENCE OF LUBRICANT-POLYMER INTERACTIONS ON TRIBOLOGICAL PROPERTIES
Matthias Pfadt, Manager Application Engineering, Klüber

Plastic materials are replacing steel in many applications due to their excellent formability, cheaper price and lower weight. In highly stressed tribological contacts such as meshing gears lubrication is essential. When selecting a suitable lubricant the interactions of lubricant and polymer chemistries have to be considered. In order to investigate these interactions test samples of different polymer materials are exposed to lubricants under certain test conditions. Afterwards the changes of the polymer material properties are investigated. In addition the performance of the polymers is investigated on mechanical dynamical test rigs and a worm gear test rig. An overview of suitable polymer and lubricant constellations is derived from the test results.

Matthias Pfadt, M.Sc., studied mechanical engineering at Technische Universität München from 2009 to 2015. In 2015, he started working at Klüber Lubrication München in the field of application engineering with the specializations of grease and oil lubricated gearboxes.
11:55 – 12:30

Harald Hunke

WEAR AND FRICTION OF COMPOUNDS BASED ON HIGH TEMPERATURE POLYMERS
Harald Hunke, Sales Director, Lehmann & Voss


Friction and wear results of different compounds based on high temperature polymers are shown, generated in various test set ups, based on customer projects. Fillers and combinations thereof in different polymer bases are benchmarked on their tribological performance. This speech is based on examples and reflects the area tribology from a compounders view of in terms of cost vs. performance.

Harald Hunke is Sales Director Europe at Lehmann & Voss & CO. KG. He holds a PhD in Polymer Tribology and has 15 years of experience in the polymer industri.
12:30 – 13:30
FROKOST
13:30 – 13:45

Kristian Meldgaard

VALG AF SMØREMIDDEL TIL PLASTDELE
Kristian Meldgaard Jørgensen, Technical Category Manager, Plastics and Sealing, Danfoss


Et eksempel på hvad Danfoss har oplevet ved skifte af smøremiddel på et eksisterende design. På et eksisterende produkt begyndte en lille andel af produkterne at revne efter kortvarigt brug. En fortælling om hvordan Danfoss fandt årsag og hvad læringen var.

Kristian Melgaard Jørgensen, Technical Category Manager, Danfoss Procurement, Plastic Kristian har arbejdet med plastkonstruktioner i 20 år. I den tid har han arbejdet med alt fra legetøj til medicoudstyr og metalerstatning i industriprodukter.
13:45 – 14:20

Ana Garcia

FRIKTION OG SLID REF. TPE - SPECIELT TPV OG TPU
Claus Jørn Jespersen, Sales Manager, Bjørn Thorsen

Termoplastiske elastomere opfører sig til tider ikke som forventet, når vi taler friktion og slid i forbindelse med statiske og dynamiske kraftpåvirkninger. Under indlægget vil jeg forsøge at vise forskellige sammenhænge og tendenser.

Claus Jørn Jespersen er uddannet maskiningeniør med plast som speciale, og har nu igennem 28 år arbejdet indenfor plastindustriens mange grene og processer – Seneste 10, snart 11 år hos Bjørn Thorsen A/S.
14:20 – 14:55

Rene Vølcker

TRIBOLOGISK LIGEVÆGT I DYNAMISKE TÆTNINGSSYSTEMER
René Vølcker, Technical Manager, Trelleborg Sealing Solutions

Turcon® er Trelleborg Sealing Solutions PTFE baserede tætningsmaterialer. Afhængigt af anvendelse og krav til slid, friktion og tæthed, anvendes en række forskellige fyldstoffer som hver især bidrager til specifikke egenskaber. De tekniske krav til et tætningssystem er ofte lang levetid, pålidelighed og tæthed. Det kan yderligere opdeles i faktorer som slid, friktion, støj, pris, leveringssikkerhed mv. Præsentationen vil gennemgå de grundlæggende problemstillinger i et tætningssystem, herunder valg af tætningsprofiler, tætningsmaterialer og hardware specifikationer. Der kommer desuden et par praktiske eksempler på hvad der kan gå galt og hvordan det kan løses.

René Vølcker, Technical Manager, Trelleborg Sealing Solutions DK. Er uddannet Ingeniør (B.Sc. Export Engineering, Mechanical Engineering). René har mere end 10 års erfaring med konstruktion, rådgivning og salg af tætningsløsninger. I gennem de sidste 20 år har René desuden beskæftiget sig med tætningssystemer til flyhydraulik samt projektledelse i vindmølle industrien
14:55 – 15:15
PAUSE
15:15 – 15:50

Claus Grove

TRIBOLOGI I PLAST HALVFABRIKATA
Claus Grove, Adm, direktør, Ensinger

Generelt set er plast et materiale med rigtigt gode tribologiske egenskaber, både med hensyn til lav friktion og høj slidstyrke. I præsentationen gennemgås de parametre som påvirker de tribologiske egenskaber: hvordan tryk temperatur og modpart kan virke forstærkende og hæmmende på plastens tribologiske egenskaber. Samtidig gennemgås hvordan det er muligt at ændre plastens tribologiske egenskaber ved tilføjelse af forskellige typer af friktionsreducerende additiver, samt hvordan de forskellige additiver påvirker plastens øvrige egenskaber.

Claus Grove er uddannet Cand. Merc. i International markedsføring, men har i mere en 15 år arbejdet med tekniske produkter, heraf de sidste 10 år med teknisk plast halvfabrikata, hvor han har medvirket til udvikling af en række løsninger indenfor forskellige industrier. De sidste 5 år som direktør for Ensinger Danmark.
15:50 – 16:25

Ion Marius Sivebæk

NOVO NORDISK CASE: FORUDSIGELSER AF POLYMER SLID VED BRUG AF RATNER (1964)-LANCASTER (1968) KORRELATIONEN
Ion Marius Sivebæk, Medical Device Tribolog, Novo Nordisk

Ion Marius Sivebæk blev PhD i 2003 og har siden delt sit arbejdsliv mellem DTU, som lektor i NanoTribologi , og Novo Nordisk Device R&D, som medical device tribolog. På Universitet beskæftiger han sig med tribologien i alternative brændstoffer, off-shore og i cementfremstilling. I industrien er det primært polymer tribologi. Derudover regnes der på fundamentale simuleringer i nanotribologi i samarbejde med Research Juelich i Tyskland.
16:25 – 16:35


AFRUNDING
Pris:
Medlemmer af ATV-SEMAPP eller en af vores markedsførende organisationer: kr. 2.150,-
Ikke-medlemmer: kr. 2775,-
Early-bird rabat på kr. 200,- ved registrering før den 23. september 2016.
Pris for PhD studerende ved ATV-SEMAPP medlemsorganisationer: kr. 975,-
B.Sc. og M.Sc. studerende medlemmer kan deltage for kr. 200,- (Studentermedlemskab er gratis. Læs evt. mere om medlemskab af ATV-SEMAPP her.)
Early-bird rabatten på 200 gælder ikke for Ph.D.-studerende og studentermedlemmer.

Alle priser er uden moms.

Prisen includerer deltagelse, frokost, pauselækkerier og efterfølgende adgang til oplægsholdernes præsentationer.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde denne formular. Vi bekræfter din tilmelding indenfor et par minutter. Husk at tjekke dit spam-filter, hvis den ikke havner i din indbakke.

Hvis du alligevel ikke kan deltage 
Hvis du melder fra mindst 8 dage før arrangementet, får du ingen regning 
7 – 4 dage før arrangement: 50% reduktion i pris
3 – 0 dage før arrangementet (eller no-show): Fuld pris
Du kan melde fra ved at sende en mail til semapp@atv-semapp.dk

Du er velkommen til at sende en kollega, hvis du selv bliver forhindret i at komme. Send venligst vedkommendes navn og titel, så vi kan ændre deltagerliste, navneskilt og faktura.

Spørgsmål? 
Har du spørgsmål til konferencen eller problemer med din tilmelding, kan du kontakte ATV-SEMAPP ved at maile semapp@atv-semapp.dk eller ringe til Jytte Laursen, +45 4525 4898 eller Charlotte Leser, +45 4525 4899.


Oplægsholdernes præsentationer vil være tilgængelige for deltagerne efter konferencen via en lukket side med login her.

        Plastindustrien

IDA Mechanical                   IDA Materialeteknologi
ATV-SEMAPP logo