Logo SEMAPP                                   


Korrosion i vandsystemer


24. januar 2017


DTU Lyngby
Mødelokale S9
Anker Engelundsvej 1
2800 Kgs. Lyngby


Vi er alle afhængige af ”tekniske vandsystemer” såsom drikkevandsledninger, fjernvarmesystemer og ledningssystemer til at opvarme vores huse. Mange industrier bruger tekniske vandsystemer til køling; nye udviklinger er såkaldte komfortkøling-systemer til styring af indeklima i kontorbygninger eller hoteller.

Alle disse systemer med vandberørte overflader er dog truet af korrosion. Korrosion er afhængig af det kemiske forhold i vandet, men mikroorganismer influerer yderligere om der opstår korrosion - i sådanne tilfælde er der tale om MIC (microbially influenced corrosion). Temadagen viser korrosionsproblemer fra forskellige områder. Der vises dog også mulige løsninger til at formindske eller forhindre korrosionsskader. Det kan være valg af nye materialer, nyt design eller behandling af vandet.

Deltagerliste

09:00 – 09:30
REGISTRERING OG MORGENMAD
09:30 – 09:40
VELKOMST V. MATTHIAS GRAFF, DANCORR
09:40 – 10:15

Kate Wieck-Hansen

ANBEFALINGER TIL VANDKVALITETEN I FJERNVARMESYSTEMER
Kate Wieck-Hansen, Teknisk konsulent, Dansk Fjernvarme


Dansk Fjernvarme udsendte i september 2015 en ny vejledning om vandbehandling og korrosion i fjernvarmesystemer. Fra den vejledning vil de anbefalinger der er til vandkvaliteten i fjernvarmesystemer, med fokus på hvad det har af betydning for vandkvaliteten, blive gennemgået. Hvordan opnår man den korrekte vandkvalitet, hvordan vedligeholdes vandkvaliteten med de store udfordringer der er i systemerne, og hvordan kan man selv overvåge sit system? Hvilke konsekvenser har det at vandkvaliteten ikke lever op til kravene?

Kate Wieck-Hansen er uddannet kemiingeniør og har arbejdet med vandkemi og vandbehandling på de centrale kraftvarmeværker i mange år. Herunder har hun også arbejdet med vandkvalitet i fjernvarmesystemer og opnået erfaring med de problemstillinger der forekommer. Hun er nu ansat ved Dansk Fjernvarme hvor hendes fagområder er biomasse, miljø og vandkemi
10:15 – 10:50


VANDKVALITETER & VANDRENSNINGSTEKNOLOGIER
Thomas Dalsgaard, Afdelingschef, Silhorko-Eurowater


En lang række parametre har stor betydning for vandets korrosive egenskaber. Udfordringen er at når der er vand, salte og ilt tilstede i vandsystemer, så er grobunden for korrosion og belægningsdannelse skabt. De skadelige stoffer i vand kan fjernes fysisk ved behandling af vandet med teknologier som filtrering, ionbytning, membranfiltrering og afgasning. Ad den vej tilsikres en optimal livscyklus for rør, fittings, ventiler, vekslere i tekniske systemer. Samtidig vil man gerne have vandbehandling som optimerer vandforbruget. Så hvordan sikrer man det, uden at gå på kompromis med kvaliteten af vandbehandlingen og forsyningssikkerheden?

Thomas Dalsgaard er afdelingschef hos Silhorko-Eurowater og har i over 20 år arbejdet med tekniske vandsystemer til industrien, fjernvarmeværker og kraftværker i forbindelse med etablering af nye anlæg såvel som optimering af eksisterende systemer.
10:50 – 11:20
PAUSE


11:20 – 11:55

Frank Fontenay

MESSING I BRUGSVANDSINSTALLATIONER: KORROSION, METALAFGIVELSE OG NYE LEGERINGER
Frank Fontenay, Specialist, FORCE Technology

Produkter af messing har fundet udbredt anvendelse i danske brugsvandsinstallationer igennem mange år. De afzinkningsbestandige messingtyper har som oftest haft lange levetider, og i praksis har ganske få legeringer været anvendt i årtier. I de senere år er antallet af hurtige korrosionsskader på messingdele steget kraftigt hvilket i mange tilfælde har givet alvorlige vandskader på nye installationer. Desuden strammes kravene til afgivelsen af metaller til drikkevand i mange lande hvorfor legeringer med lavt eller intet blyindhold er introduceret på markedet. Foredraget viser eksempler på korrosionsskader samt resultater af prøvning af korrosion og metalafgivelse på forskellige messingtyper. Fremtidens materialevalg til vandinstallationer diskuteres ligeledes.

Frank Fontenay er uddannet civilingeniør i kemi og harmed en ph.d.-grad indenfor overfladebehandling og korrosionsmåling. Han har arbejdet med udvikling af galvanotekniske processer og har siden 2002 ansat som specialist hos FORCE Technology. Hans væsentligste arbejdsområder er skadesopklaring og rådgivning indenfor materialevalg, korrosion og korrosionsbeskyttelse.
11:55 – 12:30

Asbjørn Andersen

KORROSION I SPRINKLERSYSTEMER
Asbjørn Andersen, Korrosionspecialist, FORCE technology


Sprinklersystemer til brandbekæmpelse i bygninger har traditionelt været udført som tryksatte vandfyldte systemer med rør af ulegeret stål. Historisk har der været meget få skader på sprinklersystemer. Men i takt med at nye systemtyper og andre rørmaterialer er blevet udbredt, har antallet af korrosionsskader været stigende. Heldigvis kan de fleste skader undgås. Asbjørn Andersen vil vise eksempler på typiske skader som man skal tage forholdsregler for når man planlægger et sprinklersystem, eller når man skal fastlægge drift og vedligehold af eksisterende systemer.

Asbjørn Andersen er uddannet akademiingeniør i kemi og han har som korrosionspecialist på FORCE Technology mere end 15 års erfaring med korrosion i vandsystemer.
12:30 – 13:30
FROKOST


13:30 – 14:05

Hans-Jørgen Albrechtsen

MIKROBIEL VÆKST I PLASTRØR
Hans-Jørgen Albrechtsen, Professor, DTU Miljø


Plastrør udgør en stigende andel af rør til distribution af drikke- og brugsvand. Plastrør har en række fordele i forhold til rør af andre materialer, fx mht. korrosion og afgivelse af metaller til vandet. Imidlertid kan plastrør også give anledning til mikrobiologisk vækst både på røroverfladen og i vandet, hvis der afgives polymerer fra plastmaterialet til vandet. Denne mikrobielle vækst kan give en række problemer for systemet og vandkvaliteten.

Hans-Jørgen Albrechtsen er Cand.scient (mikrobiel økologi), PhD, professor i Public Health Engineering og Sektionsleder for Urban Water Systems på DTU Miljø. Han har en bred ekspertise i drikkevandssikkerhed, -mikrobiologi og -behandling. Han underviser og forsker i drikkevand og har mere end 200 internationale publikationer og godt 160 danske publikationer og rapporter. I 2012 modtog han Grunfdosprisen for sin forskning i drikkevand.
14:05 – 14:40

Matthias Graff

MIKROBIEL ØDELÆGGELSE AF ELASTOMERER I SVØMMEBADE
Matthias Graff, Senior Consultant, Danfoss

Forskellige mikroorganismer kan kolonisere plastoverflader; væksten på og i materialet medfører nogle gange ødelæggelse af materialet. Der bliver vist eksempler på hvor forskellige slags mikroorganismer har ødelagt fugemasser i svømmebade. Situationen bliver sammenlignet med forhold i mineralske fugemasser og i naturlige områder.

Matthias Graff has studied microbiology, biochemistry and geology. He has worked at the Technical University of Braunschweig, Germany, where he performed applied research in geomicrobiology and microbial corrosion, and owned a private expert consultancy. He joined Danfoss A/S Technology Centre in 2007 as Senior Consultant and is acting worldwide as officially appointed and certified expert on microbial corrosion.
14:40 – 15:10
PAUSE


15:10 – 15:45

Chris Kowalski

ADAPTION OF PELLET REACTOR SOFTENING IN DANISH WATERWORKS CURRENT STATUS AND PERSPECTIVES
Krzysztof (Chris) Kowalski, Project manager, Danwatec


Water hardness is a major problem in Denmark; more than 1 mio. Danish people are using hard water (above 18 °dH) for which a reduction to ~10 °dH is belived to reduce the environmental impact from use of detergents, soaps etc. and further extend life time of a number of appliances and water heaters. Softening water by the pellet method is based on a precipitation and removal of calcium carbonate caused by increasing pH in the reactor. The water is conditioned to meet specifications prior to being sent to consumers, and the process was developed and has been used in Netherlands for a last 20 years. The presentation is aiming to describe a hard water issue in Denmark and introduce the pellet technology as one of the solutions to this issue. Moreover, an emphasizes will be made on current and future water scaling and corrosivity, with respect to Danish guidelines for produced drinking water (according to Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 12 2005) that will be introduced and discussed, mainly based on pilot plant results.

Chris Kowalski has worked for Danwatec since August 2015, mainly focusing on the application and adaptation of the pellet reactor technique into Danish waterworks. He specializes in soil and water treatment technologies with special emphasizes on their scaling-up from laboratory to pilot and full-scale size, which I studied and developed during my PhD studies at the Aalborg University in Esbjerg and later as a postdoc at the Technical University of Denmark.
15:45 – 15:55


AFRUNDING
Pris
Medlemmer af ATV-SEMAPP eller en af vores markedsførende organisationer: 2.150 kr.
Ikke-medlemmer: 2.775 kr.
Early-bird rabat på 200 kr. ved registrering før den 7. januar 2017.
Pris for ph.d-studerende ved ATV-SEMAPP medlemsorganisationer: 975 kr.
B.Sc. og M.Sc. studerende medlemmer kan deltage for 200 kr. (Studentermedlemskab er gratis. Læs evt. mere om medlemskab af ATV-SEMAPP her.)
Early-bird rabatten på 200 gælder ikke for Ph.D.-studerende og studentermedlemmer.

Alle priser er uden moms.

Prisen inkluderer deltagelse, frokost, pauselækkerier og efterfølgende adgang til oplægsholdernes præsentationer.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde denne formular. Vi bekræfter din tilmelding indenfor et par minutter. Husk at tjekke dit spam-filter, hvis den ikke havner i din indbakke.

Hvis du alligevel ikke kan deltage 
Du kan afmelde dig gratis indtil den 17. januar. Derefter betales der fuld pris ved afmeldinger.
Du kan melde fra ved at sende en mail til semapp@atv-semapp.dk

Du er velkommen til at sende en kollega, hvis du selv bliver forhindret i at komme. Send venligst vedkommendes navn og titel, så vi kan ændre deltagerliste, navneskilt og faktura.

Spørgsmål? 
Har du spørgsmål til konferencen eller problemer med din tilmelding, kan du kontakte ATV-SEMAPP ved at maile semapp@atv-semapp.dk eller ringe til Jytte Laursen, +45 4525 4898 eller Charlotte Leser, +45 4525 4899.

 


Oplægsholdernes præsentationer vil være tilgængelige for deltagerne efter konferencen via en lukket side med login her.

       

IDA Mechanical                  
ATV-SEMAPP logo