Logo SEMAPP                                   


Anvendt industrielt 3D print


16. januar 2018


Nexttech
Tvedvej 7
6000 Kolding


3D print eller additiv fremstilling er paraplybetegnelser for et stort antal vidt forskellige produktionsteknologier. Mange af disse teknologier er industrielt modne og anvendes aktivt til rentabel produktion af produkter. Andre teknologier anvendes primært til prototyper, og endelig er der nogle med stort potentiale, som endnu ikke har fundet en kommerciel niche. På denne temadag vil der blive givet et uvildigt overblik over de mest anvendelige teknologier, og der vil være fokus på den virksomhedsnære anvendelse af 3D print. Dagen afholdes i Kolding hos Nexttech, en spændende ny forening for virksomheder, som er interesseret i at opnå praktisk erfaring med forskellige 3D print teknologier.

09:00 – 09:30
REGISTRERING
09:30 – 09:40
VELKOMST
09:40 – 10:10


3D PRINT SOM PRODUKTIONSTEKNOLOGI
Christian Perti, lektor, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet


Der har i de seneste år været en hype omkring 3D-print. Der har været mange historier, hvor der er blevet lovet mere end teknologien kan levere eller med urealistiske tidshorisonter. 3D-printerteknologierne giver nogle muligheder som supplement til eksisterende produktionsteknologier, som kan give dansk industri mulighed for nye værdiskabende produkter. Christian Perti vil præsentere områder inden for 3d-printteknologierne med potentiale for danske virksomheder. Ligeledes vil der i samarbejde med studerende kunne skabes nye værdiskabende løsninger. Ved topologioptimering af emnegeometrier er det muligt at begrænse materialeforbruget til produktion af emner og dermed produktionstiden for 3D printede emner samt massen af emnet. I nogle applikationer kan den reducerede masse af et emne have en stor positiv indflydelse på produktets anvendelse. Ved at strukturere materialer i særlige gitterstrukturer er det muligt at ændre emners overordnede materialeegenskaber.

Christian Perti er lektor på Aarhus University School of Engineering og var tidligere konsulent på Teknologisk Institut.
10:10 – 10:40

VIRKSOMHEDSCASE FRA NEXTTECH
10:40 – 11:00
PAUSE
11:00 – 11:30


3D-PRINT AND ADDITIVE MANUFACTURING AT GRUNDFOS
Jørgen Wilstrup Rasmussen, Lead Additive Manufacturing Engineer, Grundfos

The 3D-Print and Additive Manufacturing history at Grundfos, the past, the present and the future. Going from prototyping to real production.

Jørgen Wilstrup Rasmussen has worked at Lego for more than 30 years, 8 years as toolmaker and 22 years with 3D-Print and Additive Manufacturing. He is Lead Additive Manufacturing at Grundfos since June 2017.
11:30 - 12:00
RUNDVISNING HOS NEXTTECH
12:00 – 13:00
FROKOST
13:00 – 13:30


FORBEDRING AF RUHED OG LUKNING AF PORØSITETER: MULIGHEDER FOR OPTIMERING AF 3D PRINTEDE METALEMNER
Uffe Bihlet, Project Manager & Specialist, Force Technology

Vi er efterhånden kommet forbi ”kan det printes” og er nu nået til ”hvilken kvalitet får jeg det i”. Især i forhold til overfladefinish er der store variationer, som bl.a. afhænger af emnets orientering under byggeprocessen. 3D printede emner kan derudover være ganske porøse, hvilket påvirker de mekaniske egenskaber negativt. Ved brug af konventionelle samt nye metoder er det muligt at forbedre både overfladefinish samt at fjerne porøsiteter. Dette foredrag viser resultater fra eksperimentelle studier.

Uffe Ditlev Bihlet har en Ph.d. i Materialeteknologi fra DTU og har arbejdet hos FORCE Technology i afdelingen ”Korrosion og metallurgi” siden 2014. Inden da var han ansat hos MAN Diesel & Turbo SE i udviklingsafdelingen fra 2011. Han er derudover bestyrelsesmedlem i foreningen ”Dansk Metallurgisk Selskab”.
13:30 – 14:00


3D PRINT OG TOPOLOGIOPTIMERING - DET PERFEKTE MATCH?
Niels Aage, lektor, DTU

Den geometriske frihed der opnås ved 3D print blandet med innovative designmetoder, såsom topologioptimering (TO), er på mange måder det perfekte match. F.eks. var TO indtil for ganske få år siden hæmmet af fabrikationsbegrænsninger fra almindelige subtraktive metoder, der i nogle tilfælde reducerede det potentielle udbytte af optimeringen til næsten ingenting. På den anden side har vi 3D print teknologierne der gør det muligt at fremstille utroligt komplekse geometrier; så komplekse at det kan være svært for mennesker at vurdere deres faktiske egenskaber. Så at TO og 3D print hurtigt har fundet hinanden er klart for alle. Men - er alle verdens design og fabrikationsproblemer løst ved at blande TO med 3D print? Svaret er hverken ja eller nej, for som i alle andre af livets forhold kræver succes at der indgås kompromisser og man er bevidst om egne og andres svagheder. Dette, samt en masse eksempler på anvendelse af TO og 3D print, vil blive belyst i dette foredrag

Niels Aage er lektor ved DTU Mekanik og en del af DTUs TopOpt gruppe. Hans forskningsområde er fokuseret på storskala simulering, parallelle numeriske metoder til løsning af PDE begrænsede optimeringsproblemer og strukturel optimering af multifysiske problematikker.
14:00 – 14:20
PAUSE
14:20 – 14:50


PRODUKTION MED 3D-PRINT: HVORDAN FÅR MAN SUCCES?
Jeppe Skinnerup Byskov, sektionsleder, Teknologisk Institut

Produktion med 3D-print vokser globalt med eksplosiv hastighed og rummer fantastiske muligheder. For at få fuldt udbytte af potentialet i 3D-print-teknologien er der en række ting, man med fordel kan gøre. Investerer man i de fornødne ressourcer i forarbejdet, vil man få det bedste resultat. I dette indlæg gennemgås de ting, der skal tages højde for, inden man investerer i teknologien – bl.a. hvordan man skal betragte økonomien for at blive i stand til at opstille en realistisk business case.

Jeppe Skinnerup Byskov er leder af sektionen for Industriel 3D Print på Teknologisk Institut. Han har en PhD i fysik fra Århus Universitet og har siden 2010 arbejdet med 3D Print til industrien. Han har været specialist og projektleder på en række forskning- & udviklingsprojekter indenfor metal 3D Print samt utallige projekter omkring implementering af 3D print i danske virksomheder. De seneste år har arbejdet primært omhandlet brug af 3D Print til produktion.
14:50 – 15:20


Laser cladding som additiv fremstillingsmetode
Peter Tommy Nielsen, Project Manager & Specialist, Force Technology


Hvis overvejelserne går på, om en komponent kan fremstilles på en anden måde, så kan laser cladding muligvis være svaret. Teknologien, som har sit afsæt i svejsning og overfladebehandling, byder bl.a. på høje produktionsrater, lavt materialeforbrug og mulighed for at printe store emner. Dette samt fordele og ulemper vil i indlægget blive belyst ved case eksempler.

Peter har siden 2008 været projektleder hos FORCE Technology i afdelingen for svejseteknisk innovation. Her er det primære fokus på produktion og funktionsoptimering via materiale- og ikke mindst procesteknologi. Peter er specialist i termisk sprøjtning og arbejder bl.a. parallelt med laser cladding.
15:20 – 15:30
AFRUNDING
Pris
Medlemmer af ATV-SEMAPP eller en af vores markedsførende organisationer: 2.150 kr.
Ikke-medlemmer: 2.775 kr.
Early-bird rabat på 200 kr. ved registrering før den 30. december 2017.
Pris for ph.d-studerende ved ATV-SEMAPPs medlemsorganisationer: 975 kr.
B.Sc. og M.Sc. studerende medlemmer kan deltage for 200 kr. (Studentermedlemskab er gratis. Læs evt. mere om medlemskab af ATV-SEMAPP her.)
Early-bird rabatten på 200 gælder ikke for Ph.D.-studerende og studentermedlemmer.

Alle priser er uden moms.

Prisen inkluderer deltagelse, frokost, pauselækkerier og efterfølgende adgang til oplægsholdernes præsentationer.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde denne formular. Vi bekræfter din tilmelding indenfor et par minutter. Husk at tjekke dit spam-filter, hvis den ikke havner i din indbakke.

Hvis du alligevel ikke kan deltage 
Du kan afmelde dig gratis før den 9. januar 2018. Derefter betales der fuld pris ved afmeldinger.
Du kan melde fra ved at sende en mail til semapp@atv-semapp.dk

Du er velkommen til at sende en kollega, hvis du selv bliver forhindret i at komme. Send venligst vedkommendes navn og titel, så vi kan ændre deltagerliste, navneskilt og faktura.

Spørgsmål? 
Har du spørgsmål til konferencen eller problemer med din tilmelding, kan du kontakte ATV-SEMAPP ved at maile semapp@atv-semapp.dk eller ringe til Jytte Laursen på 4525 4898 eller Charlotte Leser på 4525 4899.


       

IDA Mechanical
         
ATV-SEMAPP logo