Den 8. CIA-CT­ konference holdes på messen i Odense

Artikel fra Teknovation Nr. 3 – 2023, skrevet af Thore Dam Mortensen

Den 8. CIA-CT­ konference holdes messen i Odense

CIA-CT-konferencercerækken, der startede i 2010, løber i den 8. udgave af stablen i forbindelse med åbningsdagen for VTM Summit 2023, den 25. april, i Odense.

CIA-CT-konferencerækken blev i 2010 laceret med henblik på at give interesse­rede branchefolk en opdate­ring om de seneste muligheder inden for industrien med Computed Tomography, CT. Af de grunde har arran­gøren fra ATV-SEMAPP, med DTU-professor, Leo­nardo De Chiffre i spidsen, i år valgt at holde den 8. udga­ve på åbningsdagen af VTM Summit 2023-messen den 25. april (messen varer til og med den 28. april).

Det valgte konferencetema er ‘Applications of Computed Tomography in the Industry’, og traditionen tro vil arrangement byde deltagerne på indlæg, der gør dem klogere på nogle af de seneste CT-applikationer i industrispecifikke anvendelser.

Programmet for dagen om­fatter ni præsentationer fra eksperter og industrielle brugere af CT-skanning, hvoraf de fire kommer fra uden­landske universiteter og virksomheder.

Nærmere bestemt vil de gå i dybden med specifikke ud­fordringer inden for inspektion og kvalitetssikring i relation til fremstilling af emner til den generelle industri og fødevareproduktion.

Ved den seneste og 7. afholdelse var et af hovedtemaerne Industrie 4.0.

Blandt andre fortalte Team Leader Technical Consulting Svend Gondrom-Linke, fra den tyske virksomhed Volumen Graphies med speciale i analyse og visualiseringssoftware til industrien CT-skanning om, at CT-teknikken dengang havde nået produktionsgulvet i industrien på et ‘industri 3.0 niveau’, men at perspektiverne var større:

“Fremover vil industriel 3D-CT-skanning ikke længere ‘kun’ blive anvendt som inspektionsmetode, men udvikle sig til en ekstremt værdifuld teknink i forhold til eksempelvis at levere data til feedbackloops i produktionsprocesser som kendetegner Industri 4.0 visionen,” sagde han, og tilføjede:

“3D-CT skanninger eksempelvis den af alle NDT-metoder (Non Destructive Testing, red.) vurderer jeg, der har størst potentiale til at realisere dét, man kan kalde NDE 4.0 (forkortelse for Non Destructive Evaluation, red.).”

E-MOBILTY

I år er Svend Gondrorn­ Linke igen på oplægsholderlisten, så her vil han tale om den stigende brug af teknologien inden for vedvarende energi og omstillingen af bilindustrien til e-mobilitet.

Her foretages der store in­vesteringcr i produktion af energilagringssystemer og batterier, hvor CT-teknologi­er udgør en stor del af kvali­tetsarbejdet.

Nærmere bestemt anvendes 3D CT-skanning for at så tidliget som muligt i produktionene at kunne kontrollere det indre af battericellerne for defekter. De høje krav såsom korte cyklustider, multi-materialeinspektion, samt små defektstørrelser, udgør store udfordringer for en inspektion ved CT-skanning og kræver State-Of-The-Art analysemetoder.

Af den grund vil han foku­sere den allerseneste teknologiudvikling inden for CT­ inspektion og -analyse med baggrund i udvalgte bru­gercases, konstateres det.

Relevante links: