Genanvendelse af plast i praksis

Temadag med erfaringer, cases og resultater fra projekter og produkter med genanvendt plast. Både komposit, post-consumer, plast fra havet og fra fødevareemballage

13. september 2018

Forskerparken 10
Auditoriet, Centerbygningen
5230 Odense M

Genanvendelse af plast er en af de helt store politiske dagsordener både nationalt og internationalt. Eksempelvis skal al plastemballage i EU genbruges eller genanvendes i år 2030, hvilket fører til ændring af såvel affaldssystemer, forbrugeradfærd og principper for produktdesign. Det fører ligeledes til en stor mængde genanvendt plastråvare, der skal finde vej ind i nye produkter.

På dette heldagsseminar kan du høre flere forskellige spændende perspektiver på at benytte genanvendt plast i nye produkter fra nogle af de virksomheder, der har været pionerer inden for området. Du kan lære mere om genanvendelse af plast med fødevarekontakt og brug af plast fra havet og hvilke udfordringer og muligheder, det byder på.

Undervejs bliver du opdateret på EU’s nye standard for livscyklusvurdering “Product Environmental Footprint”, hvilket kan give din virksomhed konkrete værktøjer til at synliggøre værdien af at arbejde med cirkulær økonomi – også i markedsføringssammenhæng.

08:30 - 09:00
Registrering
09:00 - 09:05
Velkomst
09:05 - 09:35
Hvordan gør man plastikaffald sexet?

Jakob Baungaard, partner & business developer, Worldperfect

Hvilken platform for formidling af noget så usexet som regeneratplast er federe end Danmarks mest hippe og bæredygtige festival NorthSide? Oplægget handler om fyrtårnsprojektet på NorthSide, hvor sidste års ølkrus blev lavet om til dette års nye festivaltallerken – som en smart festivalfeature. Et projekt, der måtte gå og opfinde nye veje for at lykkes. Og den nye vej var en stor omvej, men erfaringerne gør det nemt at følge trop og gå i gang med en stærkere indsats for mere plastgenanvendelse.

Jakob Baungaard er partner i Worldperfect, der er Danmarks første bæredygtighedsbureau, samt ressourceansvarlig på NorthSide Festival.
09:35 – 10:05 - 10:05
Fra plastaffald i havet til ”bænken og spanden”

Pia M. Johansen, miljøkonsulent, Aage Vestergaard Larsen A/S

I starten af 2016 blev det offentliggjort, at VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN havde givet en bevilling på 8,9 mio. kr. til “Projekt Plastfrit Hav”, der gennem en række forskellige tiltag skulle undersøge og reducere plastforureningen i havet. Med i projektet var- og er- Plastindustrien, Det Økologiske Råd og Plastic Change. Projektet består af flere aktiviteter. En konkret aktivitet er udvikling af en grøn forretningsmodel, der skal demonstrere den samfundsmæssige værdi af at indsamle og genanvende plastaffaldet fra den jyske vestkyst. Aktiviteten er døbt ”Bænken og Spanden”, fordi der skal fremstilles en bænk og spand af plast fra havet.

Pia M. Johansen har været miljøkonsulent hos Aage Vestergaard Larsen A/S (AVL) siden juni 2015 og har udover det generelle job som miljøkonsulent hos AVL været involveret i en lang række projekter med fokus på genanvendelse af plast. Hun har tidligere været miljøkonsulent hos Marius Pedersen A/S i 15 år.
10:05 - 10:25
Pause
10:25 - 10:55
Fremtidens støjskærm

Jakob W. Nielsen, direktør, Miljøskærm Aps

Fremtidens støjskærm består af genanvendt termoplast og kompositmateriale. Virksomheden Miljøskærm® har selvstændigt udviklet et lydabsorberende materiale af kasseret kompositmateriale og dokumenteret, at materialets akustiske egenskaber er mindst på højde med den mineraluld, der ofte anvendes i støjskærmskassetter. Støjskærme bestående af en kombination af genanvendt plast og komposit udnytter netop disse materialers ellers så problematiske egenskaber ved bortskaffelse – deres meget stor holdbarhed overfor klimatiske påvirkninger, og at de ikke nedbrydes naturligt – og dermed opnås et yderst holdbart og vedligeholdelsesfrit produkt, der giver et bidrag til den cirkulære økonomi.

Jakob W. Nielsen er indehaver af virksomheden Miljøskærm® og har en omfattende erfaring indenfor materiale- og procesteknologi fra olie & gas industrien.
10:55 - 11:25
Vigtigheden af returtagningssystemer for B2B plastprodukter fremstillet af genanvendt plast

Jakob Clemen, salgschef, Schoeller Plast A/S

Schoeller Plast har i mere end 50 år produceret kasser, bokse og bakker til mange forskellige former for materiale- og varehåndtering. Nogle kasser cirkulerer i mere end 25 år, før de returneres til Schoeller Plast og efterfølgende bliver genbrugt til nye plastprodukter. Denne cirkularitet kendetegner måden Schoeller Plast arbejder med at reducere materialeforbruget og sikre genanvendelse af høj kvalitet. For Schoeller Plast starter processen allerede i designfasen for det svære er ikke at anvende genanvendt plast, men at designe lukkede materialekredsløb samtidig med, at det skaber værdi for kunden. Hør hvordan Schoeller Plast arbejder med cirkulær økonomi og genanvendelse i praksis, og hvordan det har været en integreret og central del af virksomheden i mere end 50 år.

Jakob Clemen startede som salgschef hos Schoeller Plast med ansvar for salg og produktudvikling i både Danmark og i udlandet i april 2018. Før dette var Jakob ansat som miljøkonsulent i Plastindustrien med ansvar for cirkulær økonomi, genanvendelse, fødevarekontaktmaterialer, energioptimeringer mv. og stod desuden for en del af foreningens politiske interessevaretagelse.
11:25 - 11:55
Forum for cirkulær plastemballage – hvor der er incitament til at anvende plast igen og igen

Christina Busk, miljøpolitisk chef, Plastindustrien

Plastemballage har klare fordele, bl.a. beskytter emballagen sit indhold, forlænger fødevarernes holdbarhed markant og minimerer madspild. Men vores forbrug af plastemballage er ikke uproblematisk. Alt for lidt emballage bliver indsamlet og genanvendt, og plastemballage er en af de affaldstyper, der oftest ender i naturen og i havet. I udviklingen af fremtidens emballage er det derfor afgørende, at vi bidrager til at muliggøre højere genanvendelse og mindre affald, der havner de forkerte steder, samtidig med, at vi beholder emballagens positive egenskaber. Vejen til den cirkulære plastemballage starter derfor i designprocessen. Forum for cirkulær plastemballage har udviklet en designmanual, som skal sikre, at emballagen til privat brug kan genbruges eller genanvendes.

Christina Busk er uddannet cand.techn.soc fra Roskilde universitet. Hun er miljøpolitisk chef i Plastindustrien og er ansvarlig for foreningens politiske præg på aktuelle miljødebatter. Christina har tidligere arbejdet i Dansk Industri som chefkonsulent for den miljøpolitiske enhed.
11.55 - 12.55
Frokost
12:55 - 13:25
The R-PET advantage in Food Packaging

Andreas Stoiber, area sales manager, Viscotec

There is much legislation and many limitations on the use of recycled plastic in the food industry. This talk will give you an overview of EU regulations. As one of the first companies, Starlinger Group had its recycling process used to recycle post-consumer plastic into food contact materials approved by the European Food Safety Authority (EFSA).

Andreas Stoiber has studied plastics engineering in Vienna and the UK and has 18 years’ experience in the plastics extrusion industry as project and sales manager. The past 11 years he has been working with leading recycling technologies, predominantly in PET - decontamination, SSP and extrusion.
13:25 - 13:55
Genanvendt plast i nye designs – hvad er muligt?

Michael Bayer Thomsen, CEO, Letbæk Plast

Michael Bayer Thomsen giver et indblik i hvordan Letbæk Plast A/S arbejder innovativt med genanvendt plast med udgangspunkt i konkrete eksempler. Han fortæller om de afgørende faktorer for at skabe gode, holdbare og konkurrencedygtige løsninger i genanvendt plast og gennemgår eksempler på ressourcer
fra husholdningsaffald, plast fra havet (aflagte fiskenet) m.m., så man får indsigt i de muligheder, men i høj grad også de udfordringer, som ligger i at arbejde med genanvendte materialer.

Michael Bayer Thomsen er CEO og partner hos Letbæk Plast A/S, hvor der de sidste tre år er gennemført en markant strategisk ændring, så virksomheden i dag målrettet tilbyder innovative løsninger med udgangspunkt i en cirkulær økonomi. Michael Bayer Thomsen er aktiv i flere råd omkring genanvendelse af plast i et cirkulært perspektiv og har et omfattende netværk i Europa indenfor genanvendelse af plast.
13:55 - 14:25
Fra husholdningsaffald til effektivt støjværn

Jan Kyster Madsen, adm. direktør, SP Extrusion

SP Extrusion A/S fremstiller ECO-planker, der består af 100 % indsamlet genbrugsplast. Støjværn ved motorveje og i industriområder, containergulve, sandkasser, højbede, bænke, terrassegulve og hegn er blot nogle af de ting, som SP Extrusion laver ud fra deres ECO-planker. I dag kommer plastaffaldet typisk fra husholdninger i Holland og Tyskland, men kunne ligeså nemt være fra husholdninger i Danmark, og det kunne også produceres af indsamlet plast fra verdenshavene. Vi genbruger i dag 97 % af eget internt produktionsaffald. Inden år 2020 er målet at genbruge 100 % af eget affald. Herudover anvendes i dag ca. 100 tons agglomerat fra udenlandsk husholdningsaffald, så vi faktisk allerede i dag genbruger mere, end vi producerer. Vi stopper ikke her, men forventer at genanvende meget mere plast i fremtiden, og vi bidrager derfor væsentligt til den grønne omstilling.

Jan Kyster Madsen er en erfaren plastmand, der de sidste år har været administrerende direktør for SP-Extrusion.
14:25 - 14:45
Pause
14:45 - 15:15
Plastgenanvendelse i en livscyklusvurdering efter EU’s ny lancerede metode: Product Environmental Footprint (PEF)

Charlotte Merlin, Project Manager, Force Technology

Med EU’s ny lancerede metode for LCA er der fastsat relativt udførlige retningslinjer for, hvorledes livscyklus vurderinger skal udarbejdes. Metoden blev lanceret i april måned og vil fremadrettet gradvist blive udbredt og implementeret på det indre marked. Et af de forhold, der er omfattet af metoden, vedrører hvorledes fordele og ulemper relateret til genanvendelse opgøres. FORCE Technology vil fortælle om metoden og vise et par eksempler på, hvordan det kan se ud for plast indenfor udvalgte produktkategorier.

Charlotte har 14 års erfaring med livscyklus vurderinger af produkter og systemer, herunder udarbejdelse af miljø- og klimaregnskaber og formidling af resultater. Charlottes fokus har desuden været på integration af miljøforhold i produktudvikling og på implementering af grønne forretningsmodeller.
15:15 - 15:45
Hvornår er plast bæredygtigt?

Nanja Hedal Kløverpris, Senior Project Manager, Novo Nordisk A/S

Hvordan vurderer man, om plastmaterialer og -produkter er bæredygtige? Livscyklusvurdering er en velegnet metode til at beregne miljøbelastningen af plast og sammenligne forskellige produkters og materialers miljøbelastning. Nanja fortæller, hvad man skal være særligt opmærksom på, når man laver beregningerne og tolker resultaterne af egne eller andres analyser. Hun giver eksempler på, hvordan livscyklusvurdering bruges i praksis i Novo Nordisk og i en bredere kontekst.

Nanja Hedal Kløverpris er seniorprojektleder hos Novo Nordisk, hvor hun driver strategiske miljøinitiativer og er ansvarlig for vurdering af produkternes miljøbelastning. Hun har mere end 10 års erfaring med livscyklusvurdering af produkter og materialer. 
15:45 - 16:15
Miljøstyrelsens tiltag indenfor mikroplast

Flemming Ingerslev, konsulent, Miljøministeriet

Der er stadig meget, vi ikke ved om mikroplast. Derfor arbejdes der på at indsamle den eksisterende viden og på at opbygge ny relevant viden, så beslutningstagere kan beslutte, om der er behov for tiltag og i hvilken form og omfang de skal have. Miljøstyrelsen har fået gennemført nogle projekter, der har haft til formål at skabe bedre overblik over nogle af de vigtigste emner på området. Der er således indsamlet viden om hvilke kilder, forekomst og effekter, mikroplast kan have i miljøet. Særligt er der set på, om mikroplast har konsekvenser for spildevandsrensning og for vores drikkevand. Endelig er der taget initiativer til at forbedre metoderne til at bestemme forekomsten af mikroplast i miljøet.

Flemming Ingerslev, civilingeniør (kemi), Ph.D., er konsulent i Miljøstyrelsens kemikalieenhed og har arbejdet med REACH, nanomaterialer, mikroplast, konsekvenser i miljøet af hormonforstyrrende stoffer og lægemidler.
16:15 - 16:20
Afrunding


Pris

Medlemmer af ATV-SEMAPP eller en af vores markedsførende organisationer: 2.150 kr.
Ikke-medlemmer: 2.775 kr.
Early-bird rabat på 200 kr. ved registrering før den 25. august 2018.
Pris for ph.d-studerende ved ATV-SEMAPPs medlemsorganisationer: 975 kr.
B.Sc. og M.Sc. studerende medlemmer kan deltage for 200 kr. (Studentermedlemskab er gratis. Læs evt. mere om medlemskab af ATV-SEMAPP her.)
Early-bird rabatten på 200 gælder ikke for Ph.D.-studerende og studentermedlemmer.

Alle priser er uden moms.

Prisen inkluderer deltagelse, frokost, pauselækkerier og efterfølgende adgang til oplægsholdernes præsentationer.

Hvis du alligevel ikke kan deltage
Du kan afmelde dig gratis før den 30. august 2018. Derefter betales der fuld pris ved afmeldinger.
Du kan melde fra ved at sende en mail til semapp@atv-semapp.dk.

Du er velkommen til at sende en kollega, hvis du selv bliver forhindret i at komme. Send venligst vedkommendes navn og titel, så vi kan ændre deltagerliste, navneskilt og faktura.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til konferencen eller problemer med din tilmelding, kan du kontakte ATV-SEMAPP ved at maile semapp@atv-semapp.dk eller ringe til Jytte Laursen på 4525 4898 eller Charlotte Leser på 4525 4899.