Hvordan genanvender vi bedst overfladebehandlede produkter?

2. april 2020

Forskerparken Odense
Forskerparken 10
5230 Odense

Overfladebehandlede og sammensatte produkter er fx metalliseret plast, forzinket stål samt forniklede eller forkromede metaldele. Det kan dog også være simple plastprodukter med metalskruer eller komplicerede elektronikprodukter. Fælles for produkterne er, at de består af flere meget forskellige materialer – og at de er svære og dyre at adskille i håndterbare fraktioner.

På denne temadag sætter vi fokus på hensigtsmæssige løsninger til genanvendelse af overfladebehandlede og sammensatte produkter. Vi skal bl.a. høre om muligheden for at returnere produkterne til producenten, om specialudviklede metoder til udvalgte produkter (fx solcellepaneler) og om oprettelsen af affaldsfraktioner på genbrugspladserne, der fanger disse produkter. Hvis ikke vi finder på nye måder at lade produkterne indgå i en cirkulær sammenhæng, vil de fortsat blive brændt og sjældne grundstoffer gå tabt. Der er derfor god grund til at tænke i alternative løsninger.

Dagen er for dig, der arbejder med overfladebehandlede og/eller sammensatte produkter og ønsker at blive klogere på, hvordan jeres produkter kan indgå i en cirkulær økonomi, så det stadig giver mening på bundlinjen.

09:00 - 09:40 Ankomst, registrering og let morgenmad
09:40 - 09:50 Velkomst ved ATV-SEMAPP og introduktion til dagens tema
09:50 - 10:20
Nye regler og produktansvar på affalds- og ressourceområdet

Niels Bukholt, sekretariatsleder, Affalds- og ressourceindustrien

Niels Bukholt vil fortælle om rammerne for genbrug og genanvendelse af materialerne i dag, planerne for øget genbrug af elektriske og elektroniske produkter, EU Kommissionens plan 2.0 for cirkulær økonomi, som offentliggøres i marts, og om arbejdet med området i det af regeringen etablerede Klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi og de videre planer med det. Klimapartnerskabets forslag offentliggøres den 3. april. Endvidere kommer indlægget ind på de hovedlinjer, vi forventer at se ved implementeringen af de nye affaldsdirektiver, som skal finde sted til sommer og klassificeringen af malede metalemner og dermed kravene til deres videre håndtering.

Niels Bukholt har tidligere være ansat i Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Miljøministeriets departement, Dong Energy og affald danmark. Han er uddannet jurist fra Københavns Universitet og Master of Laws fra McGeorge School of Law i Sacramento, Californien, USA.
10:20 - 10:45 Kaffepause
10:45 - 11:15 Behandling af elektronikskrot og andet overfladebehandlet eller sammensat affald

Jakob Høy Thomsen, Product Area Manager Hazardous Waste and Electronic Waste, Stena Recycling

11:15 - 12:00
Genvinding af metaller og sjældne jordarter solcellepaneler og harddiske

Torben Tang, Seniorkonsulent, IPU

Kasseret elektronik som fx solcellepaneler og computer harddiske indeholder relativt store mængder sjældne jordarter og kostbare metaller. Desværre er opbygningen af disse meget forskellige typer elektronikskrot så kompliceret, at det er meget vanskeligt at adskille delene. Derfor går materialerne ofte tabt og reduceres til legeringselementer i stål og aluminium. Dette indlæg fokuserer på en kombination af mekanisk og elektrokemisk adskillelse, og kommer med flere – også økonomisk realistiske – bud på at øge genvindingen af vigtige og sjældne metaller.

Torben Tang har været ansat som specialist ingeniør hos IPU siden 2005. Han arbejder med rådgivning og udvikling indenfor overfladebehandling, elektrokemi, mikroteknologi, induktionsopvarmning og materialer. Han har de seneste år deltaget i flere forsknings- og udviklingsprojekter om genanvendelse og affaldssortering.
12:00 - 13:00 Frokost
13:00 - 13:30
Udvinding af metaller fra nedbrudt elektronikskrot

Jens Henriksen, Material Specialist, Force Technology

Guld, sølv og kobber er nogle af de værdifulde metaller, som findes i kasseret elektronikudstyr. Metallerne udvindes i dag ved en kombination af mekanisk nedbrydning og konventionel metallurgisk oparbejdning. Det kasserede elektronik indeholder dog også små mængder sjældne jordarter som Yttrium Cerium Lanthan, niobium, samarium og neobdynium), der er bundet i de enkelte komponenter.  Sjældne jordarter, også kaldet REE (Rare Earth Elements) betegnes som strategiske grundstoffer. Ved konventionel genanvendelse af elektronikskrot er det ikke muligt at fange REE, og de går derfor til spilde sammen med andre metaller og grundstoffer, som kun forekommer i små mængder. Derfor har Jens Henrik udført et forsøg for at demonstrere, om det er muligt at nedbryde elektronikskrot ved hjælp af kombinationer af solvolyse under sub- til superkritiske forhold med både vand, kuldioxid og evt. pyrolyse. Målet er at udfælde eller at opløse REE i væskefasen, så at de kan separeres ved sekundære kemiske reaktioner.  De nedbrudte polymerer vil ligeledes kunne bringes enten til væskeform elles gasfase, som enten kan oparbejdes eller afbrændes.

Jens Henriksen er uddannet Cand.scient. i geologi og arbejder som materialespecialist hos FORCE Technology. Igennem de sidste 28 år har han arbejdet med betonteknologi på alle planer gående fra cementkemi, interaktioner med organiske tilsætningsstoffer, skadesanalyse, NDT og overfladebehandlinger. Ud over dette har Jens Henriksen arbejdet med nedbrydning af polymerer ved højt tryk og høj temperatur i forbindelse med GENVIND projektet, som også omfattede mekanisk nedbrydning af kompositter. Den røde tråd i opgaverne er, at processerne og oparbejdning af råstoffer dybest set er naturlige geologiske processer - der bare er speedet op.
13:30 - 14:00
Erfaringer med take-back ordninger og genanvendelse hos Grundfos (holdes på engelsk)

Joost Maarse, Global Lead Circular Economy, Grundfos

Denne præsentation vil handle om Grundfos Take Back – et initiativ, der fokuserer på at indsamle udtjente pumper og genanvende en så høj procentdel som muligt. Joost Maarse vil give et indblik i konceptet bag Take Back, herunder adskillelse af pumper og ressourcegendannelse, og tankerne bag at udvide og forbedre initiativet indenfor de næste fem år.

Joost Maarse leads the Global Circular Economy Program at Grundfos.
14:00 - 14:20 Kaffepause
14:20 - 14:45
Udvinding af metaller fra slagger fra affaldsforbrænding

Ejvind Pedersen, direktør, Scanmetals A/S

Ejvind Pedersen vil fortælle om, hvordan Scanmetals A/S  udvinder metaller fra de slagger der bliver tilbage efter affaldsforbrænding. Dermed er de ikke tabt, men kan sælges og indgå i nye produkter. Sorteringen af slaggerne foregår maskinelt med bl.a. med røntgenbaserede sensorer.

Ejvind Pedersen har været direktør i Scanmetals A/S siden 2002.
14:45 - 15:10
Genanvendelse af komplekse produkter – udfordringer og løsninger

Sofie Kastberg, Konsulent, Teknologisk Institut

Der er i dag et voksende fokus på genanvendelse af produkter og materialer overalt i samfundet. Dog er mange af de produkter, der er vigtige elementer i vores samfund og dagligdag, sammensat af mange forskellige komponenter og materialer. For at kunne genanvende komponenterne af disse komplekse produkter er der brug for ny teknologi, der kan sortere, adskille og oparbejde dem. Sofie Kastber vil jeg gennemgå nogle af de udfordringer, vi typisk møder, når det handler om genanvendelse. Mulige løsninger på disse udfordringer vil blive demonstreret ud fra konkrete cases fra Teknologisk Institut om fx kemisk genanvendelse og ’Design for recycling’.

Sofie Kastbjerg er PhD. i materialekemi fra Aarhus Universitet og har siden 2013 været ansat som konsulent på Teknologisk Institut, hvor hun arbejder med genanvendelse af forskellige materialer og produkter.
15:10 - 15:15 Afrunding

Hvordan genanvender vi bedst overfladebehandlede produkter?

  • Skal stå på fakturaen til nogle virksomheder
  • Husk at skrive jeres EAN nr., hvis du er offentligt ansat
  • Bekræftelse på din tilmelding bliver sendt til denne e-mail adresse

Deltagergebyr

2.300 kr. Medlemmer af ATV-SEMAPP eller en af vores markedsførende organisationer
2.925 kr. Ikke-medlemmer
975 kr. PhD-studerende
200 kr. BSc og M.Sc studerende med studentermedlemskab af ATV-SEMAPP (Studentermedlemskab er gratis. Læs evt. mere om medlemskab af ATV-SEMAPP her.)

Alle priser er uden moms.

Early-bird rabat på 200 kr. ved registrering før den 25. februar 2020.

Prisen inkluderer deltagelse, frokost, pauselækkerier og efterfølgende adgang til oplægsholdernes præsentationer.

Bindende tilmelding
Din tilmelding er bindende, men du kan dog altid sende en kollega. Bare husk at give os besked, så vi ved, hvem vi skal byde velkommen.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til konferencen eller problemer med din tilmelding, kan du kontakte ATV-SEMAPP ved at maile atv-semapp@mek.dtu.dk eller ringe til Jytte Laursen på 4525 4898 eller Charlotte Leser på 4525 4899.