Kursus:
GPS som fælles sprog

– Geometriske produktspecifikationer –

30. maj 2024 – kl. 09:00 – 16:30

Danmarks Tekniske Universitet
Mødecenter, rum S02
Anker Engelundsvej 1
2800 Lyngby

Registrering skal ske inden 23. maj 2024

På kurset “GPS som fælles sprog” lærer deltagerne de grundlæggende tanker og metoder bag GPS-systemet. Målet er at få deltagerne til at ”tale samme sprog”, når det drejer sig om beskrivelsen af krav til funktion, produktion og inspektion af et emne.

Geometriske produktspecifikationer (GPS) er et internationalt symbolsprog, der bliver brugt på tegninger. Formålet er entydigt at beskrive krav til de mekaniske deles kritiske funktioner, produktion og kontrol. Dette tydeliggør man med ved hjælp af enkle tegn og symboler.

GPS er et internationalt kendt og accepteret system, der blev indført i 1982, og som løbende har gennemgået udvikling. Det er med andre ord gedigne og robuste standarder, der ligger som fundament for systemet.

Som virksomhed får man dog først det store udbytte af GPS, hvis alle medarbejdere i produktionskæden har en grundlæggende forståelse for systemet. Når den er på plads, skaber symbolerne ikke forvirring, men klarhed, og man taler så at sige ”samme sprog”.

Kursus indhold 

 • Modul 0: Kort introduktion til læsning af tegninger og tolerancer 
  De klassiske elementer på en teknisk tegning vises kort. Angivelse af den almindelige ± tolerance og pasningstolerance vises og årsagen til at bruge GPS tolerancer beskrives.
 • Modul 1: Beskrivelser af krav til selvstændige egenskaber
  Her bliver de dele som kendetegner måden at skrive GPS tolerancer på beskrevet.
 • Modul 2: Beskrivelser af egenskaber, som er afhængige af hinanden
  Hvis en egenskabs funktion afhænger af, hvordan den er placeret i forhold til andre egenskaber, så bruger man et system af referencer til at lægge det fast. Et datum system.
 • Modul 3: Beskrivelser af krav til overflader
  Når overfladens karakter har betydning for funktionen, skal den tolerancesættes. Ruhed, overfladefejl og rejninger er eksempler på disse.
  Med den grundlæggende viden på plads arbejder vi videre med de to sidste moduler. Deltagerne lærer at sætte mere komplekse krav på funktion, produktion og inspektion, der giver mere entydighed i konstruktionerne. Derved bliver det muligt på samme tid at opnå den ønskede funktion og at tydeliggøre større grader af frihed.
 • Modul 4: Tolerancestakke
  Vi gennemgår eksempler på, hvordan mere komplekse funktioner kan deles op og gøres enklere. Det gør vi ved at lave en liste af prioriterede krav til de enkelte funktioner. Vi bruger et eksempel i almindelig størrelse: en kæbe fra en boltsaks – et emne, som de fleste kan forholde sig til.
 • Modul 5: Modifikationer
  Når der er specifikke krav til målemetode, statistisk behandling af resultater, filtrering med mere, så kan de beskrives med modifikatorer. De gør tolkningen af krav endnu mere entydige.


Kurset henvender sig til

Ledere og medarbejdere fra virksomheder der designer, konstruerer, producerer, kontrollerer og indkøber mekaniske dele, som indgår i større eller mindre konstruktioner.


Hvad siger tidligere deltagere om kurset?

‘Du gjorde det godt, også når vi blev lidt for meget petitesseryttere. Der blev kræset om det eksakte.’
Gabriel Kure, Foss Analytical A/S

‘Jeg har fået bedre forståelse for, hvor kompleks GPS egentlig er, og hvor mange overvejelser, designere skal gøre sig – og hvor meget det kræver af leverandører at forstå det og kunne bruge det rigtigt’,
Henrik Fischer-Knudsen, Siemens Gamesa

‘Kurset har givet mig forståelse for tolerance sammensætning, forståelse for en anden måde at tænke på og forståelse for de forskellige symboler og brugen’,
Simon Skriver, WestCoast Tråd og Plader ApS


Underviser

Klaus Liltorp er laboratorietekniker på DTU Construct med fokus på forskellige aspekter af geometrisk metrologi. Aspekter, der opstår ved brug af en bred vifte af målestrategier og udstyr fra simpelt håndholdt udstyr, små og store taktile CMM-er, optiske CMM-er, laserinterferometre over konfokale mikroskoper til mere klassiske profilometre og ruhedstestere samt referenceudstyr.

Klaus instruerer studerende og forskere i brugen af dette udstyr, ligesom han underviser og vejleder i metrologi som en integreret del af enhver produktions- eller forskningskæde. Han fokuserer på behovet for en fælles forståelse af metrologi, herunder evnen til at skabe en forbindelse mellem hypotese og eksperimentelt resultat, specifikation og arbejdsemne, den bestilte og fremstillede modtagne del.

Tidligere har Klaus arbejdet i en lang række danske og internationale virksomheder med fokus på metrologi, inspektion, kvalitetskontrol, kvalitetssikring og kvalitetsstyring.

Antal deltagere

Min. 10, max. 25 deltagere.

Pris

 4.495 kr.  Medlemmer af Teknologisk Videndeling og samarbejdspartnere nævnt i tilmeldingsflow samt nedenfor
 4.995 kr.  Ikke-medlemmer

Alle priser er uden moms og dækker undervisning, undervisningsmateriale og forplejning.

Spar 500 kr. i early bird rabat, når du tilmelder dig inden den 10. april 2024.

Registrering – klik her

Bindende tilmelding

Din tilmelding er bindende, men du kan dog altid give din plads til en kollega. Bare husk at give os besked, så vi ved, hvem vi skal byde velkommen.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til kurset eller problemer med din tilmelding, kan du skrive til os på teknologiskvidendeling@construct.dtu.dk.

 

Samarbejdspartnere