GPS som fælles sprog

20. & 27. maj 2021
Kl. 13.00-16.00

Onlinekursus på MS Teams

På kurset “GPS som fælles sprog” lærer deltagerne de grundlæggende tanker og metoder bag GPS-systemet. Målet er at få deltagerne til at ”tale samme sprog”, når det drejer sig om beskrivelsen af krav til funktion, produktion og inspektion af et emne.

Geometriske produktspecifikationer (GPS) er et internationalt symbolsprog, der bruges på tegninger med det formål entydigt at beskrive krav til mekaniske deles kritiske funktioner, produktion og kontrol. Dette tydeliggør man med ved hjælp af enkle tegn og symboler.

GPS er et internationalt kendt og accepteret system, der blev indført i 1982, og som løbende har gennemgået en udvikling. Det er med andre ord gedigne og robuste standarder, der ligger som fundament for systemet.

Som virksomhed får man dog først det store udbytte af GPS, hvis alle medarbejdere i produktionskæden har en grundlæggende forståelse for systemet. Når den er på plads, skaber symbolerne ikke forvirring, men klarhed, og man taler så at sige ”samme sprog”.

20. maj 2021

Den første eftermiddag bliver deltagerne introduceret til de mest grundlæggende symboler og metoder igennem de følgende tre moduler:

Modul 1: Beskrivelser af krav til selvstændige egenskaber 
Her beskrives de dele som kendetegner måden at skrive GPS tolerancer på.

Modul 2: Beskrivelser af egenskaber, som er afhængige af hinanden
Hvis en egenskabs funktion afhænger af, hvordan den er placeret i forhold til andre egenskaber, så bruges et system af referencer til at lægge det fast. Et datum system.

Modul 3: Beskrivelser af krav til overflader
Når overfladens karakter er betydende for funktionen skal den tolerancesættes. Ruhed, overfladefejl og rejninger er eksempler på disse.

27. maj 2021

Med den grundlæggende viden på plads arbejder vi videre med de to sidste moduler. Deltagerne lærer at sætte mere komplekse krav på funktion, produktion og inspektion, der giver mere entydighed i konstruktionerne. Derved bliver det muligt på samme tid at opnå ønsket funktion og at tydeliggøre større grader af frihed.

Modul 4: Tolerancestakke
Vi gennemgår eksempler på, hvordan mere komplekse funktioner kan deles op og gøres enklere. Det gør vi ved at lave en liste af prioriterede krav til de enkelte funktioner.  Vi bruger et eksempel i almindelig størrelse: en kæbe fra en boltsaks – et emne, som de fleste kan forholde sig til.

Modul 5: Modifikationer
Når der er specifikke krav til målemetode, statistisk behandling af resultater, filtrering med mere så kan de beskrives med modifikatorer. De gør tolkningen af krav endnu mere entydige.

Kurset henvender sig til
Ledere og medarbejdere fra virksomheder, der designer, producerer, kontrollerer og indkøber mekaniske dele, der indgår i større eller mindre konstruktioner.

Underviser

Klaus Liltorp er laboratorietekniker ansat på Institut for Mekanisk Teknologi på DTU med fokus på forskellige aspekter af geometrisk metrologi. Aspekter, der opstår ved brug af en bred vifte af målestrategier og udstyr fra simpelt håndholdt udstyr, små og store taktile CMM-er, optiske CMM-er, laserinterferometre over konfokale mikroskoper til mere klassiske profilometre og ruhedstestere samt referenceudstyr.

Han instruerer studerende og forskere i brugen af dette udstyr, ligesom han underviser og vejleder i metrologi som en integreret del af enhver produktions- eller forskningskæde. Han fokuserer på behovet for en fælles forståelse af metrologi, herunder evnen til at skabe en forbindelse mellem hypotese og eksperimentelt resultat, specifikation og arbejdsemne, delbestilt og fremstillet del modtaget.

Han har tidl. arbejdet i en lang række danske og internationale virksomheder med fokus på metrologi, inspektion, kvalitetskontrol, kvalitetssikring og kvalitetsstyring.

 

GPS som fælles sprog

  • Skal stå på fakturaen til nogle virksomheder
  • Husk at skrive jeres EAN nr., hvis du er offentligt ansat
[/div]

Pris

 3.995 kr.  Medlemmer af ATV-SEMAPP og IDA Mechanical
 4.495 kr.  Ikke-medlemmer

Alle priser er uden moms.

Spar 500 kr. i early bird rabat, når du tilmelder dig inden den 10. april 2021.

Bindende tilmelding
Din tilmelding er bindende, men du kan dog altid give din plads til en kollega. Bare husk at give os besked, så vi ved, hvem vi skal byde velkommen.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til kurset eller problemer med din tilmelding, kan du skrive til os på atv-semapp@mek.dtu.dk.