I dag er vi stolte og glade

40 år med ATV-SEMAPP
Vi fejrer ATV-SEMAPPs 40 års jubilæum i dag. Vi byder gæster, som har været med lige fra etablering af foreningen i 1982 og medlemmer af fællesskabet samt engagerede deltagere, som igennem årene har været med på kurser og seminarer, velkommen. Fra dag ét har ATV-SEMAPP været drevet af frivillige ildsjæle. I dag fejrer vi også dem og takker alle vores frivillige kræfter i foreningen for det store arbejde, de lægger i ATV-SEMAPP. Uden dem var der ingen ATV-SEMAPP og heller ingen arrangementer.

Hvordan blev vi til?
ATV-SEMAPP udspringer af ATV (Akademiet for de tekniske videnskaber) maskinteknik gruppe 2, som i 1982 blev opfordret til at etablere et selskab, der kunne være en levende platform for medlemmer. Foreningen skulle videndele mellem forskningen og industrien og være med til at understøtte et voksende behov for bedre og nyere processer og teknologier i et hastigt voksende produktions Danmark. Oktober 1982 blev foreningens vedtægter godkendt af ATVs præsidium. I februar 1983 blev Leo Alting, professor på DTU, valgt som bestyrelsesformand på den stiftende generalforsamling. Der har været flere formænd gennem årene, og nu i 2022 er det professor og institutdirektør ved DTU Construct, Hans Nørgaard Hansen, som er ved roret som bestyrelsesformand.

Sådan arbejder vi
Hen ad vejen er faglige netværk opstået og blevet nedlagt igen, hvis de teknologier netværket har repræsenteret, er blevet forældet, så de har mistet deres berettigelse. I dag består foreningens grundskelet af fire styregrupper inden for overfladeteknologi, produktionsteknologi, plastteknologi og korrosionsteknologi, foreningens sekretariat samt en bestyrelse. Medlemmerne i styregrupperne kommer fra industrien, universiteterne og GTS-institutterne. De fire grupper mødes individuelt og planlægger foreningens kommende temadage eller kurser. Oplægsholderne og undervisere finder vi i styregruppernes faglige netværk.

Teknologisk videndeling
Teknologisk videndeling er og bliver vores mission. Vi fungerer som medlemmernes forening. Hvis en idé eller et behov for ny viden opstår i virksomhederne, er vi hurtige til at tage emnet op på en temadag eller et kursus. I de forgangne 40 år er det blevet til i omegnen af 600 arrangementer på tværs af brancher og industrier. Vi glæder os til at tage fat på nye områder, som inden for teknisk videndeling kan være med til at understøtte dansk industris evne til at skabe værdi i det danske samfund.