Korrosion og Materialer i Vandsystemer

25. februar 2020

VIA University College
Chr. M. Østergaards Vej 4
8700 Horsens

Distribution af vand i ”tekniske vandsystemer” er altafgørende for os mennesker og vores moderne liv. Det gælder både drikkevand, vand i varme- eller kølesystemer og vand til industrielt brug, f.eks. brandslukningssystemer. Der er særlige krav til de forskellige vandtyper, men et fællestræk er, at vandet ikke må ændre sin sammensætning eller kvalitet under lagring og transport.

Forandringer i vandets kvalitet afhænger bl.a. af, hvilke materialer vandet er i kontakt med under lagring og transport. Ligeledes er det afgørende, om der sker korrosion af materialerne.

Den røde tråd for denne temadag er, hvordan opretholder vi god vandkvalitet, så vi undgår korrosion i vores forskellige vandsystemer, når flere og flere forskellige materialer og kemikalier i dag bliver benyttet og kommer i kontakt med vandbanen.

Dagen byder på indlæg om nye materialer, nyt design og vandbehandling. Mikrobiel vækst, biokorrosion og biofilmens indflydelse på overflader i kontakt med vand bliver ligeså behandlet. Yderligere bliver der informeret om forskellige krav fra lovgiverens side og sidste nyt fra igangværende industri- og forskningsprojekter.

Dagen slutter med en uformel opsummering og spørgerunde (Q&A), hvor resterende ubesvarede problemer og spørgsmål bliver diskuteret.

09:00 - 09:30 Registrering og morgenmad
09:30 - 09:40 Velkomst
09:40 - 10:15

Thomas Dalsgaard, Silhorko

10:15 - 10:50

Lone Tolstrup Karlby, Hofor

10:50 - 11:10 Pause
11:10 - 11:45 Mikrobiel korrosion af vandberørte overflader

Torben Lund Skovhus, VIA University College

11:45 - 12:20 GDV-ordningen
12:20 - 13:20 Frokost
13:20 - 13:55

Laure Lapato, Hofor

13:55 - 14:30

Frank Fontenay, Korrosionsspecialist Force Technology

14:30 - 14:50 Pause
14:50 - 15:25
15:25 - 15:45 Uformel Q&A - moderator Torben Lund Skovhus
15:45 - 15:55 Afrunding

 

Korrosion og Materialer i Vandsystemer

  • Påkrævet af nogle virksomheder
  • Nødvendigt for e-fakturaer til danske statlige organisationer
  • En bekræftelsesmail sendes til denne e-mailadresse

Pris
Medlemmer af ATV-SEMAPP eller en af vores markedsførende organisationer: 2.150 kr.
Ikke-medlemmer: 2.775 kr.
Early-bird rabat på 200 kr. ved registrering før den 17. januar 2020.
Pris for ph.d-studerende ved ATV-SEMAPPs medlemsorganisationer: 975 kr.
B.Sc. og M.Sc. studerende medlemmer kan deltage for 200 kr. (Studentermedlemskab er gratis. Læs mere om medlemskab af ATV-SEMAPP her.)
Early-bird rabatten på 200 gælder ikke for Ph.D.-studerende og studentermedlemmer.

Alle priser er uden moms.

Prisen inkluderer deltagelse, frokost, pauselækkerier og efterfølgende adgang til oplægsholdernes præsentationer.

Bindende registrering
Din tilmelding er bindende, men du kan dog altid sende en kollega, hvis du selv skulle blive forhindret. Husk blot at orientere os om det.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til konferencen eller problemer med din tilmelding, kan du kontakte ATV-SEMAPP ved at maile semapp@atv-semapp.dk eller ringe til Jytte Laursen på 4525 4898 eller Charlotte Leser på 4525 4899.