Korrosion og materialer i vandsystemer

28. april 2022

VIA University College, Aud. 1
Banegårdsgade 2
8700 Horsens

Sikker og effektiv distribution af vand er altafgørende for os mennesker og vores moderne liv. Denne temadag fokuserer på, hvordan vi opnår god langtidsholdbarhed af forskellige vandsystemer, både til fordel for vandkvaliteten, omgivelserne og for at kunne minimere ressourceforbruget forbundet med lækager og reparationer.

Dagen byder blandt andet på indlæg om materialer, korrosionsskader, dimensionering og installation. Yderligere bliver der informeret om forskellige krav fra lovgivernes side og sidste nyt fra igangværende industri- og forskningsprojekter.

Dagen slutter med en uformel opsummering og spørgerunde (Q&A), hvor ubesvarede problemstillinger og spørgsmål vil blive diskuteret med dagens foredragsholdere.

Målgruppe
Seminaret er for dig, der arbejder med distribution af vand og gerne vil have en større forståelse af, hvordan vi undgår korrosionsskader og sikrer en bedre holdbarhed af vandsystemerne.

Program

09:00 - 09:30
Ankomst, registrering og morgenmad
09:30 - 09:40
Velkomst og introduktion

Theis R. Andersen, forskningschef, VIA University College & Anette Alsted Rasmussen, CEO, Corrosion Advice ApS

09.40 - 09.50
Lovgivning, krav, kunder og materialevalg – set fra vandforsyningerne

Dorte Skræm, konsulent, DANVA

Foredraget omhandler drikkevandskvalitet, legionellakrav og ønsker til fremtidig regulering ift implementering af drikkevandsdirektivet.

Dorte Skræm er konsulent og fagleder drikkevand med 25+ års erfaring med drikkevand fra myndighedsrådgiver og brancheorganisation. De seneste 10 år har hun arbejdet for DANVA.
09.50 - 10.00
Lovgivning, krav, kunder og materialevalg – set fra vandforsyningerne (fortsættelse)

Sten Kloppenborg, seniorkonsulent, DANVA

Foredraget omhandler materialevalg, godkendelses- og certificeringsordninger og krav hertil med ophæng i gældende lovgivning.

Sten Kloppenborg er seniorkonsulent hos DANVA og formand for DK-Vand. Han har 20+ års erfaring med produkt og materialegodkendelser og inspektion af produktionsprocesser, samt certificeringsordninger.
10:00 - 10.35
Mikrobiel vækst i metal og plastrør - udfordringer og muligheder

Torben Lund Skovhus, docent og projektleder, VIA University College, Horsens

Vækst på vandberørte overflader og udvikling af biofilm er velkendt i naturen og i tekniske industrianlæg. Bakterierne i biofilmen kan give særlige skader på materialet, hvis fx mikrobiel korrosion får lov til at udvikle sig ukontrolleret på overfladerne. Dette indlæg beskriver teorien bag dannelse af biofilm, giver eksempler på forskellige korrosionsmekanismer for bakterier i vandsystemer, samt beskriver hvordan mikrobiel korrosion mest effektivt bekæmpes. Der vil blive inddraget aktuelle eksempler fra et nyetableret sprinkleranlæg på et hospital og fra idriftsættelse af PE rør fra en dansk vandforsyning, hvor vigtigheden af en funktionel biofilm blev undersøgt. Afslutningsvis præsenteres en række eksempler på nye internationale industri-standarder hvor moderne DNA-analyser inkluderes til løsning af fx lækager forårsaget af mikrobiel korrosion og ukontrolleret opbygning af biofilm (biofouling).

Torben Lund Skovhus er docent og projektleder i Forsknings- og udviklingscenter for byggeri, energi, vand og klima ved VIA University College og forsker i industriel mikrobiologi herunder materialer og komponenters interaktion med bakterier og biofilm (biokorrosion). Derudover underviser han på Klima- og Forsyningsingeniør Uddannelsen på VIA University College.
10.35 - 10.55
Kaffe- og networkingpause
10.55 - 11.30
Vandtætte betonkonstruktioner: Kan vi stole på selvheling af revner?

Carola Edvardsen, Technical Director, Cowi A/S

Er gennemgående revner tilladt ved design af vandtætte betonkonstruktioner, såsom kældre, tunneller og vandtanke udsat for ensidet vandtryk? Det gælder kun, hvis gennemgående revner ”heler” effektivt inden for relativt kort tid. Præsentationen vil give indsigt i design af vandtætte konstruktioner, selvheling af revner, korrosionsrisiko og egne erfaringer fra flere projekter, hvor ikke-selvhelende revner havde alvorlige konsekvenser for betonkonstruktioner, både med hensyn til holdbarhed (korrosion af armering) og strukturel integritet.

Carola Edvardsen er ansvarlig for COWIs aktiviteter inden for betonteknologi og levetidsdesign for nye konstruktioner generelt og specielt vedrørende broer, tunneler og marine konstruktioner. Hun har især fokuseret på marine betonkonstruktioner, bl.a. i Den Arabiske Golf, hvor miljøet er meget aggressivt.
11.30 - 12.00
Håndtering og svejsning af plastrør til vandforsyning

Carsten Hammer, teamleder, VandCenter Syd

Du får indblik i, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med renovering og nyanlæg af vandledninger. Hvilke krav skal der stilles til rørleverandøren, og hvilke krav skal vandforsyningen stille til graveentreprenøren, og dem, der svejser rørene. Hvad skal vvs-installatøren være opmærksom på?

Carsten Hammer er teamleder ved VandCenter Syd og har i over 20 år været beskæftiget med renovering og nyanlæg af vandledninger i PE-rør. Han er underviser på Drikkevandsoperatøruddannelsen ved Danva og har undervist forskellige steder i udlandet i håndtering og lægning af PE-rør.
12.00 - 13.00
Frokost og networking
13.00 - 13.35
Myndighedskrav om sikring af rent drikkevand frem til bygningers sidste tappested udfordrer rådgivere, udførende og bygningsejere

Finn Bøye Nielsen, stifter og adm. partner, Dansk Drikkevandskontrol

De skærpede kvalitetskrav til vandselskaberne gælder helt frem til bygningens fjerneste tappehane. Derfor stilles der i dag krav til forbrugeren (bygningsejeren) om selv at være aktiv i forhold til at vedligeholde og sikre sine vandinstallationer mod forurening. Forurening favner bredt. I dette indlæg sættes der fokus på konsekvenserne af at designe, projektere, dimensionere og vælge materialer, såfremt der ikke tages tilpas hensyn til bygningens adfærd og formål. Indlægget har til formål at inspirere deltagerne til at tænke ”proaktiv kvalitetssikring” ind i sine fremtidige opgaver og derved reducere risikoen for dårlig vandhygiejne i bygningers vandinstallationer.

Finn Bøye Nielsen er uddannet VVS Installatør, national manager for Grohe A/S og adm. direktør for Viega A/S. Han har mere end 30 års erfaring med rådgivning, skadesopklaring og undervisning indenfor bygningers vandinstallationer. Han etablerede egen konsulentvirksomhed i 2012, og har siden 2019 været indehaver af Dansk Drikkevandskontrol, som tilbyder teknisk bistand ved skadesopklaring, samt kurser og tilpassede udviklingsforløb for udførende, rådgivere og vandforsyninger.
13.35 - 14.20
Korrosion af metaller i bygningers brugsvandsinstallationer

Anette Alsted Rasmussen, CEO, Corrosion Advice Aps

Korrosion af metaller i bygningers brugsvandsinstallationer medfører fortsat store skader og betydelige omkostninger for de involverede parter og for samfundet. Foredraget fokuserer på den nyeste viden inden for området og belyser de vigtigste risikofaktorer forbundet hermed. Derudover gennemgås de vigtigste forhold man bør være opmærksom på for at reducere risikoen for korrosionsskader.

Anette Alsted Rasmussen er PhD og specialist i korrosion- og overfladeteknologi og har mere end 18 års erfaring med havariundersøgelser og skadesopklaring. Derudover har Anette mere end 18 års erfaring inden for anvendt forskning og teknologiudvikling målrettet industrien med indsigt i hele processen fra udvikling af idé til færdigt produkt.
14.20 - 15.15
Kaffepause efterfulgt af Q&A med dagens oplægsholdere ved moderator Torben Lund Skovhus
15.15 - 15.25
Afrunding

Tilmeldingsgebyr

 2.400 kr.  Medlemmer af  ATV-SEMAPP og samarbejdspartnere nævnt i tilmeldingsformularen
2.975 kr.  Ikke-medlemmer
    400 kr.  BSc og M.Sc studerende med studentermedlemskab af ATV-SEMAPP (Studentermedlemskab er gratis. Læs mere om medlemskab af ATV-SEMAPP her.)

Alle priser er uden moms.

Spar 300 kr. i early bird rabat, når du tilmelder dig inden den 4. marts 2022.

Bindende tilmelding
Din tilmelding er bindende, men du kan dog altid give din plads til en kollega. Bare husk at give os besked, så vi ved, hvem vi skal byde velkommen.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til kurset eller problemer med din tilmelding, kan du skrive til os på atv-semapp@mek.dtu.dk.