Kursus: Korrosion, materialer og biofilm
i vandige forsyningssystemer

11-12. april 2024

Danmarks Tekniske Universitet
Bygning 101, mødecenteret, lokale S01
Anker Engelundsvej 1
2800 Lyngby

Korrosion og nedbrydning af materialer i vandige forsyningssystemer (fx drikkevand, procesvand, spildevand, sprinkleranlæg og lukkede cirkulerende vandsystemer) medfører fortsat store skader og betydelige omkostninger for de involverede parter og for samfundet. Dertil kommer udfordringer med biofilmdannelse og sygdomsfremkaldende bakterier i vandige forsyningssystemer.

Kurset fokuserer på den nyeste viden inden for området og belyser de vigtigste risikofaktorer forbundet hermed. Derudover gennemgås de vigtigste forhold, man bør være opmærksom på for at reducere risikoen for korrosionsskader/materialenedbrydning og problemer med sygdomsfremkaldende bakterier. Der tages højde for nyeste lovgivning, Det reviderede drikkevandsdirektiv (EU) 2020/2184 , og forventninger til kommende lovændring inden for området.

Målgruppe
Aktører i forsyningsbranchen så som bl.a. bygherrer, rådgivende ingeniører, VVS’ere, VVS-ingeniører samt personale med ansvar for drift og vedligehold i vand- og forsyningsbranchen.

Tidsplan
11. april kl. 09:30 – 10:00 registrering og let morgenmad
kl. 10:00 – 16:30 kursus
12. april kl. 08:30 – 15:00 kursus

Program

Dag 1: Grundlæggende mekanismer: Korrosion, materialer og biofilm

09:30 – 10:00 Ankomst, registrering og morgenmad

Velkomst og motivation for kurset

 • Indledningsvis formidles vigtigheden af at reducerer risikoen for korrosion, nedbrydning af materialer og problemer med sygdomsfremkaldende bakterier. Erfaringer viser at konsekvenserne ellers kan blive meget omfattende for alle involverede parter, både mht. store ekstraomkostninger og unødvendigt ressourceforbrug, samt risiko for person- og miljøskader.

Introduktion til mekanismer, miljøer og vigtige terminologier

 • Deltagerne introduceres til de vigtigste mekanismer, miljøer og begreber der er relevante inden for området

Korrosion af metaller anvendt i vandige forsyningssystemer

 • I denne del gennemgås grundlæggende korrosionsmekanismer, der er relevante for vandige forsyningssystemer. Herunder begreber som fx: korrosionscelle, spændingsrække, anode og katode, og korrosionsmekanismer som fx: bimetallisk korrosion, spaltekorrosion, pittingkorrosion, selektiv korrosion (herunder afzinkning), mikrobiel influeret korrosion, etc.

Nedbrydning af beton og plast i vandige forsyningssystemer

 • Her gennemgås grundlæggende mekanismer forbundet med nedbrydning af beton og plast, der er relevante for vandige forsyningssystemer.

Mikrobiologi i tekniske systemer – hvad er vigtigt at forholde sig til?

 • Deltagerne vil blive præsenteret for grundlæggende viden om mikroorganismer i tekniske systemer

Biofilm og sygdomsfremkaldende bakterier (fx Legionella)

 • Deltagerne vil blive præsenteret for grundlæggende viden om biofilm og sygdomsfremkaldende bakterier relevante for vandige forsyningssystemer. Herunder blandt andet om Legionella, men også andre typer af skadevoldende og sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Opgaveløsning og gruppearbejde

Spørgsmål og diskussion af udvalgte cases samt evt. deltagernes egne problemstillinger

16:30 Slut for i dag

Dag 2 Risikovurdering og forebyggelse

Kl. 8:30 Kort opsummering på Dag 1

Risikofaktorer og forebyggelse inden for:

 • Brugsvandsystemer (inkl. drikkevandssystemer)
 • Lukkede varmtvands-systemer
 • Kølevandssystemer
 • Sprinkleranlæg
 • Spildevandsystemer

Deltagerne præsenteres for nyeste viden om praktiske retningslinjer for, hvordan man kan reducere risikoen for korrosionsskader/materialenedbrydning og problemer med sygdomsfremkaldende og skadevoldende mikroorganismer. Der gennemgås både retningslinjer for projektering, materialevalg, materialekvalitet, håndtering af materialer, installationsarbejde, tryktest og idriftsætning samt drift og vedligehold.

Derudover præsenteres deltagerne for redskaber til at foretage risikovurderinger i forhold til den tiltænkte anvendelse, hvor der tages højde for om der er tale om fx sårbare målgrupper eller specielle vandforbrugsmønstre.

Opgaveløsning og gruppearbejde

Spørgsmål og diskussion af udvalgte cases og evt. af deltagernes egne problemstillinger

Afrunding på kurset, quiz og udlevering af deltagercertifikat

15:00 Tak for denne gang

 

 

 

 

Undervisere
Du bliver undervist af to af landets førende kapaciteter på områderne, og som har stor erfaring med undervisning og med at formidle kompliceret stof på en enkel måde.

På dag 2 bidrager gæsteunderviser Finn Bøye Nielsen fra Dansk Drikkevandskontrol med indlæg om status på Det reviderede drikkevandsdirektiv (EU) 2020/2184, herunder fremtidige krav til udførende og rådgivere om forud for projektering, at udføre risikovurdering af bygninger og sårbare målgrupper. I indlægget vil skærpede krav til tilbagestrømningssikring i bygningers vandinstallationer også blive berørt. Derudover vil Finn være til stede som sparringpartner i forbindelse med opgaveløsning, gruppearbejder og diskussion af udvalgte cases.

Torben Lund Skovhus
Torben Lund Skovhus er docent og projektleder i Forsknings- og udviklingscenter for byggeri, energi, vand og klima ved VIA University College og forsker i industriel mikrobiologi herunder materialer og komponenters interaktion med bakterier og biofilm (biokorrosion). Derudover underviser han på Klima- og Forsyningsingeniør Uddannelsen på VIA University College. Torben er derudover ejer af firmaet Skovhus BioConsult, der yder teknisk rådgivning inden for industriel mikrobiologi og biokorrosion. Se LinkedIn profil her.

Anette Alsted
Anette Alsted Rasmussen er PhD og specialist i korrosion- og overfladeteknologi og har mere end 18 års erfaring med havariundersøgelser og skadesopklaring. Derudover har Anette mere end 18 års erfaring inden for anvendt forskning og teknologiudvikling målrettet industrien med indsigt i hele processen fra udvikling af idé til færdigt produkt. Se LinkedIn profil her og firmahjemmeside for Corrosion Advice Aps.

Finn Bøye Nielsen
Finn Bøye Nielsen er uddannet VVS Installatør, tidligere national manager for Grohe A/S og adm. direktør for Viega A/S. Han har mere end 30 års erfaring med rådgivning, skadesopklaring og undervisning indenfor bygningers vandinstallationer. Han etablerede egen konsulentvirksomhed i 2012, og har siden 2019 været indehaver af Dansk Drikkevandskontrol, som tilbyder teknisk bistand ved skadesopklaring, samt kurser og tilpassede udviklingsforløb for udførende, rådgivere og vandforsyninger. Se LinkedIn profil her.

Kursus hold
Minimum 10 deltagere og maks. 25 deltagere

Pris

 9,495 DKK  Medlemmer af ATV-SEMAPP samt promoting partnere – se nedenfor
 9,995 DKK  Ikke medlemmer

Alle priser er uden moms og dækker undervisning, undervisningsmateriale og forplejning.

Early bird kr. 500 inden den 16. februar 2024.

Bindende tilmelding

Din tilmelding er bindende, men du kan dog altid give din plads til en kollega. Bare husk at give os besked, så vi ved, hvem vi skal byde velkommen.

Registrering

Registrering – KLIK HER

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til kurset eller problemer med din tilmelding, kan du skrive til os på atv-semapp@mek.dtu.dk.