Materialer til procesudstyr og produktionslokaler
i pharma- og fødevareproduktion

– krav, begrænsninger og rengøringsprocesser

31. oktober 2023

VIA University College
Auditorium 1
Banegårdsgade 2
8700 Horsens

Denne temadag vil fokusere på ny viden om de mange forskelligartede materialeudfordringer, man kan opleve i forbindelse med drift, rengøring og desinfektion af procesudstyr og produktionslokaler i pharma- og fødevareproduktionen. Teorien krydres med eksempler fra rengøring og desinfektion i industrien samt et par “kedelige case stories” fra virkelighedens verden, som har resulteret i skader, der er opstået, når rigtigt udstyr anvendes eller rengøres forkert, eller simpelthen er dårligt designet. Den nyeste viden, som giver fordele for både driftøkonomi og bæredygtighed, som er forbundet med at kunne effektivere processerne og reducere ressourceforbruget, vil blive præsenteret.

Den globale favorit til procesudstyr er rustfrit stål, og det er estimeret, at 90 % af verdens fødevarekontaktmaterialer netop er rustfrit stål. Det er der flere gode grunde til: Udover at stålet i samklang med EU-direktivet 1935/2004 kan modstå både fødevarer og CIP-midler (som regel), sikrer stålets ”passivitet”, at der ikke lækkes tungmetaller ud i produkterne. Desværre er rustfrit stål aldrig ubetinget rustfrit. Både stålet, forarbejdningsmetoder og overfladebehandling skal vælges, så man ikke risikerer korrosionsskader, hverken under drift eller rengøring. Man skal derfor vælge det ”korrekte” rustfri stål, den optimale overfladebehandling og bruge de rigtige processer.

Udover det rustfrie stål i selve procesanlæggene, er der i de omgivende produktionslokaler, inventar, kontrolkabinetter, vægge og gulvbelægninger, fuger, pakninger, automations- og el-materiel mfl. utallige andre typer og blandinger af materialer som, plast, elastomere, coatings, glas, kompositter, beton etc. Disse materialer bliver under drift og rengøring udsat for kemiske og mekaniske belastninger, der nedbryder materialerne samtidigt med, at man i mange tilfælde ikke kender den nøjagtige sammensætning eller modstandsdygtigheden af de enkelte materialer. I klassificerede områder i den farmaceutiske produktion kan dette giver udfordringer, da der er dokumentationskrav til, at materialerne kan rengøres og desinficeres samtidigt med, at nedbrydning af materialerne skal undgås.

Netop rengøring og desinfektion byder i denne sammenhæng på unikke udfordringer. Der er et drive for at effektivisere og optimere tids-, kemi- og energiforbrug samtidigt med, at firmaerne ønsker at forbedre deres grønne profil igennem bæredygtighed og grøn kemi. På rengøringssiden har dette bl.a. medført et øget fokus på mere bæredygtige produkter fra kemileverandørenes side. Netop effektivisering og ønsket om en mere bæredygtig profil er også driveren for at nyere desinfektionsmetoder såsom behandling med ozon, VHP (Volatile Hydrogen Peroxide) og UV-lys, er begyndt at vinde indpas i industrien. Følgerne af dette er en hel række af uforudsete materialemæssige udfordringer og skader.

Målgruppe
Temadagen er målrettet ingeniører, designere, konstruktører, teknikere og andre, der arbejder med rengøring, desinfektion eller vedligeholdelse, som kan se værdien af at holde produktionsapparatet rent uden at forårsage korrosionsangreb eller anden uheldig nedbrydning af materialerne.

Mikkel Østergaard Hansen fra IPU, Anette Alsted Rasmussen fra Corrosion Advice, Annemette Riis fra Grundfos og Claus Qvist Jessen fra Damstahl – alle medlemmer af ATV-SEMAPP’s styregruppe for korrosionsteknologi har arrangeret temadagen.

Lidt praktisk
Temadagen og oplæggene foregår primært på dansk. De sidste to oplæg vil være af udenlandske oplægsholdere, som præsenterer på engelsk.

Program

09:00 - 09:30
Registrering og morgenmad
09:30 - 09:40
Velkomst og introduktion
09:40 - 10:15
Biofilm og produktionsudstyr – hvad betyder dette slimlag for rengørings- og desinfektionsprocesser?

Lisbeth Truelstrup Hansen, Professor, DTU National Food Institute

Evnen til at gøre procesudstyr og produktionslokaler rene er vigtig for produktsikkerhed i både pharma- og fødevareproduktionen. Forskning har vist, at mikroorganismer godt kan lide at hæfte sig fast på overflader og vil om muligt etablere såkaldte biofilm. Når mikroorganismer først har lavet en biofilm, er cellerne omkapslet af et beskyttende slimlag. Dette slimslag gør det vanskeligt at dræbe cellerne i biofilmen. Biofilm bør derfor fjernes ved den daglige rengøring, så den ikke får mulighed for at udvikle sig. Men faktorer relateret til overfladematerialets beskaffenhed og design af udstyr og lokaler kan gøre det vanskeligt at forhindre eller fjerne biofilm. Hvis dette er tilfældet, findes der nogle desinfektionsmidler, som virker bedre end andre. Dette indlæg vil kigge lidt nærmere på ny viden, som kan hjælpe os i vores kamp mod biofilm i produktionsudstyr.

Lisbeth Truelstrup Hansen er professor på DTU Fødevareinstituttet, hvor hun har været siden 2015. Hun leder forskningsgruppen for Fødevaremikrobiologi og Hygiejne. Hun har arbejdet med biofilm i relation to fødevarehygiejne i over 10 år, som et af hendes aktive forskningsområder.
10:15 - 10:50
Korrosion af rustfrit stål i food/pharma-systemer

Claus Qvist Jessen, kemiingeniør, PhD, Damstahl

Rustfrit stål er kun næsten rustfrit. Afhængig af ståltype og medie kan man let sætte rustfriheden over styr og opleve, at det før så fine stål angribes af en mindre syndflod af ulykker, lige fra de store fladetæringer som følge af generel korrosion til de mere lokale angreb forårsaget af grubetæring (pitting) og spændingskorrosion.
Ved de forskellige korrosionsformer gennemgås betydningen af både stålets legeringselementer og mediets indvirkning på stålet. Med til mediet hører faktorer som koncentrationen af salte (især klorid), pH og temperatur og kontakttid, men også indholdet af mulige oxidanter, hvilket er særdeles relevant, når man taler om rengørings- og desinfektionsmidler. Mange af disse indeholder hidsige oxidanter, som kan udgøre en stor korrosionsrisiko for det rustfri stål.

Claus Qvist Jessen er kemiingeniør, ph.d. og specialist i korrosion og rustfrit stål. Claus har tidligere været ansat FORCE, Brøndby, og de seneste 16 år har han været ansat hos Damstahl i Skanderborg. Dér fungerer han som materialeekspert og teknisk konsulent for både de mere handelsorienterede kolleger og firmaets kunder i ind- og udland. Undervejs har Claus været ene- eller deleforfatter til ikke mindre end syv bøger fyldt med alverdens korrosionsmæssige katastrofer, hvis man IKKE vælger det rigtige stål, den rette forarbejdning eller et passende skikkeligt miljø.
10:50 - 11:10
Kaffe- og netværkspause
11:10 - 11:45
Anvendelse af gummi som fødevarekontaktmateriale

Esben Øster, R&D Manager, AVK Gummi A/S

Når gummikomponenter skal være i kontakt med de fødevarer, vi indtager, er det afgørende, at gummiet er gennemtestet og overholder alle myndighedskrav og lovgivning for materialer til fødevareproduktion. AVK GUMMI fremstiller kundespecifikke gummikomponenter til en lang række anvendelser i fødevareindustrien – for eksempel pakninger til ventiler og pumper samt højdynamiske membraner til doseringspumper.

Selvom en gummipakning eller membran kun udgør en lille del af det samlede procesanlæg i en fødevareproduktion, er den helt afgørende for den færdige fødevares kvalitet samt procesanlæggets funktion og compliance. Såvel rengøring af procesanlægget som driftsforhold – som for eksempel temperatur, tryk og flowhastighed – har indflydelse på, hvilken type gummi, der er den rette.

Esben Øster har arbejdet som udviklingschef hos AVK GUMMI A/S i 5 år og har en baggrund som kemiingeniør
11:45 - 12:20
Fremtidens krav og udfordringer til rengøring og desinfektion

Jens Ole Jensen, Sales Manager, Novadan

Fremtidens krav til rengøring og desinfektion vil fortsat være fødevaresikkerhed – både fra den lovgivningsrelaterede og forbrugernes side. Besparelser på energi, vand, kemi samt høj effektivitet vil ligeledes være væsentligt, og derudover vil krav til lav miljøpåvirkning være i fokus.

Der vil være større behov for formulerede produkter (fremfor råkemi)- bl.a. med henblik på ressourcebesparelser og effektivitet, og kravet til dokumentation vil øges. For Novadans vedkommende understøtter det vores udvikling af Nova Insight værktøjet til monitorering, analyse og rapportering af CIP-processer.

Præsentationen vil også komme ind på processerne i rengøringen, samt biocidernes anvendelsesområder, herunder registreringsprocessen og bekendtgørelsen/forordningen.

Jens Ole Jensen har i knap 20 år arbejdet som Business Developer og Market Manager hos Novadan. Jens Ole været ansvarlig for ledelse og salg til den fødevareproducerende industri i Danmark og på eksportmarkeder. Jens Ole er stærk på motiverende ledelse, kunderelationer, samt opbygning af forhandlernetværk. Han har desuden erfaring fra Bactoforce og SFK Amba.
12:20 - 13:20
Frokost
13:20 - 13:55
Surface disinfection using UV light (præsentation vil være på dansk)

Mahmoud Tawfieq, Senior UV Professional, Novo Nordisk A/S

Effective disinfection practices play a crucial role in various industries, especially within the field of pharma. While ethanol has long been established as a commonly used disinfection method, the increasing focus on sustainability, efficiency, and operator safety necessitates exploring alternative approaches. Ultraviolet (UV) light has emerged as a promising candidate for ethanol-free disinfection.

This presentation aims to provide an overview of UV surface disinfection, describing its advantages, limitations, and material challenges (degradation and transparency). A comparative analysis of various light source technologies will be provided, along with a discussion on the safety considerations associated with UV light. Finally, the presentation will showcase promising applications of UV disinfection within clean-room environment, emphasizing its practical implementation.

Mahmoud Tawfieq is a senior physicist at Novo Nordisk, specializing in UV decontamination. With a broad background in optics and nanotechnology, Mahmoud brings extensive academic experience from Denmark and abroad. He is dedicated to reducing risk contamination and implementing UV technology within a GMP setting to ensure a safe and sterile environment.
13:55 - 14:30
VHP-desinfektion (præsentation vil være på dansk)

Daniel Minzari, Materials and surface technology specialist, IPU

Sanitation of surfaces is a compelling topic. Traditionally, focus has mainly been in medical, food and pharmaceutical industries, but the topic has seen increasing interest, since one of the few positive results of the global COVID-19 pandemic is the increasing focus on hygienic properties of surfaces. No-touch decontamination has the benefit of allowing large areas to be decontaminated efficiently, including hard-to-reach surfaces. Many technologies are still under development, but methods such as Vaporized Hydrogen Peroxide and light in the UVC range are receiving increased industrial focus. IPU has been working with surface technology related to hygienic surfaces for several decades, and the presentation will focus on the benefits – and on the pitfalls – of applications related to such technologies with examples from our work with material degradation due to VHP, UVC and combinatory effects.

Daniel Minzari, M.Sc., PhD is working as materials and surface technology expert at IPU, with a broad understanding of various engineering disciplines and a keen eye on solving the right problems by asking the right questions. During the last 15 years, he has scoped, led, and executed industrial development projects using a risk-based approach for test and analysis of materials degradation and surface characterization.
14:30 - 14:50
Kaffe- og netværkspause
14:50 - 15:25
A deep dive into the material related challenges faced by the dairy industry (præsentation vil være på engelsk)

Stephane Renoncourt, Senior Technology & Engineering Manager, Arla Foods

This presentation will take you through a deep dive of the material challenges which the dairy industry is facing. We will present how Arla Foods are handling the challenges of heat, chemicals and mechanical stress in the production system. Including the physical integrity of Plate Heat Exchanger, and impact from corrosion issues due to the strict sanitation practices. Mitigating risk of contamination from foreign bodies from the production equipment. What are “fit for purpose” cost effective, sustainable materials as alternatives to the traditional choice of stainless steel?

Stephane Renoncourt is a Senior Engineer with a Master’s Degree in Science and a Master’s Degree in Business Administration. Stephane have more than 25 years of experience in the food industry from varies positions in Danone and Arla Foods, with a focus on Engineering Standards for the dairy industry, Project Management, Sustainability and new technology development.
15:25 - 16:00
Process equipment and intended use (præsentation vil være på engelsk)

Stefan Akesson, Company Specialist for Food Safety, Tetra Pak

When selecting material and components to be used in food production it is important to consider hygienic design and cleanability. However, it is also important to understand legal requirements as well as the requirements set by the intended use.

We need to consider a lot of different parameters depending on type of food; dry or wet, viscosity, pH, protein content, fat content, vitamins, particles, process parameters, etc. Detergent; type of chemical, temperature, concentration, etc. Above to secure optimal functionality and lifetime of material and components as well as quality of the food.

Company Specialist, Food Safety at Tetra Pak. Educated at Lund University with additional studies in process design and nano material. Working at Alfa Laval and Tetra Pak for 36 years and food safety last 21 years, in Sweden as well as US, UK and France. Supporting our Engineering Centers and customers (food producers) with knowledge, in food safety, hygienic design, material in food contact, etc. Lead instructor at Tetra Pak Academy in hygienic design.
16:00 - 16:10
Afrunding af dagen


Deltagergebyr

2.625 kr. Medlemmer af ATV-SEMAPP og IDA Mechanical, IDA Bioscience, IDA Life Science, DMN
3.125 kr. Ikke medlemmer
325 kr. Studerende
1.025 kr. PhD studerende

Alle priser er uden moms.

Tilmelder du dig inden den 15. september 2023 sparer du kr. 300,-. Vi glæder os til at se dig.


Tilmelding

Klik HER for at tilmelde dig

Bindende tilmelding
Din tilmelding er bindende, hvilket betyder, at du ikke får betaling retur i tilfælde af, at du bliver forhindret i at deltage. Du kan dog altid give din plads til en kollega. Bare husk at give os besked, så vi ved, hvem vi skal byde velkommen.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte ATV-SEMAPP via e-mail: atv-semapp@mek.dtu.dk eller ring  +45 2724 2782/ +45 9351 1276