Medlemskab

Bliv medlem

Medlemskab tegnes i ATV·SEMAPP. Samtidig med tegningen af medlemskabet oplyses til sekretariatet hvilke faglige grupper man ønsker at være medlem af.

Hvert medlem modtager invitationer til alle møder, arrangeret af de faglige styregrupper og udvalg samt anden medlemsinformation. I enkelte tilfælde fremsendes information, målrettet til medlemmerne af et fagligt område, hvis det skønnes, at informationen ikke er aktuel for andre.

Hvordan bliver jeg medlem?
Udfyld og send online indmeldelses-formular eller kontakt ATV-SEMAPP’s sekretariat.

Hvordan bliver jeg medlem?
Udfyld og send online indmeldelses-formular eller kontakt ATV-SEMAPP’s sekretariat.

Hvorfor medlemskab?
Har du brug for et forum, hvor du kan fremme din virksomheds eller dine personlige interesser ved at deltage i faglige diskussions-møder, finde samarbejdspartnere og få kontakt til ligesindede i dansk industri og på danske institutter, indenfor materiale-, proces- og produktionsområdet, samt få mulighed for at følge udviklingen internationalt bør du overveje et medlemskab.
Både som designer/konstruktør og som beskæftiget indenfor materiale-, proces- og produktions-området kan du gennem ATV-SEMAPP’s aktiviteter følge med i udviklingen indenfor industrielt anvendte materialer og fremstillingsprocesser – med hovedvægt på selskabets indsatsområder.
Er din hovedinteresse ledelse har du mulighed for at deltage i den årlige produktions-konference om temaer som IT-strategi, logistikudvikling, medarbejder- og produktionsudvikling, miljøvenlig produktion, værdikædeanalyser, strategisk virksomhedsanalyse, etc.

Som medlem 
– modtager du førstehåndsoplysninger om medlemsaktiviteter og kan deltage til reduceret pris
– får du mulighed for at indgå i styregrupper og på anden måde skabe sig et stærkt fagligt netværk
– har du tæt kontakt til undervisnings-, forsknings- og udviklingsmiljøerne på universiteter, institutter og i industrien.

Ved deltagelse i aktiviteter
– modtager du inspiration, en opdatering og status for udviklingen inden for de aspekter, der diskuteres i indlæggene
– har du mulighed for at træffe andre med interesse i området
– udvider du dit faglige netværk
– tester du din egen viden i relation til indlæggene
– kan du måske få viden, eller en ny indfaldsvinkel til viden, du netop savner
– bruger du kun én dag til hovedparten af de udbudte aktiviteter.

Tegner du et virksomhedsmedlemskab vil – ud over fordelen ved at alle virksomhedens ansatte kan deltage i aktiviteter til reduceret gebyr – være med til at støtte nye initiativer, møder og aktiviteter, hvor aspekter af nutidens og fremtidens teknologiske problemstillinger kan drøftes og formidles.

HVILKEN TYPE MEDLEMSKAB?

Selskabet har to kategorier af medlemmer: Virksomhedsmedlemmer og personlige medlemmer.

a) Virksomhedsmedlemskab: 
Virksomhedsmedlemskab er for virksomheder eller institutioner med interesse i at udnytte og støtte selskabets aktiviteter og udvikling.
Kontingentet for virksomhedsmedlemmer er angivet nedenfor. Alle personer, ansat hos et virksomhedsmedlem kan deltage i aktiviteter til prisen for medlemmer.
Personer, ansat hos et virksomhedsmedlem, kan optages på en postliste/mailliste. De vil herefter modtage alle mødeinvitationer m.v., som udsendes fra sekretariatet.

Virksomhedskontingent i 2017 
Virksomheder op til 50 ansatte: 2500 kr./år
Virksomheder med 51-500 ansatte: 4500 kr./år
Virksomheder med 501 eller flere ansatte: 6000 kr./år.

b) Personligt medlemskab
Personligt medlemskab er for enkelt-personer, der ønsker at blive optaget som medlem.

Kontingent for personligt medlemskab i 2017
Personligt kontingent: 400 kr./år.
Studentermedlemskab gratis.

Alle priser er uden moms.
Brug denne formular til at melde dig eller din virksomhed ind i ATV-SEMAPP

Vedtægter(PDF)