Om os

Foreningen ATV-SEMAPP har eksisteret siden 1982 og arrangerer temadage, kurser, online seminarer og konferencer for fagspecialister inden for korrosionsteknologi, overfladeteknologi, plastteknologi og produktion. Vi holder årligt 15-20 arrangementer, hvor anerkendte specialister fra ind- og udland holder oplæg. Arrangementerne foregår ofte i medlemsvirksomhederne eller kendte industrivirksomheder i branchen.

Foreningens navn

Foreningens navn er Teknologisk Videndeling ATV-SEMAPP. Foreningen er tilknyttet ATV (Akademiet for de Tekniske Videnskaber) og SEMAPP er en forkortelse for Selskabet for Maskinteknisk Proces- og Produktionsteknik.

Målsætning med vores aktiviteter

Foreningen skal gennem teknisk videndeling understøtte dansk industris evne til at skabe værdi i det danske samfund. Målsætningen med foreningens aktiviteter er at være forum for faglige aktiviteter, der gavner vidensamfundets udvikling. Forenignen tilbyder medlemmer og aktive brugere af foreningen en platform for et levende teknologiske netværk, hvor der udveksles viden til inspiration og gavn både for den enkelte person og for virksomheders aktiviteter.

Vi er en non-profit forening og uafhængige

Foreningen er nonprofit og modtager ikke driftstilskud fra det offentlige.

ATV-SEMAPP finansieres gennem deltagerbetaling ved arrangementerne og faste årlige kontingenter fra medlemmerne, som er enkeltpersoner, virksomheder, universiteter og GTS-institutter.

Foreningens struktur

ATV-SEMAPP er inddelt i fire grupper, som samlet set dækker medlemmernes specialområder:

Korrosionsteknologi
Overfladeteknologi
Plastteknologi
Produktion

Hver gruppe har sin egen styregruppe, der tager initiativ til arrangementerne, som bliver udbudt til alle medlemmer og andre interesserede.

Både styregrupper, oplægsholdere og bestyrelsen arbejder frivilligt. Gruppernes arbejde bliver understøttet af ATV-SEMAPPs sekretariat, der står for planlægning og administration af arrangementer samt foreningens løbende drift. Sekretariatet indkalder til styregruppemøder, bestyrelsesmøder og det årlige repræsentantskabsmøde.

Den øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af én repræsentant for hver af medlemsvirksomhederne samt alle enkeltmedlemmer. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen for tre år ad gangen, hvorefter ATV, Akademiet for de Tekniske Videnskaber godkender den valgte bestyrelse.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og otte bestyrelsesmedlemmer.

Medlemskartoteket rummer små 200 virksomheder, enkeltpersoner og studerende. Mange af virksomhedsmedlemmerne har flere hundrede eller tusinde medarbejdere ansat. Derfor varetager ATV-SEMAPP interesser for rigtig mange specialister, som har rod i mange forskellige brancher.