Om ATV-SEMAPP

Kort om Selskabet

ATV-SEMAPP er en forkortelse for Akademiet for de Tekniske Videnskaber – Selskabet for Maskinteknisk Proces- og Produktionsteknik. Det er en selvejende, almennyttig institution, der blev stiftet den 12. oktober 1982 og er tilknyttet Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV).

Forening, netværk og videnformidling…

ATV-SEMAPP er et aktivt forum for nyheder og debat om innovation, teknologi og organisation i produktions- og erhvervsvirksomheder, med særlig vægt på foreningens faglige fokusgrupper.

Foreningen/Selskabet ATV-SEMAPP er en medlemsorganisation med ca 30 virksomhedsmedlemmer, 250 personlige medlemmer og 130 personer, der er ansat hos virksomhedsmedlemmerne og som er noteret på en postliste.

Selskabets styregrupper og udvalg danner inderkredsen i det faglige netværk, som har tråde ud i en lang række danske virksomheder, institutter, universiteter, foreninger og andre kompetencecentre i ind- og udland.

Du kan se mere om de enkelte styregrupper og deres arrangementer via links i menuen øverst på denne side.

Mødeform

De fleste af ATV-SEMAPP’s møder er 1-dag temamøder, men der arrangeres også kurser og konferencer på ½ – 3 dage. Det er planen at arrangere i alt 10 – 20 temamøder, kurser og konferencer om året.

Styregrupperne lægger især vægt på, at arrangementerne præsenterer hele paletten: nyheder, inspiration og informationer af betydning for innovation og udvikling, cases, produktivitet, kvalitet, organisation etc.

Det særlige ved møderne er muligheden for at få information, som man ellers næppe har adgang til – og muligheden for personligt at vurdere og diskutere informationerne med oplægsholdere og øvrige deltagere. Du har desuden rig mulighed for at netværke med andre i det faglige interessefællesskab.

Ledelse

En repræsentant for hvert virksomhedsmedlem samt de personlige medlemmer udgør tilsammen selskabets repræsentantskab, som gennem sine valgte bestyrelsesmedlemmer lægger kursen og følger selskabets virksomhed og udvikling.