Overfladegruppen

Fokus for aktiviteter

Ved moderne industriel udvikling og produktfremstilling søger man ofte at udnytte materialerne til det yderste, således at materialet/komponenten/produktet opnår de bedst mulige egenskaber og performance under brug, under samtidig hensyntagen til en række forhold som fremstilling, levetid, miljøforhold, ressourceforbrug, livscyklusforløb, økonomi, udseende etc.

Men det er i overfladen interaktionen med omgivelserne sker, og overfladeegenskaberne får derfor stor betydning. For designere, konstruktører og produktudviklere samt personer, der arbejder med produktion, er kendskabet til mulighederne for at tilføre et materiale særlige overfladeegenskaber måske netop den forskel, der bevirker, at et produkt bliver en succes.

Overfladeteknologiske løsningemuligheder kommer derfor ofte i fokus under produktudviklingen og der er derfor et latent behov for kendskab, viden og erfaring vedrørende de mange såvel kendte som nye overfladeteknologiske muligheder.
ATV-SEMAPP’s overfladegruppe søger at imødekomme dette behov i samarbejde med enkeltpersoner, firmaer og institutter og andre med interesse i området.

Baggrund

En række personer fra danske virksomheder og institutter anbefalede i 1982 oprettelsen af en overfladeteknologisk gruppe under det planlagte Selskab for Maskinteknisk Proces- og Produktionsteknik. Gruppens arbejdsområde skulle fra begyndelsen være overfladebelæggende/-modificerende processer til frembringelse af ønskede egenskaber.

Overfladegruppen blev etableret i foråret 1983.