Overvågning af materialetilstand i store konstruktioner

– Sensorer, automatisk drone inspektion og behandling af data

8. oktober 2019

Danmarks Tekniske Universitet
Mødelokale 1
Anker Engelundsvej 1
2800 Kgs. Lyngby

Store bygninger, kritisk infrastruktur og svært tilgængelige konstruktioner såsom broer, tunneler, vindmøller, kraftværker, produktionsudstyr til olie og gas udsættes ofte for store statiske og dynamiske laster og miljømæssige belastninger, der nedbryder og forringer konstruktionernes levetid og ydeevne. For at sikre effektiv drift af konstruktionen er det nødvendigt med omkostningstungt løbende tilstandsvurdering og vedligehold. Der er derfor hos asset ejere ønske om at nedbringe omkostningerne og optimere inspektionsintervaller og vedligehold, så dette foretages rettidigt men ikke unødigt.

Fokus for seminaret er at belyse hvordan den teknologiske udvikling inden for brugen af sensorbaseret kontinuerlig overvågning, automatisk drone inspektion og databehandling har givet mulighed for:
• Tidligt varsel om fejl, så korrigerende handlinger kan foretages i tide og derved undgå evt. alvorlige havarier
• Finde årsag til fejlen, så fremtidige fejl forebygges
• Online måling af korrosion og funktionaliteten af korrosionsbeskyttelsessystemer
• Indsamling af driftsdata til optimering af fremtidig design og konstruktioner
• Forbedret konkurrenceevne igennem optimeret konstruktion og vedligehold

08.30-09.00 Registrering og morgenmad
09.00-09.10 Velkomst
09.10-09.45
Big Data, Kunstig Intelligens og Machine Learning – hvorfor al den ståhej?

Bjarne Kjær Ersbøll, Professor, DTU Compute

Big Data og nu også Kunstig Intelligens og Machine Learning er blevet kaldt “den nye olie”. Indtil fornylig stammede mange af de 10 rigeste selskaber fra oliebranchen. Nu er det tilfældet for adskillige IT-/Data-virksomheder. Vi har altid ført teknologien helt til grænsen. Det er også sandt for data, algoritmer og computerkraft. Hvad er så nyt omkring Big Data, Kunstig Intelligens og Machine learning – har vi ikke netop gjort præcist det? Foredragsholderen kom til et forståelsesmæssigt vendepunkt for omkring 5 år siden. I dette foredrag vil tilhøreren blive ledt på den rejse, som foredragsholderen har været på lige siden. Mange af pointerne vil blive illustreret undervejs.

Bjarne Kjær Ersbølls arbejde handler om anvendt statistik og dataanalyse. Han har betydelig erfaring I applikation af disse discipliner i både industrielle og medicinske problemstillinger. Hans forskning og undervisning inspireres af at finde løsninger til aktuelle problemer I industrien og andre domæner – og som regel sker det I et samarbejde med disse.
09.45-10.20
Industriel korrosionsovervågning med ER Prober

Lars Vendelbo Nielsen, Ejer, Metricorr

Såkaldte ER sonder (Electrical Resistance Probes) har været brugt til korrosionsmålinger i årtier. Med deres stadigt stigende følsomhed kombineret med moderne teknikker til fjernovervågning er disse sonder blevet en rygrad i korrosionsovervågning i en række forskellige industrielle sammenhænge. Kombineret med overvågning af relevante procesparametre er ikke kun detektion, men også korrosionsdiagnostik mulig. Den nyere udvikling har inkluderet mulighederne for at detektere lokal korrosion og nedbrydning af maling og coatings. Præsentationen gennemgår kort principper, diskuterer begrænsninger og fordele ved teknologien og giver eksempler på industrielle anvendelser såsom overvågning af rørledninger, lagertanke, offshore konstruktioner, kraftværker, atmosfærisk korrosion osv.

Lars Vendelbo Nielsen, erhvervsphd, er stifter og direktør hos MetriCorr. Han har 30 års erfaring indenfor industriel korrosionsovervågning og er forfatter til mere end 60 papers indenfor korrosion og katodisk beskyttelse.
10.20-10.40 Kaffepause
10.40-11.15

Ulf Larsen, Vice President, Force Technology

11.15-11.50
To be announced

Frank Hasselbalch, Manager Application Engineer and Services, SKF Danmark 

 

11.50-12.50 Frokost
12.50-13.25
Design, kvalifikation og overvågning af dynamisk påvirkede fleksible rør til offshore transport af olie og gas

Kristian Vad Bach, Senior Metallurgist, National Oilwell Varco Denmark I/S (Flexibles)

I en offshore installation med fleksible rør til olie- og gasproduktion er det kritisk, hvis rørene fejler. Rørene kan ses som lukkede systemer, hvor der kun er ringe mulighed for overvågning af rørenes tilstand, og der bliver derfor brugt store sikkerhedsfaktorer for at sikre overholdelse af designlevetiden. Med faldende oliepriser og bevægelse mod mere ekstreme miljøer er der behov for optimerede designs, og dette gælder specielt for de dynamisk påvirkede rør, der går fra platform til havbund. For at imødegå dette har NOV introduceret et banebrydende overvågningssystem baseret på optiske fibre, der kan give tidlige advarsler om kritiske begivenheder. Præsentationen beskæftiger sig umiddelbart med, hvordan man kan benytte nye metoder til at tilgå ellers lukkede eller svært tilgængelige konstruktioner. Derudover er præsentationen tænkt som et oplæg til en diskussion om, hvordan man bedst introducerer innovation og ny teknologi i eksisterende produktioner med udgangspunkt i den konservative industri, som offshore olie- og gasudvinding er.

Kristian Vad Bach er MSc fra DTU med speciale i korrosion og overfladebehandling og har været hos NOV Flexibles de sidste 9 år primært som metallurg, hvor han har fokuseret på korrosionsegenskaber af stål.
13.25-14.00
Langtidsholdbare sensorer til korrosionsovervågning i betonkonstruktioner

Brián Kofoed, Procesingeniør, Force Technology

Store og svært tilgængelig betonkonstruktioner, som tunneler og broer mv., kan med fordel overvåges af intelligente sonder. Derved kan bygherre igangsætte en optimal reparationsplan rettidigt, og vi undgår pludseligt stop og ”nedetid”. Bygherren kan i ro og mag planlægge reparationerne, hvilket giver god økonomi og højst sandsynligt også det bedste resultat. Hvem har ikke oplevet at svømmehallen er lukket, eller trafikken ledes uden om den den planlagte rute grundet større og pludselige vejarbejder.

Brian P. Kofoed, blev ansat på KorrosionsCentralen i 1985, der senere blev til FORCE Technology, og er nu ansat i Team Beton. Han har bl.a. arbejdet med at udvikle forskellige former for overvågningssonder, fra hydrogen-celler til reference elektroder til indstøbning i betonkonstruktioner.
14.00-14.20 Kaffepause
14.20-14.55
Overvågning af korrosionshastigheder og katodisk beskyttelse

Andreas Junker Olesen, korrosionsspecialist, Metricorr

Katodisk beskyttelse (KB) bruges som korrosionsbeskyttelse af metalliske strukturer både on- og off-shore. Virkningsgraden af sådanne systemer evalueres ofte på baggrund af elektrokemiske potentialer og andre elektriske parametre. Ofte er periodisk overvågning af disse lovpligtigt. Interferens fra andre elektriske systemer kan imidlertid gøre sådanne KB systemer ineffektive, hvilket kan have store konsekvenser selv ved kortvarig interferens som er svært at opfange med målesystemer med en lav målefrekvens. Ved at bruge moderne overvågningssystemer som også måler korrosionshastigheder, kan man verificere virkningsgraden af et KB system, og man kan foretage nødvendige justeringer for at forlænge levetiden af ens strukturer.

Andreas Junker Olesen, korrosionsspecialist hos MetriCorr, færdiggjorde sin PhD med titlen “Vekselstrømskorrosion af katodisk beskyttede rørledninger” in 2019 og har erfaring med erfaring med data-overvågning fra KB systemer på begravede rørledninger.
14.55-15.30

Adrian Marcel Rozsondai, Head of Innovation and Digitalization, Semco Martitime A/S

 

15.30-15.40 Afrunding

Overvågning af materialetilstand i store konstruktioner

  • Required on the invoice by some organisations
  • Needed for E-invoices to Danish State Organisations
  • Confirmation will be sent to this E-mail address

Pris

Medlemmer af ATV-SEMAPP eller en af vores markedsførende organisationer: 2.150 kr.
Ikke-medlemmer: 2.775 kr.
Early-bird rabat på 200 kr. ved registrering før den 7. september 2019.
Pris for ph.d-studerende ved ATV-SEMAPPs medlemsorganisationer: 975 kr.
B.Sc. og M.Sc. studerende medlemmer kan deltage for 200 kr. (Studentermedlemskab er gratis. Læs evt. mere om medlemskab af ATV-SEMAPP her.)
Early-bird rabatten på 200 gælder ikke for Ph.D.-studerende og studentermedlemmer.

Alle priser er uden moms.

Prisen inkluderer deltagelse, frokost, pauselækkerier og efterfølgende adgang til oplægsholdernes præsentationer.

Bindende registrering
Din tilmelding er bindende, men du kan dog altid sende en kollega, hvis du selv skulle blive forhindret. Husk blot at orientere os om det.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til konferencen eller problemer med din tilmelding, kan du kontakte ATV-SEMAPP ved at maile semapp@atv-semapp.dk eller ringe til Jytte Laursen på 4525 4898 eller Charlotte Leser på 4525 4899.