Repræsentantskabsmøde 2020

23. april 2020, kl. 12.00 – 12.30

Online via Zoom

Dagsorden

1. Velkomst, valg af dirigent
Godkendelse af mødeindkaldelse.

2. Beretning, regnskab/økonomi og selskabets udvikling
v. Hans Nørgaard Hansen, institutdirektør for Institut for Mekanisk Teknologi, DTU og formand for ATV-SEMAPP.
Skriftlig beretning for 2019 kan læses HER.

3. Ændringer i bestyrelsens sammensætning
Medlemmer af bestyrelsen kan ses HER.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Arne Bilberg, Syddansk Universitet
Morten Kristiansen, Aalborg Universitet

4. Medlemskontingent i 2021
Selskabets kontingentsatser er i 2019 opkrævet som følger:
Virksomheder op til 50 ansatte: 2500 kr./år + moms
Virksomheder med 51-500 ansatte: 4500 kr./år + moms
Virksomheder med 501 eller flere ansatte: 6000 kr./år + moms
Personligt medlemskab: 400 kr./år + moms.
Studerende er gratis.

5. Tid og sted for repræsentantskabsmøde i 2021

6. Eventuelt

Foreningen ATV-SEMAPPs repræsentantskab udgøres af én repræsentant for hvert virksomhedsmedlem samt af de personlige medlemmer.
Repræsentantskabsmødets beslutninger træffes ved simpelt flertal. Undtaget er dog vedtægtsændringer.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 10-12 medlemmer. Halvdelen af disse vælges af repræsentantskabet, og halvdelen udpeges af ATV. Valg- og udpegningsperioden er tre år. Yderligere oplysninger i selskabets vedtægter kan ses HER.

Tilmelding
Tilmelding og forslag til dagsordenen bedes sendt til Jytte Laursen på jvla@mek.dtu.dk senest 14. april 2020.

Referat af repræsentantskabsmødet kan læses HER.