Repræsentantskabsmøde 2018

25. april 2018
kl. 13.00 – ca. 14.30
DTU Lyngby
Bygning 202, rum 8007
2800 Lyngby

Dagsorden

1. Velkomst, valg af dirigent
Godkendelse af mødeindkaldelse.

2. Beretning, regnskab/økonomi og selskabets udvikling
v. Hans Nørgaard Hansen, institutdirektør for Institut for Mekanisk Teknologi, DTU og formand for ATV-SEMAPP.
Skriftlig beretning for 2017 kan ses HER.

3. Ændringer i bestyrelsens sammensætning
Medlemmer af bestyrelsen kan ses HER.
I 2018 er der følgende ændringer:
ATV har udpeget Lorenzo Carli, Novo Nordisk, som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Niels Bjerrum Thomsen, joiN?TH, der efter mange års bestyrelsesarbejde ønsker at træde ud af bestyrelsen. ATV har ligeledes valgt Hans Nørgaard Hansen til at fortsætte på formandsposten.

4. Medlemskontingent i 2019

Selskabets kontingentsatser er i 2017 opkrævet som følger:
Virksomheder op til 50 ansatte: 2500 kr./år + moms
Virksomheder med 51-500 ansatte: 4500 kr./år + moms
Virksomheder med 501 eller flere ansatte: 6000 kr./år + moms
Personligt medlemskab: 400 kr./år + moms.
Studerende er gratis.

5. Tid og sted for repræsentantskabsmøde i 2019

6. Eventuelt

Foreningen ATV-SEMAPPs repræsentantskab udgøres af én repræsentant for hvert virksomhedsmedlem samt af de personlige medlemmer.

Repræsentantskabsmødets beslutninger træffes ved simpelt flertal. Undtaget er dog vedtægtsændringer.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 10-12 medlemmer. Halvdelen af disse vælges af repræsentantskabet, og halvdelen udpeges af ATV. Valg- og udpegningsperioden er tre år. Yderligere oplysninger i selskabets vedtægter kan ses HER.

Forslag til dagsordenen bedes sendt til sekretariatet på semapp@atv-semapp.dk senest den 18. april 2018.

Tilmelding:

Hvis du ønsker at deltage i repræsentantskabsmødet bedes du benytte denne tilmeldingsblanket senest 18. april af hensyn til forplejningen.

Referat af repræsentantskabsmødet kan ses HER.