Repræsentantskabsmøde 2019

10. april 2019, kl. 13.00 – 13.30

MAN Energy Solutions
Mødelokale T35/E3
Teglholmsgade 35
2450 København

Dagsorden

1. Velkomst, valg af dirigent
Godkendelse af mødeindkaldelse.

2. Beretning, regnskab/økonomi og selskabets udvikling
v. Hans Nørgaard Hansen, institutdirektør for Institut for Mekanisk Teknologi, DTU og formand for ATV-SEMAPP.
Skriftlig beretning for 2018 kan læses HER.

3. Ændringer i bestyrelsens sammensætning
Medlemmer af bestyrelsen kan ses HER.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Mogens Arentoft, MAN Energy Solutions
Marie Louise Hansen, Danfoss
Ebbe Helt Poulsen, Radiometer

4. Medlemskontingent i 2020
Selskabets kontingentsatser er i 2019 opkrævet som følger:
Virksomheder op til 50 ansatte: 2500 kr./år + moms
Virksomheder med 51-500 ansatte: 4500 kr./år + moms
Virksomheder med 501 eller flere ansatte: 6000 kr./år + moms
Personligt medlemskab: 400 kr./år + moms.
Studerende er gratis.

5. Tid og sted for repræsentantskabsmøde i 2020

6. Eventuelt

Foreningen ATV-SEMAPPs repræsentantskab udgøres af én repræsentant for hvert virksomhedsmedlem samt af de personlige medlemmer.
Repræsentantskabsmødets beslutninger træffes ved simpelt flertal. Undtaget er dog vedtægtsændringer.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 10-12 medlemmer. Halvdelen af disse vælges af repræsentantskabet, og halvdelen udpeges af ATV. Valg- og udpegningsperioden er tre år. Yderligere oplysninger i selskabets vedtægter kan ses HER.

Forslag til dagsordenen skal sendes til sekretariatet på semapp@atv-semapp.dk senest den 3. april 2019.

Tilmelding
Hvis du ønsker at deltage i repræsentantskabsmødet skal du tilmelde dig på semapp@atv-semapp.dk senest 3. april 2019.

Referat af repræsentantskabsmødet kan ses HER.