Sprøjtestøbeværktøjer fra A-Z

13. september 2022

Skive College
Arvikavej 2B
7800 Skive

En af verdens allervigtigste produktionsformer er sprøjtestøbning af termoplast, som gør det muligt at fremstille præcise plastemner på under et gram til flere hundrede kilo. Hurtigt, effektivt og ensartet. Det centrale i denne proces er sprøjtestøbeværktøjet.

I modsætning til resten af sprøjtestøbeprocessen, der foregår med anvendelse af standardiseret udstyr, er sprøjtestøbeværktøjet fuldstændigt tilpasset det enkelte produkt og er en højteknologisk og uhyre præcis konstruktion – ofte med komplekse mekanismer, avancerede overflader og udført i hærdet stål.

Plastgruppen i ATV-SEMAPP mener, at denne spændende kompleksitet kombineret med sprøjtestøbeværktøjernes strategiske vigtighed, gør dem til et betydningsfuldt emne for en temadag, der også kan tjene som faglig brush-up.

Temadagen er tilrettelagt i samarbejde med værktøjsmageruddannelsen på Skive College og formiddagen indeholder en rundvisning i værktøjsmagerværkstederne. Du bliver introduceret til nogle af de værktøjer en værktøjsmager og værktøjstekniker arbejder med i hverdagen. Disse spænder fra simple prototypeværktøjer i aluminium og messing til avancerede flerkavitets produktionsværktøjer og 2K værktøjer.

Efter frokosten vil en række oplægsholdere fra værktøjs- og sprøjtestøbeindustrien gøre deltagerne klogere på samspillet mellem konstruktør og værktøjsmager for bedst muligt at kunne udvikle emner, der er velegnet til produktion. Forskellige værktøjstyper og deres økonomi bliver gennemgået, vi bliver introduceret til simuleringsværktøjer, så deltagerne får de optimale forudsætninger for at kunne foretage strategiske valg i forbindelse med værktøjsplanlægning og indkøb. Herunder også viden om prototypeværktøjer, kaviteter, materialetyper, printede værktøjer, stamforme og værktøjsindsatser mv.

Målgruppe
Du skal deltage i temadagen, hvis du er konstruktør, emnedesigner eller indkøber og ønsker en bedre dialog med værktøjsmageren og en større forståelse for fagtermerne. Du kan også deltage, hvis du er ingeniør, designer eller produktudvikler og vil være bedre til design for manufacturing og have bedst mulig forståelse for sprøjtestøbning som produktionsform.

Denne temadag er udviklet af Kristian Melgaard Jørgensen, Rasmus Grusgaard, Emilie Blach Rønn og Frank Rasmussen fra styregruppen for plastteknologi.

Bemærk! Der er 1 plads tilbage (7. september 2022).

Program

09:30 - 10:00
Ankomst, registrering og let morgenmad
10:00 - 10:05
Velkomst ved ATV-SEMAPP
10:05 - 10:20
Introduktion til Skive College

Kenneth N. Olesen, Uddannelsesleder, Skive College

Kenneth vil introducere Skive College og give en kort gennemgang af fordelingen af uddannelser og tal på Skive College især med fokus på værktøjsmagere og værktøjsteknikere.

10:20 - 11:00
Støbeprocessen, materialer og sprøjtestøbemaskiner

Casper Nielsen, Faglærer og teamkoordinator, Skive College

Casper tager os med ind i værktøjsmagerens rolle og dagligdag. Casper vil introducere de simple grundbegreber over til de mere komplekse og teknologitunge udfordringer, som værktøjsmageren/-værktøjsteknikeren møder. Casper fortæller om, hvor vigtig værktøjsmagerens rolle er i forbindelse med projekter i forhold til at komme med input til processen fra den første kundekontakt til produktionen af emner i virksomhederne.

Casper Nielsen er uddannet værktøjsmager/-værktøjstekniker. Han har bl.a. arbejdet med værktøjskonstruktion, emnemodning og totale løsninger for den enkelte kunde. Casper har siden 2018 været faglærer/-teamkoordinator på Skive College for værktøjsmager/-værktøjsteknikeruddannelserne.
11:00 - 11:50
Rundvisning på Skive College

Vi kommer rundt på Skive College, hvor der vil være fokus på værkstedet i forhold til værktøjsmageren og dennes hverdag. Deltagerne inddeles i grupper, som vil blive guidet rundt.
Skolen vil vise et udsnit af deres sprøjtestøbeværktøjer, og der vil være rig lejlighed til at cirkulere imellem de forskellige maskiner og stille spørgsmål.

11:50 - 12:00
Afslutning på formiddagen ved uddannelseleder Kenneth N. Olesen
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 13:40
Udvikling og fremstilling af støbeværktøjer

Morten Nors, Administrerende direktør, Idé-Pro A/S

I denne præsentation kommer du til at høre om fordelene ved at fremstille støbeværktøjer i aluminium til sprøjtestøbning i plast. De er væsentligt hurtigere og billigere at fremstille end et traditionelt støbeværktøj og kan fremstilles på meget kort tid. Idé-Pro kan med højkapacitet i værktøjsafdelingen fremstille op til 20 værktøjer om ugen. Støbeværktøjer i aluminium kan også anvendes til opstarts- og småserieproduktion.

Morten Nors er uddannet produktionsingeniør og grundlagde Idé-Pro i 1994 sammen med sin bror Tommy Nors. Morten Nors er i dag administrerende direktør og ejer af Idé-Pro.

13:40 - 14:20
Medico højvolumen værktøjsløsninger

Mads Rytter Hedelin, Managing Mould Designer, Winther Mould Technology

Winther Mould Technology har arbejdet med løsninger inden for støbeværktøjer for medico emner gennem 30 år.

Fælles for de fleste af løsningerne er, at emnerne skal produceres i renrumsmiljøer, og med dette følger en række vedligeholdsproblematikker.

Medico produktionen har gennem tiden ændret sig utroligt meget, kravene er blevet opjusteret, og udflytning af produktion har betydet, at kunderne skal findes overalt på det globale marked. Ny viden er blevet indhentet gennem samarbejdspartnere og via studier.

Winther Mould Technology har udviklet en controller til styring af det servostyrede værktøj, hvor værktøjet fungerer som en CNC maskine i samspil mellem elektroniske og mekaniske løsninger, der giver en digital kontrol.

Winther Mould Technology har deltaget i adskillige projekter, som har givet et netværk inden for universiteter og læreanstalter på tværs af Europa. Vi har i disse projekter udfordret teknikker og naturlove, til hvad der er muligt inden for eksisterende teknikker og den viden, som vi har til rådighed i dag. Temaer i projekterne har været, overfladehårdhed, nanomønstre og slipegenskaber.

Mads Rytter Hedelin er uddannet værktøjsmager og værktøjskonstruktør med speciale i Medico værktøjer. Mads har arbejdet hos Disblade, Hardplast, Nemi, Superslip og fra 2016 - hos Super Mould. Mads har været involveret i flere EU-projekter.
14:20 - 14:40
Kaffe- og netværkspause
14:40 - 15:20
Det skal du vide som værktøjsindkøber

Torben Rost Christensen, Project Manager, SP Moulding

Denne præsentation har til formål at give konstruktører og designere et indblik i SPs processer og arbejdet som sprøjtestøbere, fra den første kundekontakt med en idé / oplæg til et emne, som kunden gerne vil have sat i serieproduktion.

SP Mouldings oplæg er, at jo tidligere de kommer med i processen fra idé til færdig modnet emne, jo nemmere bliver det for alle parter.

Torben vil belyse, hvad problemstillingen er set fra sprøjtestøberens synspunkt. Han han vil vise eksempler på de udfordringer som SP ofte møder, når de modtager forespørgsler fra kunder, hvor designet er fastlåst, inden vi har haft mulighed for at gennemgå designet med kunden.

Præsentationen vil også vise eksempler på, hvordan SPs arbejder lige fra forespørgslen kommer, til vi har et færdigt godkendt emne i serieproduktion.

Torben Rost Christensen er uddannet værktøjsmager fra Skive Tekniske skole og har 25 års erfaring inden for værktøjer til sprøjtestøbning.
15:20 - 16:00
Simulering og sprøjtestøbeforme

Mads Jespersen, Direktør, Flowhow ApS

Det er en god investering at bruge sprøjtestøbesimulering igennem hele udviklingsprocessen af plastemner fra den første idé til produktion, da man kan forudsige mange problematikker og optimere processer, inden der bliver investereret i produktionsudstyr. Når det drejer sig om sprøjtestøbeværktøjer, er udluftning og udformning af indløbssystemet samt udlægning af kølingen i formen af særlig interesse, da det har direkte indflydelse på det færdige emnes kvalitet.

I denne præsentation bliver der vist eksempler på simuleringer, som uddyber de problematikker, der er omkring konstruktionen af et ”perfekt” sprøjtestøbeværktøj.

Mads Jespersen er uddannet maskiningeniør og har arbejde med emneudvikling, værktøjsudvikling og simulering hos LEGO i perioden 1997-2015. I 2015 skiftede han til FlowHow som partner, hvor fokus nu er på konsulentarbejde, salg, træning og support i forbindelse med simuleringssoftwaren Moldex3D.
16:00 - 16:10
Afrunding

Sprøjtestøbeværktøjer fra A-Z

  • Påkrævet af nogle virksomheder
  • Nødvendigt for e-fakturaer til danske statlige organisationer
  • En bekræftelsesmail sendes til denne e-mailadresse

Deltagergebyr

2.400 kr. Medlemmer af ATV-SEMAPP eller en af vores markedsførende organisationer
2.975 kr. Ikke-medlemmer
975 kr. PhD-studerende
400 kr. BSc og M.Sc studerende med studentermedlemskab af ATV-SEMAPP (Studentermedlemskab er gratis. Læs mere om medlemskab af ATV-SEMAPP her.)

Alle priser er uden moms.

Early-bird rabat på 300 kr. ved registrering før den 15. juli 2022 (gælder ikke for studerende).

Prisen inkluderer deltagelse, forplejning og oplægsholdernes præsentationer.

Bindende tilmelding
Din tilmelding er bindende, men du kan dog altid sende en kollega, hvis du selv skulle blive forhindret. Husk blot at give os besked på atv-semapp@mek.dtu.dk.

Covid 19
ATV-SEMAPP overholder til enhver tid myndighedernes retningslinjer i forbindelse med Covid 19. Skulle der ske ændringer og genindførelse af restriktioner op til afholdelse af et arrangement, giver vi dig besked, så du er forberedt. Hvis seminaret bliver aflyst på grund af Covid, refunderes det indbetalte gebyr.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål så skriv blot til atv-semapp@mek.dtu.dk, så svarer vi så hurtigt som muligt.