Logo SEMAPP                           DanCorr  inviterer til:  

Grundlæggende korrosionsteknologi

Kursus, mandag 21. og tirsdag 22. september på DTU, Lyngby, Bygning 101, lokale S16
- Egne problemstillinger kan inddrages.

Underviser: Per Møller, professor, DTU Mekanik
Sprog: Dansk                                                                                              Deltagerliste

Formålet med kurset er give deltagerne en viden, der sætter dem i stand til at kunne vurdere forskellige korrosionstyper og kunne detektere korrosions-problematiske konstruktioner.

Baggrunden for kurset er, at udgifterne til korrosionsskader af gode design-produkter, apparater og nyttige konstruktioner vurderes at være meget store for såvel virksomheder som samfundet og at der ved rettidig omhu er store muligheder for at minimere omkostninger forbundet med korrosionsskader. Desuden kan der opnås besparelser og større sikkerhed mod nedbrud ved fabrikation, fejl mht. performance mv.
Se også dokumentet "Global Needs for Knowledge Dissemination, Research, and Development in Materials Deterioration and Corrosion Control" fra The World Corrosion Organization.

Kurset henvender sig bl.a. til
- personer med ansvar for materialer, teknologier, produkter og applikationer
- personer med ansvar for kvalitet, holdbarhed og levetid af produkter og konstruktioner
- personer der ønsker at forbedre sine forudsætninger for at arbejde med tværfaglige problemstillinger
- teknikere og ingeniører, der ønsker en opdatering på området.

Tilmeld dig kurset og få styrket dit overblik og viden om korrosion samt få udvidet dit netværk. Nærmere oplysninger nedenfor.

Underviserens oplæg:
I kurset om grundlæggende korrosionsteknologi kan ingeniører m.fl. uden forudgående kendskab til elektrokemi og korrosion (en vis kemisk baggrund/rutine kan dog være fordelagtig), stifte bekendtskab med fagområdet, med henblik på at forbedre sine forudsætninger for at arbejde med tværfaglige problemstillinger.

Der kan eventuelt fokuseres på emner, der har relevans for deltagerne i kurset, således at der eksempelvis fokuseres på korrosion for produktudviklere, korrosion i elektronik, korrosion i beton, korrosion i marin-atmosfære eller andre emner der måtte have relevans for deltagerne.

Udsagn fra tidligere deltagere:
- "Rigtigt spændende, informativt, praktiske eksempler"
- "Godt og spændende. Yderst relevant og blandet med gode cases"

- "Per Møller er en god og dygtig underviser, der gør tingene levende".


PROGRAM
1. Introduktion til fagområdet korrosionsteknologi
2. Termodynamik knyttet til korrosion, herunder beregning og fortolkning af Pourbaixdiagrammer
3. Elektrodekinetik (Metoder og teknikker til bestemmelse af korrosionshastigheder samt fortolkning af resultater fra undersøgelser)
4. Passivitet af metaller
5. Forskellige korrosionstyper ordnet efter Katodiske reaktioner
6. Forskellige korrosionstyper ordnet efter angrebets udseende
7. Korrosion i forskellige miljøer
8. Korrosion i elektronik-konstruktioner
9. Korrosionsprøvning og overvågning
10. Metoder til imødegåelse af korrosion.

Kursuslængde: To undervisningsdage.
Uhligs Corrosion Handbook, Wiley

Undervisningsmateriale:
  • Kursusunderviserens Powerpoint-præsentationsmateriale

  • Uhligs Corrosion Handbook.
    Deltagerne modtager bogen til ca. halv pris (dansk boghandel). Hvis du ikke ønsker bogen, kan du afbestille den, når du melder dig til kurset. Kursusprisen bliver så 600 kr. lavere. (se priser nedenfor).
Tilrettelæggelse:
Per Møller i samarbejde med DanCorr-styregruppen, ATV-SEMAPP.
Kurset udbydes i samarbejde med fagbladet Teknovation.

                    Logo Teknovation           

Sprog
Kursussproget er dansk.

Tid
Mandag 21. september kl. 9:00-17:00 og tirsdag 22. september 2015 kl. 8:00-16:00.

Sted
DTU Lyngby, Bygning 101, lokale S16.
Sådan kommer du lettest til DTU Lyngby.

Overnatning
Se for eksempel booking.com for Lyngby og omegn

Pris
Medlemmer af ATV-SEMAPP: DKK: 7.500,- incl. Uhligs Corrosion Handbook.
Andre: DKK: 8.300,-
Se mere om medlemsskab HER
Prisen nedsættes med 500 kr. ved tilmelding inden 22. august 2015.
Hvis du ikke ønsker Uhligs Corrosion Handbook reduceres prisen med yderligere 600 kr. (forudsat det fremgår af din tilmelding)
Priserne er excl. moms.

Tilmelding
Udfyld tilmelding HER. Du får en bekræftelse på din skærm umiddelbart efter tilmeldingen er sendt og kort tid efter som e-mail (se i dit spam-filter, hvis den ikke kommer).

Kontakt endelig ATV-SEMAPP sekretariatet, hvis du har problemer med tilmeldingen eller spørgsmål om kursets praktiske del: Mail til semapp@atv-semapp.dk eller ring til Anette Kaltoft, +45 4525 4717 (09:00-12:30) eller Ulla Knudsen, +45 4525 4894.

Afbestilling
Op til 8 dage før kursusstart: Ingen regning
7 – 4 dage før kursusstart: 50% reduktion
3 – 0 dage før kursusstart (eller no-show): Fuld pris
Du bedes maile en eventuel afbestilling til semapp@atv-semapp.dk.

Som alternativ til afbestilling er du velkommen til at overlade din plads til en kollega. Vær venlig at oplyse vedkommendes navn, titel og mail-adresse, så deltagerlisten er opdateret.

Vejledende tilmeldingsfrist er fredag 21. august 2015. Det er muligt at melde sig til senere, men så er det ikke sikkert Uhlig-bogen er leveret ved kursusstart.

Kurset gennemføres ved mindst 12 deltagere og der er plads til højst 25 deltagere.

Kursusunderviseren tilbyder - i forlængelse af kurset - at gennemføre individuelle kurser tilpasset din virksomhed.

Materiale til deltagerne kan downloades HER efter kurset med et login, som udleveres ved kursusstart.

Logo ATV-SEMAPP