KORROSION> Styregruppen

DanCorr

Styregruppen

Matthias Graff, Danfoss A/S, 7488 2222
Lisbeth Rischel Hilbert, FORCE Technology, 4326 7000
Claus Qvist Jessen, Damstahl A/S, 8794 4000
Melanie Montgomery, DTU Mechanical Engineering, 4525 2198
Per Møller, DTU Mechanical Engineering, 4525 2525
Karsten Agersted Nielsen, Risø DTU, 4677 4677
Jens Kromann Nielsen, Teknologisk Institut, 7220 2000
Annemette Riis, GRUNDFOS A/S, 8750 1400
Anders Rosborg Black, Senior Corrosion Engineer, DONG Engergy, 9955 2071
Mikkel Østergaard Hansen, Specialistingeniør, IPU, 4525 4825
Torben Lund Skovhus, Forsker og Projektleder, VIA University College, 8755 4296

Formand: Melanie Montgomery, DTU Mechanical Engineering, 4525 2198

Sekretariat:
ATV-SEMAPP, semapp@atv-semapp.dk, tlf. 4525 4898 eller 4525 4899.

 

 

Samvær under mødepause