Logo                  Bestyrelsen / ATV-SEMAPP inviterer til:  

Repræsentantskabsmøde

med efterfølgende rundvisning hos Grundfos

onsdag den 26. april 2017
Kl. 13:00-ca. 14:30,

Grundfos
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro

Dagsorden:
 1. Velkomst, valg af dirigent
  - godkendelse af mødeindkaldelse.

 2. Beretning, regnskab/økonomi og selskabets udvikling
  v. Hans Nørgaard Hansen, institutdirektør for Institut for Mekanisk Teknologi, DTU og formand for ATV-SEMAPP.
  Skriftlig beretning for 2016 kan ses HER.

 3. Ændringer i bestyrelsens sammensætning
  Medlemmer af bestyrelsen kan ses HER.
  Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
  Arne Bilberg, SDU og Morten Kristiansen, Aalborg Universitet. De ønsker begge at fortsætte i bestyrelsen.

  Det skal endvidere bemærkes, at også Bjarke Buhls og Steen Ussings valgperiode udløber i år. De er dog allerede blevet genvalgt af ATV.

 4. Medlemskontingent i 2018
  Selskabets kontingentsatser er i 2017 opkrævet som følger:
  Virksomheder op til 50 ansatte: 2500 kr./år + moms
  Virksomheder med 51-500 ansatte: 4500 kr./år + moms
  Virksomheder med 501 eller flere ansatte: 6000 kr./år + moms
  Personligt medlemskab: 400 kr./år + moms.
  Studerende er gratis.

 5. Tid og sted for repræsentantskabsmøde i 2018

 6. Eventuelt

Foreningen ATV-SEMAPPs repræsentantskab udgøres af én repræsentant for hvert virksomhedsmedlem samt af de personlige medlemmer.

Repræsentantskabsmødets beslutninger træffes ved simpelt flertal. Undtaget er dog vedtægtsændringer.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 10-12 medlemmer. Halvdelen af disse vælges af
repræsentantskabet, og halvdelen udpeges af ATV. Valg- og udpegningsperioden er tre år.
Yderligere oplysninger i selskabets vedtægter kan ses HER.

Forslag til dagsordenen bedes sendt til sekretariatet på semapp@atv-semapp.dk senest 18. april 2017.

Tilmelding:
Hvis du ønsker at deltage i repræsentantskabsmødet bedes du benytte denne tilmeldingsblanket senest 21. april af hensyn til forplejningen.

Resume af repræsentantskabsmødet kan ses her, når det foreligger.


ATVSEMAPP forside